Geri Dön

İstatistik

 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı :İstatistik

Derece: Lisans

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuar

EF 214

     2/ 1 (Güz)

3,5

7

3

1

0

Bölüm

Ekonomi ve Finans Bölümü

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü

Dersin veren Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Güney Celbiş

İletişim Bilgileri

e-mail: mgcelbis@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

Salı 10:00- 12:00

Ders Notları için web adresi

http://www.pirireis.edu.tr/pruonline/www/index.php

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

  EF114

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Ekonomi ve Finans

Ekonomik Araştırma

İnsan ve Toplum Bilim

20

30

20

30

Dersin İçeriği

Veri tanımı, olasılık, kesikli olasılık dağılımları, devamlı olasılık dağılımları, korelasyon, varyans, ortalama, standart sapma, covaryans, hipotez testleri, regresyon.

Dersin Amacı

Ders, temel istatistik konularını işlemeyi amaçlarken tanımsal istatistik, verilerin sunumu, eğilim ve dağılım ölçüleri, dağılım tipleri, olasılık, nokta ve aralık tahminleri konularını kapsar. Ayrıca bu konuların uygulaması konusunda pratik yaparak ilerleyeceklerdir.

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

EF 214 başarıyla geçen öğrenciler

  1. Temel olasılık kavramlarını özüsemiş olacaklardır.
  2. Veri türlerine uygun istatistiksel yöntemi seçebileceklerdir.
  3. İstatistiksel yöntemleri kullanarak hipotezleri test edebileceklerdir.
  4. Yorumları bilimsel araştırmalarla ilişkilendirebileceklerdir.
  5. Alanları ile ilgili konularda bulgularını ve çözüm önerilerini veriler ile destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabileceklerdir.
  6. Alanları ile ilgili verilerin toplanması, bilgisayar ortamında analizi, yorumlanması, ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edeceklerdir.
  7. Veriler için tanımlayıcı istatistikleri bilgisayar ortamında hesaplayabilecek ve yorumlayabileceklerdir

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Teorik Sunum ve bilgisayar uygulamaları

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

-

Eş dönemli koşul

-

Ders Kitabı

Statistics for Business and Economics,  8th Edition, Paul Newbold, William Carlson, Betty Thorne – Pearson ISBN13: 9780132745659

Diğer Kaynaklar

Ders notları ve egzersizler ders programı üzerindeki linkler aracılığı ile paylaşılmaktadır.

Ödevler ve Projeler

Öğrenciler her hafta, teorik sunumdan sonra, bilgisayar ortamında verilen egzersizleri tamamlamaktadırlar.

Laboratuar Uygulamaları

 

Bilgisayar Kullanımı

Her hafta laboratuarda yöntemler  ile ilgili olarak bilgisayar kullanılacaktır

                   

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

40

Kısa Sınavlar

1

10

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Veri tarifi için grafik kullanma

II-IV-V-VI-VII

2

Veri tarifi için grafik kullanma  (devam)

II-IV-V-VI-VII

3

Veri tarifi için sayısal yöntemler

II-IV-V-VI-VII

4

Şans  kavramları: olasılık metodları

I-IV

5

Şans  kavramları: olasılık metodları  (devam)

I-IV

6

Egzersiz dersi ve kısa sınav

I-III-VII

7

Kesikli olasılık dağılımları

I-III-IV-VII

8

Ara sınav

II-IV-V-VI-VII

9

Kesikli olasılık dağılımları (devam)

I-III-IV-VII

10

Devamlı olasılık dağılımları

I-III-IV-VII

11

Örneklem istatistiklerinin dağılımları

II-V-VI-VII

12

Güven aralığı tahmini

I-II- IV-V-VI-VII

13

Hipotez testi

I-II-III-IV-V-VI-VII

14

Regresyon analizi

I-II-III-IV-V-VI-VII

 

 Dersin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programlarıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

 

 

 

 

b

 

 

 

 

c

 

 

 

 

d

 

 

 

 

e

 

 

 

 

f

 

 

 

 

g

 

 

 

 

h

 

 

 

 

i

 

 

 

 

j

 

 

 

 

k

 

 

 

 

l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 

Düzenleyen

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Güney Celbiş

 

Tarih

07.6.2017

İmza