Geri Dön

Finansal Yönetim

 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı : Finansal Yönetim

Derece: Lisans

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuar

EF 313

     3/1(güz)

3

5

3

0

0

Bölüm

Ekonomi ve Finans Bölümü

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Dersin veren Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Engin Kurun

İletişim Bilgileri

e-mail: ekurun@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

Salı 14:00- 16:00

Ders Notları için web adresi

http://pruonline.pirireis.edu.tr/

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

Yok

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

100

-

-

-

Dersin İçeriği

Dersin amacı öğrencilere bir işletmenin ihtiyacı olan finansal planlama, kontrol ve performans bileşenlerini anlatmak ve anlamalarını sağlamaktır. Böylece, yatırım yönetimi ve sermaye bütçesi gibi geniş bir yelpazeyi kapsayan finansal karar verme süreçleri işlenecek ve buna bağlı olarak finansal tabloların kullanımı, işletme sermayesi, likidite, stok yönetimi gibi konularında kapsamlı bilgiler verilecektir. Ayrıca Temettü politikası, birleşme ve satın alma ile kurumsal yeniden yapılanma gibi konular da tartışılacaktır.

Dersin Amacı

 1. Öğrencilere, finansal yönetim sürecini anlama ve finansal kararları verebilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak.
 2. Öğrencileri, finansal yönetim konusunda kendi programlarında karşılaşacakları temel finansal ve yönetimsel problemlere hazırlamak.

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

EF 313 başarıyla geçen öğrenciler

 1. Finans yöneticisinin rolünü tanımlayabileceklerdir.
 2. Ulusal ve uluslararası finans piyasalarını analiz edebileceklerdir.
 3. Finansal tahmin ve planlama yapabileceklerdir.
 4. Bir firmanın finansal performansını değerlendirebileceklerdir.
 5. Paranın zaman değerini hesaplayabileceklerdir.
 6. Kısa ve orta vadeli finansman/fonlama alternatiflerini ayırt edebileceklerdir.
 7. Sermaye bütçelemesi ve nakit akım analizi yapabileceklerdir.
 8. Sermaye yapısı ve sermaye maliyetini değerlendirebileceklerdir.
 9. Sabit getirili menkul kıymetleri değerleyebileceklerdir.
 10. Kurumsal yeniden yapılandırma ve birleşme/satın alma işlemlerini anlayabileceklerdir.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Teorik Sunum ve pratik uygulamalar (excel, makale, örnek olay)

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

-

Eş dönemli koşul

-

Ders Kitabı

Richard Brealey, Stewart Myers, Franklin Allen, Principles of Corporate Finance, 11th edition, 2014.

Richard Brealey, Stewart Myers, Alan Marcus, Fundamentals of Corporate Finance, 8th edition, 2014.

Diğer Kaynaklar

 • Stephen Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey Jaffe, Corporate Finance, 10th Edition, 2012.
 • Eugene F. Brigham, Joel F. Houston, Fundamentals of Financial Management, 8th edition, 2014.

Ödevler ve Projeler

Öğrencilere, dersin gelişimini takip etmelerini ve sınavlara hazırlanmalarını sağlamak amacıyla çözümleri istenen problemlerden oluşan çalışma soruları ve dersin kitabından okuma bölümleri verilecektir. Ayrıca, dönemin sonunda sunulmak üzere, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin değerlemesine ilişkin uygulamalı projeler verilecektir.

Laboratuar Uygulamaları

-

Bilgisayar Kullanımı

Öğrenciler dönem ödevini “excel template” kullanarak hazırlayacaklar.

                   

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

1

20

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Finansal yönetime giriş, finans piyasaları, finansal tablolar analizi

I, II

2

Finansal analiz, planlama (bütçe), çalışma sermayesi yönetimi

I, II, III-IV

3

Paranın zaman değeri, tahvil fiyatlama

V, IX

4

Finansal karar süreci, Finansman ve Yatırım, sermaye maliyeti

VI, VII, VIII

5

Risk ve getiri, portföy teorisi, finansal varlıkları değerleme modeli (CAPM)

II, III, IV, V, VII

6

Etkin piyasalar, davranışsal finans, kurumsal finansmana bakış, finansman kaynakları

II, III, IV, V, VI, VII

7

Ödevlerin/projelerin sunumu

I, II, III, IV, V, VI, VII

8

Arasınav  (ilk 6 haftanın konuları)

I, II, III, IV, V, VI, VII

9

Temettü politikası, sermaye yapısı

II, III, IV, V, VI, VII, VIII

10

Sermaye yapısı teorisi, finansman ve değerleme

II, III, IV, V, VI, VII, VIII

11

Şirket değerleme

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X

12

Risk yönetimi, türevler

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X

13

Şirket birleşmesi/satın alma, kurumsal yeniden yapılandırma, kurumsal yönetim

I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X

14

Tekrar

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X

 

 

Düzenleyen

Doç. Dr. Engin Kurun

 

Tarih

07.06.2017

İmza