Geri Dön

Yönetim ve Organizasyon

 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Dersin Adı : Yönetim ve Organizasyon

Derece: Lisans

 

 

 

 

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

 

Kodu

Yıl/Yarıyılı

Kredisi

AKTS Kredisi

 

 

 

 

 

Ders

Uygulama

Laboratuar

 

UIT 211

2/1 (GÜZ)

3

6

3

 

-

 

Bölüm

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

 

Dersin veren Öğretim Üyesi

Assc. Prof. Dr. A. Zafer ACAR

 
 

İletişim Bilgileri

e-mail: azacar@pirireis.edu.tr

 
 

Görüşme Saatleri

Çarşamba 14:00 – 16:00

 

web adresi

https://www.pirireis.edu.tr/uluslararasi-lojistik-ve-tasimacilik-akademik-kadro

 

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

 

Dersin Önkoşulları

 

 

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

 

80

10

---

10

 

Dersin İçeriği

Bu ders, organizasyonları ve organizasyon süreçlerini anlamak için çerçeveleri size tanıtarak bir yönetici ve lider olarak etkinliğinizi arttırmak için tasarlanmıştır. Kuruluşlar; psikoloji, sosyoloji, ekonomi, antropoloji ve siyaset bilimi gibi çeşitli sosyal bilim disiplinleri açısından incelenmiştir. Bu dersin temel alanı yönetim ve organizasyondur ve yönetim disiplini ve ilgili araştırmalardan elde edilen bilgiler kullanılmaktadır.

 

Bu ders bir işletmede yönetim ve karar vermede kullanılan ilke ve uygulamalara odaklanmaktadır. Öğrenciler geçmiş ve güncel uzmanların katkılarıyla yönetim teorisini ve uygulamasını keşfederler. Öğrenciler aynı zamanda planlama, örgütleme, kontrol etme ve liderlik kavramlarını ve felsefelerini incelemekte ve yönetimi çağdaş konulara uygulamaktadır.

 

Dersin Amacı

 

Bir organizasyonun nasıl çalıştığını anlamada öğrenciye yardımcı olmak ve yöneticilerin günümüz işletmelerinde karşılaştığı karmaşıklığı ve çeşitliliği anlamak için  öğrenciye yönetimin temel kavramlarını tanıtmaktır.

 

 

 UIT 211'i başarıyla geçen öğrenciler;

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

I. Yönetim, yönetim teorilerini ve özelliklerini ve yöneticinin çevresini tanımlayabilir ve açıklayabilir.

 

 

II. Bir organizasyonun karşılaştığı sorunlara yönelik bütüncül bir yaklaşım benimser; değişikliklerin organizasyonun tüm yönleri üzerindeki etkilerini anlayabilir ve telafi eder

 

 

 III. Bir sorunu / konuyu saptayabilir ve açıkça tanımlar; veri ve bilgileri sıkı bir şekilde analiz eder ve sorgular

 

 

IV. Bir organizasyonun hesap verebilir üyelerini güçlendirmek, ilham vermek ve tutmak için uygun araçları / yöntemleri kullanarak karar verme sürecini tanımlar ve planlar geliştirir.

 

 

V. Örgütsel tasarımın yapılışını tanımlayabilir.

 

 

VI. Liderlik, motivaasyon teorileri ve kavramlarını tanımlar ve açıklar

 

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Teorik Sunum ve Deneysel teknikler

 

Uygulama Yeri

Sınıf

 

Eş dönemli koşul

-

 

Ders Kitabı

Robbins, S. & Coulter, M. (2016). Management, Upper Saddle River, NJ, Pearson.

 

Diğer Kaynaklar

Jones, G.R. and George, J.M. (2014) Contemporary Management, New York, McGraw-Hill/Irwin

 

Ödevler ve Projeler

Öğrenciler ders kitaplarında sunulan yönetsel problemleri çözmekle yükümlüdürler.

 

Laboratuar Uygulamaları

---

 

Bilgisayar Kullanımı

---

 

Diğer Aktiviteler

---

 
                   

 

 

Başarı Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

   

Ara Sınav

1

20

Kısa Sınavlar

2

10

Ödevler

1

10

Dönem Ödevi/ Projeler

1

10

Laboratuar Uygulaması

   

Uygulama

   

Staj

   

Seminer

   

Sunum

   

Alan Çalışması

   

Final Sınavı

1

50

Toplam

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkı Yüzdesi

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı Yüzdesi

 

50

TOPLAM

 

100

 

 

 

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Giriş, Ders Programı ve Sınıf Beklentileri

Bölüm 1 - İşyerindeki Yöneticiler

I, II

2

Modül 1 - Yönetim Tarihi; Yönetim Teorisine Klasik Yaklaşım

I,

3

Modül 1 - Yönetim Tarihi; Yönetim Teorisine Neoklasik ve Modern Yaklaşımlar

I,

4

Bölüm 2 - Karar Verme

II, IV,

5

Bölüm 3 - Dış Çevrenin Yönetimi ve Örgüt Kültürü

I, II, III,

6

Bölüm 4 - Küresel bir Ortamda Yönetme

I, II, III,

7

ARA SINAV

 

8

Bölüm 6 – Etik ve Sosyal Sorumluluk Yönetimi

II, III,

9

Bölüm 8 - Planlama Çalışması; Modül 9 - Planlama Araçları ve Teknikleri

III, IV,

10

Bölüm 10 - Organizasyon Yapısının Tasarımı - Temel Organizasyon Tasarımları

V

11

Bölüm 10 - Organizasyon Yapısının Tasarımı – Uygulamalı Örgütsel Tasarım

V

12

Bölüm 12 - İnsan Kaynaklarının Yönetimi

I, VI

13

Bölüm 14 - Takım Oluşturma ve Yönetme

I, VI

14

Bölüm 17 - Etkili bir Lider Olmak

Bölüm 18 - İzleme ve Kontrol

I, VI

 

 

 

Düzenleyen

Doç. Dr. A. Zafer ACAR

Tarih

06.06.2017

İmza