Geri Dön

Tedarik Zinciri ve Lojistik

 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı : Tedarik Zinciri ve Lojistik

Derece: Lisans

 

 

 

 

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

 

Kodu

 

Yıl/Yarıyılı

 

Kredisi

 

AKTS Kredisi

 

 

Ders

Uygulama

Laboratuar

 

ULT 325

1/2 (BAHAR)

3

6

3

 

-

 

Bölüm

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

 

Dersin veren Öğretim Üyesi

Assc. Prof. Dr. A. Zafer ACAR

 
 

İletişim Bilgileri

e-mail: azacar@pirireis.edu.tr

 
 

Görüşme Saatleri

Çarşamba 14:00 – 16:00

 

web adresi

https://www.pirireis.edu.tr/uluslararasi-lojistik-ve-tasimacilik-akademik-kadro

 

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

 

Dersin Önkoşulları

 

 

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

 

60

40

---

---

 

Dersin İçeriği

Bu giriş dersinde, iş dünyasındaki birbiri ile entegre lojistiğinin unsurlarını ve arz / talep / değer zinciri yönetimine lojistik ilkelerinin rolü ve uygulanışı hakkında bilgi edineceksiniz. Lojistik ve lojistiğin yakından ilişkili olduğu tedarik zinciri yönetimi (TZY) iş stratejisini veya kurumsal stratejiyi ve satışlardaki, pazar payındaki, hisse fiyatındaki, ortaklık fonlarından getirilerdeki, yatırımlardaki ve varlıklardaki şirket hedeflerini desteklemektedir.

 

Bu ders aynı zamanda nakliye, depolama, stok yönetimi, müşteri hizmetleri ve satın alma da dahil olmak üzere lojistik ve tedarik zinciri yönetimiyle ilgili temel faaliyetleri kapsar.

 

Dersin Amacı

1.   Tedarik zinciri yönetiminin ve onun temel direklerinin (yani, lojistik, satın alma ve işletme yönetimi) iş stratejisinin oluşumundaki önemini kavrayabilme

 

2.   Tedarik zinciri yönetiminde temel bilgileri oluşturmak ve tedarik zinciri süreçlerini analiz etmek ve geliştirmek için gerekli araçları kullanabilmek

 

3.   Tedearik zinciri yönetiminin anahtar tedarik zinciri konuları ve uygulamalarıyla firmaların genel rekabet avantajını sağlamadaki gücünü kavramak

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

 ULT 325'i başarıyla geçen öğrenciler;

 

I. Tedarik zinciri yönetiminin yapısı, ilkeleri, felsefesi ve önemi hakkında bilgi sahibi olmak

 

II. Anahtar lojistik ve tedarik zinciri yönetimi kavramlarını, teorilerini ve stratejilerini bir işletme organizasyonunun diğer fonksiyonel alanlarına uygulamak.

 

III. Tedarik zincirindeki sürdürülebilirliğin önemini öğrenmek ve belirli bir ürünün tedarik zincirinin nasıl gerçekleştirileceğini öğrenmek.

 

IV. Belli bir tedarik zincirini ders kapsamında öğrenilen kuram ve uygulamalara göre planlamak ve kontrol etmek

 

V. Tedarik zinciri yönetiminin işlevsel alanlarında uygulanmasında yararlı araçlar ve teknikler hakkında bilgi sahibi olmak.

 

VI. Lojistik ve tedarik zinciri alanlarında kullanılan yazılım ve uygulamaları kullanabilme

 

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Teorik Sunum ve Deneysel teknikler

 

Uygulama Yeri

Sınıf

 

Eş dönemli koşul

-

 

Ders Kitabı

Wisner, Tan, Leong (2009) Supply Chain Management: A Balanced Approach, Cengage

 

Diğer Kaynaklar

Bozart and Handfield  (2013) Introduction to Operations and Supply Chain Management

 

Ödevler ve Projeler

Öğrenciler ders kitaplarında sunulan yönetsel problemleri çözmekle yükümlüdürler.

 

Laboratuar Uygulamaları

---

 

Bilgisayar Kullanımı

---

 

Diğer Aktiviteler

---

 
                   

 

 

Başarı Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Ara Sınav

1

20

Kısa Sınavlar

2

10

Ödevler

1

10

Dönem Ödevi/ Projeler

1

10

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Staj

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

Toplam

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkı Yüzdesi

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı Yüzdesi

 

50

TOPLAM

 

100

 

 

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Giriş, Ders Programı ve Sınıf Beklentileri

Bölüm 1: Tedarik zinciri yönetimine giriş

I

2

Bölüm 1: Tedarik zinciri yönetimine giriş

I

3

Bölüm 2: Satınalma yönetimi

III, V

4

Bölüm 3: Tedarikçi İlişkileri Yönetimi

II, III, V

5

Bölüm 4: Başarılı tedarik zinciri yönetimi için stratejik kaynak

III

6

Bölüm 5: İşbirlikçi planlama, öngörme ve yenileme

II

7

Bölüm 6: Kurumsal kaynak planlama sistemleri

II, VI

8

ARA SINAV

 

9

Bölüm 9: Tedarik zinciri yönetiminde lojistik

IV, V

10

Bölüm 9: Tedarik zinciri yönetiminde lojistik

IV, V

11

Bölüm 10: Müşteri ilişkileri yönetimi

II, III

12

Bölüm 11: Yer Seçimi

II, V

13

Bölüm 13: Süreç entegrasyonu

III, V, VI

14

Bölüm 14: Performans ölçümü

II, V

 

 

Düzenleyen

Doç. Dr. A. Zafer ACAR

Tarih

06.06.2017

İmza