Geri Dön

Araştırma Yöntemleri

 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı :Araştırma Yöntemleri

Derece: Lisans

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuar

EF 214

     2/ 1 (Güz)

3,5

7

3

1

0

Bölüm

Ekonomi ve Finans Bölümü

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü

Dersin veren Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Güney Celbiş

İletişim Bilgileri

e-mail: mgcelbis@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

Salı 10:00- 12:00

Ders Notları için web adresi

http://www.pirireis.edu.tr/pruonline/www/index.php

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

  EF214

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Ekonomi ve Finans

Ekonomik Araştırma

İnsan ve Toplum Bilim

20

30

20

30

Dersin İçeriği

Bu ders ilk dönem verilen istatistik dersinin devamı niteliğindedir. Uygulamalara daha fazla odaklanmakla birlikte öğrenciler derste görülen teknikleri kullanarak sunum hazırlarlar. Ders sonu itibarıyla öğrencilerin istatistiksel veriyi toplama, analiz etme, ve yorumlama ile ilgili iyi derecede bilgileri olacaktır. Ekonometri dersinde gerekecek temellerin altı çizilecektir. Her teorik dersten sonra Excel üzerinde uygulama egzersizleri yapılacaktır.

Dersin Amacı

Ders, sosyal bilimler çerçevesinde araştırma yapmanın esaslarını farklı sayısal yöntemler kullanarak bir fikri yada önermeyi test edilebilir şekle getirme, analiz etme ve sonuçlarını ortaya koymaya yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu yüzden teorik olduğu kadar, farklı yazılımların yardımı ile uygulamaların da yoğun olduğu bir içerik söz konusudur. İşlenilecek konular arasında ki-kare, korelasyon, regresyon ve hipotez testi gibi konular vardır.

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

UIT 224 başarıyla geçen öğrenciler

  1. Araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramları özüsemiş olacaklardır.
  2. Veri türlerine ve araştırma sorusuna uygun araştırma yöntemini seçebileceklerdir.
  3. Tahminler yapabilecek ve nedensellikleri tespit edebileceklerdir..
  4. Araştırma sonuçlarını bilimsel araştırmalarla ilişkilendirebileceklerdir.
  5. Alanları ile ilgili konularda bulgularını ve çözüm önerilerini veriler ile destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabileceklerdir.
  6. Alanları ile ilgili verilerin toplanması, bilgisayar ortamında analizi, yorumlanması, ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edeceklerdir.
  7. Veriler için ampirik sonuçları bilgisayar ortamında hesaplayabilecek ve yorumlayabileceklerdir

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Teorik Sunum ve bilgisayar uygulamaları

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

-

Eş dönemli koşul

-

Ders Kitabı

Essential Statistics, Regression, and Econometrics. Gary Smith/ ISBN:978-0-12-382221-5

Diğer Kaynaklar

Ders notları ve egzersizler ders programı üzerindeki linkler aracılığı ile paylaşılmaktadır.

Ödevler ve Projeler

Öğrenciler her hafta, teorik sunumdan sonra, bilgisayar ortamında verilen egzersizleri tamamlamaktadırlar.

Laboratuar Uygulamaları

 

Bilgisayar Kullanımı

Her hafta laboratuarda yöntemler  ile ilgili olarak bilgisayar kullanılacaktır

                   

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

40

Kısa Sınavlar

1

10

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Veriyi sunma

II-V-VII

2

Tanımsal  veriler

I-II-IV-VII

3

Olasılık

I-II-IV-VII

4

Örneklemlendirme

I-II-IV-V-VI

5

Tahmin

I-II-III-IV-V-VII

6

Tahmin (devam)

I-II-III-IV-V-VII

7

Egzersiz dersi ve kısa sınav

I-II-III- V-VII

8

Hipotez testi

I-II-III-IV-V-VII

9

Hipotez testi (devam)

I-II-III-IV-V-VII

10

Ara sınav

I-II-III- V-VII

11

Ara sınav tekrarı ve egzersizler

I-II-III- V-VII

12

İki değişkenli regresyon

I-II-III-IV-V-VII

13

İki değişkenli regresyon (devam)

I-II-III-IV-V-VII

14

Modelleme

I-II-III-IV-V-VII

 

 Dersin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programlarıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Ekonomi ve finans alanı ile ilgili teorik bilgileri analiz etme ve uygulamadaki karşılıklarını değerlendirme becerisi

x

 

 

b

Akademik, işletme, ve politika odaklı yazılı ve görsel kaynakları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgileri edinme becerisi

 

 

x

c

Ekonomi ve finans alanına ilişkin bilgileri teknik ve bilgisayar destekli enstrümanlara işleyerek bilgi elde etme becerisi

 

 

x

d

Edinilen bilgileri ekonomi ve finans alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) araştırma raporu veya makalesi şeklinde Türkçe veya İngilizce olarak sunma becerisi

 

 

x

e

Karar alma ve uygulama ile alınan kararları davranış haline getirmede ekonomi ve finans alanına ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisi

x

 

 

f

Ekonomi ve finans alanı, ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile sinerji halinde çok disiplinli yorum üretme ve analiz yapma becerisi

 

x

 

g

Etik ve mesleki sorumlulukları özümseme ve doğru tartabilme becerisi

x

 

 

h

Türkçe ve İngilizce üst düzey etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilme becerisi

 

x

 

i

Ekonomi ve finans disiplininin küresel bağlamda etkisinin özümsenmesi için gerekli olan geniş kapsamlı bir anlayışa sahip olmak

x

 

 

j

Yaşam boyu öğrenim becerisini kazanmış olmak

x

 

 

k

Güncel konulara ilişkin geniş bilgi sahibi olmak

x

 

 

l

Yeniliğe ve değişen koşullara karşı açık ve uyumlu olmak

x

 

 

m

Veri analizi yolu ile bilgi ve çıkarım elde edebilmek için gerekli teknik bilgilere teorik ve pratik bağlamında sahip olmak

 

 

x

 

 

 

 

 

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 

Düzenleyen

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Güney Celbiş

 

Tarih

07.6.2017

İmza