Geri Dön

Pazarlama Yönetimi

 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı :Pazarlama Yönetimi

Derece: Lisans

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuar

UİT 311

     1/ 1 (Güz)

3

5

3

0

0

Bölüm

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (UİT)

Dersin veren Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Tutku Eker İşcioğlu

İletişim Bilgileri

e-mail: teiscioglu@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

Salı 13:30- 15:30

Ders Notları için web adresi

http://www.pirireis.edu.tr/pruonline/www/index.php

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

  Yok

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

 

 

 

 

Dersin İçeriği

Stratejik pazarlama kararlarının merkezinde yer alan pazarlama analizi bileşenleri; başlıca pazarlama faaliyetleri ve kararları; stratejik pazarlama planı; pazarlama verisi toplama ve analiz etme; rekabet avantajı ve stratejik odaklanma yaratma; pazar bölümlendirme, hedef kitle tespiti ve konumlandırma; ürün kararları, fiyatlandırma kararları, dağıtım kararları, bütünleşik pazarlama iletişimi kararları; gerçek yaşamdan pazarlama problemlerinin teşhisinde analitik yaklaşım.

Dersin Amacı

Dersin amacı çağdaş pazarlama yaklaşımı çerçevesinde pazarlama politikaları ve stratejileri hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve pazarlama faaliyetlerinin yönetimi konusundaki becerilerini geliştirmektir.

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

UİT 311’i başarıyla geçen öğrenciler

  1. Temel pazarlama kavramlarını ve kullanıldıkları alanları tanımlayabilecektir.
  2. İşletmelerin pazarlama ihtiyaçlarını anlayabilmek amacıyla istek ve ihtiyaç analizi yaparak stratejik ve taktik kararların alınması sürecinde gerekli bilgiyi sağlayabilecektir.
  3. Hızla değişen iç ve dış çevresel koşulların analizini yapabilecek ve işletmelerin mevcut kaynakları doğrultusunda değişimlere uygun stratejik ve taktiksel kararlar önerebilecektir.
  4. Pazarlama amaçları doğrultusunda pazarı bölümlendirerek hedef kitle tespitinde bulunabilecek ve hedef pazarlama stratejileri geliştirebilecektir.
  5. Etkili pazarlama karması stratejileri tasarlayabilecek, uygulayabilecek, değerlendirebilecek ve kontrol edebilecektir.
  6. Pazarlama program ve stratejilerinin uygulanmasında toplumun uzun dönemli refahı ve etik ilkeler çerçevesinde uygun davranış gösterebilecektir.
  7. Grup olarak yapılan proje çalışmaları ve proje sunumlarıyla takım çalışmalarında etkinliklerini sergileyebilecek, grup içi çatışma ve fikir ayrılıklarını yönetebilecek beceriler geliştirebilecektir.

 

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Ders Anlatma, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Vaka Çalışması, Proje Temelli Öğrenme

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

-

Eş dönemli koşul

-

Ders Kitabı

Marketing Management, Philip Kotler and Kevin Lane Keller, 2016, Global edition, 15e, Prentice Hall

Diğer Kaynaklar

Principles of Marketing, Philip Kotler and Gary Armstrong, 2017, Global edition, 13e, Prentice Hall

Ödevler ve Projeler

Öğrencilere, dersin gelişimini takip etmelerini ve sınavlara hazırlanmalarını sağlamak amacıyla çalışma soruları, okuma bölümleri ve vaka analizleri verilecektir. Ayrıca, dönemin sonunda sunulmak üzere, TR’de faaliyet gösteren bir işletmenin pazarlama faaliyetlerini tespit edecekleri bir proje geliştirmeleri istenecektir.

Laboratuar Uygulamaları

-

Bilgisayar Kullanımı

-

                   

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

14

10

Yıl İçi Sınavları

1

20

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

1

30

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

40

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

60

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

40

TOPLAM

 

100

 

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Dersin Tanıtımı; Pazarlamanın Tanımı, Kapsamı, Gelişimi, Pazarlama Kavramı ve Yeni Trendler

I

2

Pazarlama Çevresi, Stratejik Planlama ve Pazarlamanın Rolü

II-III

3

Pazarlama Araştırması ve Bilgi Sistemi

II-III

4

Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışları; Endüstriyel (Örgütsel) Pazarlar    

IV

5

Pazar Bölümlendirme, Hedefleme, Konumlandırma

IV

6

Ürün ve Marka Kararları

V

7

Ara Sınav

I-V

8

Fiyatlandırma Kararları

I-V

9

Tutundurma (Pazarlama İletişimi) Kararları

I-V

10

Dağıtım

I-V

11

Hizmet Pazarlaması

I-V

12

Sosyal Pazarlama

VI

13

Grup Projesi Sunumları

VII

14

Tekrar

I-VI

 

 

 

 

 

 

 

Düzenleyen

Yrd.Doç.Dr. Tutku Eker İşcioğlu

Tarih

01.06.2017

İmza