Geri Dön

İşletmeciliğe Giriş

 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

 

Dersin Adı : İşletmeciliğe Giriş

Derece: Lisans

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuar

UİT 113

     1/ 2(güz)

3

6

3

0

0

Bölüm

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Dersin veren Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Aykut Arslan

Yrd.Doç.Dr. Tutku Eker İşçioğlu

İletişim Bilgileri

e-mail: aarslan@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

Perşembe 13:30- 15:30

Ders Notları için web adresi

PRU Online

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

  Yok

Dersin İçeriği

İş dünyasının değişen yüzü, iş etiği ve sosyal sorumluluk, dünya pazarlarında rekabet, işyeri sahipliği ve örgüt çeşitleri, kendi işini kurmak: girişimcilik alternatifi, yönetim, liderlik ve iç örgüt, kavramları, insan kaynakları yönetimi: işe alımdan iş ilişkilerine, yetki göçerimi, takım çalışması ve iletişim ile performans artırımı, üretim ve operasyon yönetimi, müşteri odaklı pazarlama, ürün ve dağıtım stratejileri, tutundurma ve fiyatlama stratejileri, finansal sistem.

Dersin Amacı

 

1. Temel işletme bilimi metotları ve bunların diğer disiplinlerle olan etkileşimleri irdelemek.

2. Bunun yanında ders, etik ve profesyonel standartları da içeren işletmelerin temel fonksiyonlarını (finans, pazarlama vb.) konularına giriş sağlayacak bilgi aktarımında bulunmak.

 

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

İşletmeciliğe Giriş UİT 113 dersini başarıyla geçen öğrenciler

  1. İşletmelerin ekonomik ve sosyal yaşam içindeki yerini tanımlayarak,  önemini belirtebileceklerdir.
  2. İşletmeleri girdiler, çıktılar, süreçler, çevre, sistemler ve alt sistemler boyutları ile birlikte açıklayarak, bu boyutları birbirleri ve işletme ile ilişkilendirebileceklerdir.
  3. İşletme ve yönetim alanında kullanılan temel literatürle tanışarak, rekabet, girişimcilik, büyüklük vb. temel kavramları hatırlayabileceklerdir.
  4. İşletmeleri ekonomik yaşamın temel bileşeni olarak tanımlayarak çevresel aktörler (devlet, politika, eğitim, sendikalar, müşteriler) ile bağını kurabileceklerdir.
  5.  İşletmeyi ilgili tüm paydaşlar ile birlikte betimleyebileceklerdir.
  6. Daha sonraki dönemlerde alacakları alan derslerine (pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları, lojistik, davranış bilimleri vb.) hazırlanarak, bu derslerin işletme ile olan ilgisini ve önemini açıklayabileceklerdir.
  7. Farklı işletme türlerini sınıflayacak ve karşılaştırabileceklerdir.

 

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Teorik Sunum, Tartışma ve Vak’a Analiz Teknikleri

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

-

Eş dönemli koşul

-

Ders Kitabı

Contemporary Business, 14th Edition Authors : Louis E.

Boone, David L. Kurtz Publisher: John Wiley & Sons, Inc.,

2011. ISBN: # 978-0-470-53129-7

Diğer Kaynaklar

Bulut gelir Söke’ye çek eşeği köşeye, Arman KIRIM, Sistem

Yayıncılık

İşletme Yönetimine Giriş, Prof.Dr.Ömer Dinçer/Doç.Dr.Yahya

Fidan, Alfa Yayıncılık

İşletme, S.Kadri Mirze, Literatür Yayıncılık

Ödevler ve Projeler

Öğrenciler bir dönemde toplam 3 adet ödev yapacaklardır. Her ödev saha çalışması gerektiren ve analiz isteyen bir raporlama çeşidi olacaktır.

Laboratuar Uygulamaları

-

Bilgisayar Kullanımı

-

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

35

Kısa Sınavlar

3

15

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

İş dünyasının değişen yüzü

I, III, IV

2

İş etiği ve sosyal sorumluluk

I, IV, V

3

Dünya pazarlarında rekabet

II, III

4

İşyeri sahipliği ve örgüt çeşitleri

IV, V, VII

5

Kendi işini kurmak: Girişimcilik alternatifi

V, VII

6

Yönetim, Liderlik ve İç Örgüt Kavramları

I, II

7

Ara Sınavlar

 

8

İnsan Kaynakları Yönetimi: İşe Alımdan İş İlişkilerine

I, II, IV, V

9

Yetki göçerimi, Takım Çalışması ve İletişim ile Performans Artırımı.

I, II, IV, V

10

Üretim ve Operasyon Yönetimi

I, II, IV, V

11

Müşteri Odaklı Pazarlama

I, II, IV, V

12

Ürün ve Dağıtım Stratejileri

I, II, IV, V

13

Tutundurma ve Fiyatlama Stratejileri

I, II, IV, V

14

Finansal Sistem

III, IV

 

 Dersin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programlarıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

İşletme, iktisat, hukuk, lojistik, ulaştırma ve denizcilik bilgilerini denizcilik işletmeleri yönetimi problemlerine uygulama becerisine sahip olma

 

 

 

b

Deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahip olma

 

 

 

c

Denizcilik işletmeleri yönetimi problemlerini tanımlama, araştırma ve çözme becerisine sahip olma

 

 

 

d

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisine sahip olma

 

 

 

e

Denizcilik işletmelerinde işletme fonksiyonları ve hedefleri doğrultusunda planlama, uygulama ve kontrol becerisine sahip olma.

 

 

 

f

İşletme ve deniz ulaştırması ile bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisine sahip olma.

 

 

 

g

Uluslararası, ulusal ve toplumsal çerçevede denizcilik işletmeleri, müşteriler, kullanıcılar, paydaşlar kapsamında; verimlilik, etkinlik, kalite, emniyet, güvenlik ve çevre konularındaki öncelikleri göz önünde tutarak deniz işletmeciliği çözümlerinin gerçekleştirilmesi becerisine sahip olma.

 

 

 

h

Deniz ulaştırması ile ilgili verilerin toplanması, strateji ve planların geliştirilmesi becerisine sahip olma.

 

 

 

i

Çağdaş işletme yönetimi tekniklerini kullanabilme ve geliştirebilme becerisine sahip olma.

 

 

 

j

Yaratıcılık, sorgulayıcılık, özgüven, girişimcilik ve liderlik vasıflarını elde etme.

 

 

 

k

Evrensel, toplumsal, uluslararası, ulusal ve bireysel vizyon sahibi olma.

 

 

 

l

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisine sahip olma.

 

 

 

m

Kalite değerlerine sahip olma

 

 

 

 

 

 

 

 

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 

Düzenleyen

Yrd.Doç.Dr. Aykut ARSLAN

 

Tarih

.06.2017

İmza