Geri Dön

Bilişim Teknolojilerine Giriş

                                                                                  PİRİ REİS UNIVERSITY

FACULTY OF ECONOMICS and ADMINISTRATIVE SCIENCES

 

Dersin Adı: Bilgi Teknolojilerine Giriş

Derece: Lisans

 

Kodu

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

Kredisi

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması, Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuar

UIT 112

1/1 (Güz)

3

6

2

0

2

Bölüm

Yönetim Bilişim Sistemleri

Dersi veren Öğretim Üyesi

 

Yrd.Doç.Dr. Orhan Özgür AYBAR

İletişim Bilgileri

 

oaybar@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

 

Ders Notları için web adresi

www.pirireis.edu.tr

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulu

  Yok

Dersin Mesleki Bileşene Katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

30

60

10

-

Dersin İçeriği

Bilgisayara giriş ve internet teknolojileri, Gemilerde Bilgisayar, ağları,  sistemleri ve kullanımı, Sistem Birimi  (Bilgisayar Birimleri), Veri İşleme, Giriş/Çıkış ve Bellek, İşletim Sistemi, Hazır Program Sistemlerinin Kullanımı, MS Ofis uygulamaları

 

Dersin Amacı

 

Temel Bilgisayar kavramlarını öğrenip kullanmak, MS Ofis uygulamalarını kullanmak

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki konularda bilgi sahibi olurlar:

I. Bilgisayarların bileşenleri, işlevleri (CPU, Bellek, Sistem Yolu) ve veri işleme konusunda bilgi sahibi olmak

II. İnternet ve World Wide Web konusunda bilgi sahibi olmak

III. Bilgisayar Ağları ve Sistemleri ile Hazır Programların Kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak

IV. Bilgisayar aritmetiğinde sayı sistemleri konusunda tecrübe kazanmak

V. MS Ofis Uygulamaları konusunda yetkinlik kazanmak

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Power Point Sunumu, Bilgisayar Uygulamaları

Uygulamanın Yapıldığı Yer

Sınıf, Bilgisayar Laboratuarı

Eş Dönemli Koşul

Yok

Ders Kitabı

Microsoft® Office 2013: Introductory, M. E. Vermaat, Cengage Learning, 2014

Diğer Kaynaklar

Computers Are Your Future, Complete, 9/E

Bill A. Daley ISBN-10: 013242939X ISBN-13: 9780132429399 Publisher: Prentice Hall, 2008

Ödevler &Projeler

Sayı Sistemleri, Bilgisayar Aritmetiği ve C Programlama ödevleri

Laboratuar Uygulamaları

Her hafta derste işlenen konuların bilgisayar laboratuarında uygulamalarının yapılması

Bilgisayar Kullanımı

Word, Excel ve Powerpoint

Diğer Çalışmalar

Yok

                   

 

Başarı Değerlendirme Kriteri

Yarıyıl İçi Çalışmalar

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

30

Kısa Sınavlar

1

10

Ödevler

1

10

Dönem Ödevi Projesi

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı, %

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı, %

 

50

TOPLAM

 

100

 

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin Çıktıları

1

Bilgisayara Giriş, Sistem Birimi (Bilgisayar bileşenleri), Giriş/Çıkış ve Hafıza, Veri İşleme

I,II

2

İşletim Sistemi,  Internet ve World Wide Web ve Ağ sistemleri

III,IV

3

Word Uygulamaları

V

4

Word Uygulamaları

V

5

PowerPoint Uygulamaları

V

6

PowerPoint Uygulamaları

V

7

Ara Sınav

V

8

Excel Uygulamaları

V

9

Excel Uygulamaları

V

10

Excel Uygulamaları

V

11

Excel Uygulamaları

V

12

Excel Uygulamaları

V

13

Excel Uygulamaları

V

14

Final Sınavı

V

 


 

 

Dersin Yönetim Bilişim Sistemleri Programlarıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

İşletmenin farklı temel fonksiyonlarıyla ilgili kavram ve teorileri, ilgili süreç problemlerini analiz etmek ve çözmek için kullanmak.

 

X

 

b

İşletmenin yöneticileri olarak, uygun analitik ve nicel teknikleri kullanarak kararlar almak.

 

X

 

c

İşletme ile ilgili problemleri değerlendirmeye ve çözmeye yarayacak gerekli kaynakların nasıl elde edileceğine dair araştırma becerilerine sahip olmak.

 

X

 

d

Bilgi teknolojileri uygulamalarını uyarlarken, ilişkili olduğu çevresel, sosyal ve etik kurallar konusunda farkındalık göstermek

 

 

X

e

İşletme, yönetim ve bilişim alanındaki yeni gelişmeleri takip etmek için, yabancı bir dil kullanmak ve dünyanın her yanından meslektaşlarla sözlü ve yazılı iletişim kurmak.

 

X

 

f

İş çevresinde ve proje yönetiminde gerekli olan, takım çalışması ve liderlik becerilerini göstermek.

 

 

X

g

Bilgi teknolojileri uygulamalarında, -sosyal ve teknik alanları birleştirebilecek disiplinlerarası çalışmalar için- operasyonel verimliliği artıracak, yaratıcılığı ve yeniliği geliştirecek stratejiler üretmek ve analiz etmek.

 

 

X

h

İş gereksinimlerine uygun yazılım, donanım, altyapı, veritabanı ve iletişim gereksinimlerini belirlemek, gereken birleşenleri tasarlamak, seçimini yapmak, sistemini yönetmek.

 

 

X

i

Bir bilişim sistemi projesi için proje planı oluşturmak, gerekli ihtiyaçları analiz edip, dökümante etmek, sisteme ait veri tabanın analiz, tasarım ve implementasyon aşamalarındaki süreçlere hakim olup, teknik ve yönetsel katkı verip ve sorumluluk alabilmek, etkin yönetebilmek.

 

 

X

j

Programlama ve veritabanı mantığını bilmek ve güncel bir programlama dili kullanabilmek.

 

X

 

k

Kurumsal bilişim sistemlerinin yönetsel/fonksiyonel uygulamalarına hakim olmak. Kurumsal yazılım türleri, yazılım seçimi ve satın alma kararı ile ilgili bilgi sahibi olmak, yazılım geliştirme süreçlerini planlayıp yönetebilmek.

 

 

X

 

 

 

 

 

1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 

 

 

Düzenleyen

Yrd. Doç. Dr. Orhan Özgür AYBAR

Tarih

06.06.2017

İmza