Geri Dön

Matematik II

 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı : Matematik 2

Derece: Lisans

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuar

EF 124

     Bahar

3.5

7

3

1

0

Bölüm

ekonomi ve finans

Dersin veren Öğretim Üyesi

Kenan Tata

İletişim Bilgileri

e-mail: ktata@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

 

Ders Notları için web adresi

http://www.pirireis.edu.tr/pruonline/www/index.php

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

EF 114 (özel koşul)

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

 

 

 

 

Dersin İçeriği

Limit. Türev. İntegral. Grafik Çizimi. Matris Cebiri. Lineer Programlama

Dersin Amacı

 

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

EF124 dersini başarıyla geçen öğrenciler

  1. Limit ve Süreklilik Kurallarını uygulayabilir.
  2. Türev alma kurallarını uygulayabilir.
  3. İntegral alma kurallarını uygulayabilir.
  4. Türev kurallarını kullanarak fonksiyon grafikleri çizebilir.
  5. Matris cebiri kurallarını uygulayabilir.
  6. Optimizasyon sorularını tanımlayıp çözebilir.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Teorik Sunum

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

-

Eş dönemli koşul

-

Ders Kitabı

Haeussler, Ernest F; Paul, Richard S, and Wood, Richard J., Introductory Mathematical Analysis for Business, Economics and Life and Social Sciences. 13th ed, London, New York: Prentice Hall

Diğer Kaynaklar

Dönem içinde ayrıca okumalar dağıtılacaktır.

Ödevler ve Projeler

-

Laboratuar Uygulamaları

-

Bilgisayar Kullanımı

-

Diğer Aktiviteler

 

                   

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

1

10

Yıl İçi Sınavları

1

40

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

 

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

 

TOPLAM

 

100

 

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Limit ve Süreklilik

I

2

Türev 1

I-II

3

Türev 2

I-II

4

Özel Fonksiyonların türevi

I-II

5

Kapalı türevleme ve yüksek mertebeden türevler

I-II

6

Grafik Çizme 1

I-II-IV

7

Grafik Çizme 2

I-II-IV

8

İntegral 1

III

9

İntegral 2

III

10

İntegral uygulamaları

II-III

11

Matris Cebir 1

V

12

Matris Cebir 2

V

13

Lineer Programlama

VI

14

Tekrar

Hepsi

 

 Dersin Ekonomi ve Finansn Programlarıyla İlişkisi

 

 

Program Çıktıları

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Ekonomi ve finans alanı ile ilgili teorik bilgileri analiz etme ve uygulamadaki karşılıklarını değerlendirme becerisi

 

 

X

b

Akademik, işletme, ve politika odaklı yazılı ve görsel kaynakları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgileri edinme becerisi

 

 

X

c

Ekonomi ve finans alanına ilişkin bilgileri teknik ve bilgisayar destekli enstrümanlara işleyerek bilgi elde etme becerisi

 

X

 

d

Edinilen bilgileri ekonomi ve finans alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) araştırma raporu veya makalesi şeklinde Türkçe veya İngilizce olarak sunma becerisi

X

 

 

e

Karar alma ve uygulama ile alınan kararları davranış haline getirmede ekonomi ve finans alanına ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisi

 

X

 

f

Ekonomi ve finans alanı, ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile sinerji halinde çok disiplinli yorum üretme ve analiz yapma becerisi

 

X

 

g

Etik ve mesleki sorumlulukları özümseme ve doğru tartabilme becerisi

 

X

 

h

Türkçe ve İngilizce üst düzey etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilme becerisi

 

X

 

i

Ekonomi ve finans disiplininin küresel bağlamda etkisinin özümsenmesi için gerekli olan geniş kapsamlı bir anlayışa sahip olmak

 

 

X

j

Yaşam boyu öğrenim becerisini kazanmış olmak

 

 

 

k

Güncel konulara ilişkin geniş bilgi sahibi olmak

 

X

 

l

Yeniliğe ve değişen koşullara karşı açık ve uyumlu olmak

 

X

 

m

Veri analizi yolu ile bilgi ve çıkarım elde edebilmek için gerekli teknik bilgilere teorik ve pratik bağlamında sahip olmak

 

 

X

 

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 

Düzenleyen

Kenan Tata

 

Tarih

06.08.2017

İmza