Geri Dön

Uluslararası Ticaret

 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı : Uluslararası Ticaret

Derece: Lisans

 

Kodu

Yıl/Yarıyılı

Kredisi

AKTS Kredisi

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

 
 

Ders

Uygulama

Laboratuar

 

UIT213

2/3 (GÜZ)

3

6

3

 

-

 

Bölüm

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

 

Dersin veren Öğretim Üyesi

Prof. Dr. S. Nazım ENGİN

 
 

İletişim Bilgileri

e-mail: nengin@pirireis.edu.tr

 
 

Görüşme Saatleri

Çarşamba 14:00 – 16:00

 

web adresi

https://www.pirireis.edu.tr/ekonomi-ve-finans-akademik-kadro

 

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

 

Dersin Önkoşulları

 

 

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

 

30

---

---

70

 

Dersin İçeriği

Temel konu başlıkları; Uluslararası Ticaret Teorisi, Uluslararası Ticaretteki dinamik faktörler, İktisadi Büyüme ve Uluslararası Ticaret, Ölçek Ekonomileri, Eksik Rekabet ve Uluslararası Ticarettir.

 

Dersin Amacı

Bu derste uluslararası ticaretteki teorik konuların kavranması amaçlanmaktadır.

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

UIT 213'ü başarıyla geçen öğrenciler;

 
  1. Ekonomik kalkınma bağlamında uluslararası ticaretin etkilerini açıklama
  2. Ticaret engelleri etkilerini açıklama
 
  1. Ticaret politikası araçlarını açıklama
  2.  Endüstriler arası ticaret modellerini anlama
 
  1. Uluslararası ekonominin temel kavramları tanımlama
 
   
   

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Teorik Sunum ve çözümleme teknikleri

 

Uygulama Yeri

Sınıf

 

Eş dönemli koşul

-

 

Ders Kitabı

International Economics by Dominick Salvatore, Wiley & Sons, Inc., 9th Edition, 2007.

 

Diğer Kaynaklar

International Economics: Theory and Policy by Paul Krugman and Maurice Obstfeld, Addison and Wesley, 8th Edition, 2008.

 

Ödevler ve Projeler

Öğrenciler ders kitaplarında sunulan yönetsel problemleri çözmekle yükümlüdürler.

 

Laboratuar Uygulamaları

---

 

Bilgisayar Kullanımı

---

 

Diğer Aktiviteler

---

 
                   

 

 

 

Başarı Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Ara Sınav

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Dönem Ödevi/ Projeler

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Staj

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

60

Toplam

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkı Yüzdesi

 

40

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı Yüzdesi

 

60

TOPLAM

 

100

 

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Uluslurarası ticaret teorilerinin önemi

I, V

2

Uluslararası ticaretteki önemli kavramlar

V

3

Sanayiler arası ticaret modelleri

III, IV

4

Sanayiler arası ticaret modelleri

III, IV

5

Sanayiler arası ticaret modellerinin örnekleri

III, IV

6

Ticaret politikası enstrümanları

III, V, IV

7

Ticaret politikası uygulamaları

II, III, IV

8

ARA SINAV

 

9

Gümrük vergisi ve kotaların refah etkileri

I, II

10

Korumacılığın verimli oranı

I, II

11

Üretim ve ihracat sübvansiyonları

II, III, V

12

Kota ve gümrük vergisi dışı kısıtların farklı çeşitleri

II

13

Gönüllü ihracat kısıtlamalarının önemi

II, IV

14

Uluslararası ticaret ve iktisadi kalkınma

I

Dersin Ekonomi Finans Bölümü Programıyla İlişkisi

 

 

Program Çıktıları

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Uluslararası işletmecilik ve ticarete temel teşkil eden disiplinlerden (iktisat, işletme, hukuk) faydalanabilmek ve bu disiplinlerin temel bilgilerine sahip olmak.

 

 

X

b

Uluslararası işletmecilik ve ticaret alanındaki verileri, kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle değerlendirebilmek ve yorumlayabilmek.

 

X

 

c

Uluslararası ekonomik ve ticari gelişmeleri analiz edebilmek, örgüt içerisinde görev aldığı konularda sorunları tanımlamak, görüş bildirmek ve çözüm yolları sunma becerisi kazanmak.

 

X

 

d

Uluslararası rekabetin gereklerini ve farklı ülkelerin kendine özgü işletme uygulamalarını kavrayabilmek.

 

X

 

e

Uluslararası (tüketici ve sanayi malları) pazarlarının gerekliliklerinin tamamen farkında olarak finans, yönetim, üretim ve pazarlama konularında, özellikle de uluslararası iş çevrelerini etkileyen kriz dönemlerinde strateji geliştirebilmek ve karar verebilmek.

 

X

 

f

Alınacak kararların ve uygulanacak projelerin süreçlerini ve sonuçlarını öngörebilmek, sebep – sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurabilmek ve stratejik yaklaşım geliştirebilmek.

 

X

 

g

Kendini alanında sürekli iyileştirmeye odaklı, sorumluluk alabilen ve yenilikçi olabilmek.

 

 

X

h

Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bir yönetici ve girişimcide bulunması gereken liderlik ve yönetim yetkinliklerine sahip olabilmek.

 

X

 

i

Takım çalışmasına yatkın olmak ve diğer alanlardaki uzmanlarla mesleki paylaşıma ve etkileşime dayalı yatay ve dikey iletişim kurabilmenin yanında kültürlerarası iletişim yeteneğine sahip olmak.

 

 

X

j

Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

 

X

 

k

Bilgisayar kullanımının yanında uluslararası ticari operasyonlar ve veri analizlerinde kullanılan bilgi sistemleri ve yazılımları kullanabilme becerisini kazanabilmek.

 

 

X

l

En az Avrupa Dil Portföyü Bağımsız Kullanıcı kapsamında B2 düzeyinde İngilizce bilgi sahibi olmak ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilmek.

 

X

 

m

Uluslararası ticaretin çeşitli alanlarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun ve sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmek.

 

X

 

    1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 

Düzenleyen

Prof. Dr. Nazım ENGİN

Tarih

06.06.2017

İmza