Geri Dön

İktisada Giriş II

 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 

Dersin Adı : İktisada Giriş II

Derece: Lisans

 

Kodu

Yıl/Yarıyılı

Kredisi

AKTS Kredisi

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

 
 

Ders

Uygulama

Laboratuar

 

EF121

1/2 (BAHAR)

3

6

3

 

-

 

Bölüm

Ekonomi ve Finans

 

Dersin veren Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Taner BERKSOY

 
 

İletişim Bilgileri

e-mail: tberksoy@pirireis.edu.tr

 
 

Görüşme Saatleri

Çarşamba 14:00 – 16:00

 

web adresi

https://www.pirireis.edu.tr/department-of-maritime-business-management-academic-staff

 

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

 

Dersin Önkoşulları

 

 

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

 

30

---

---

70

 

Dersin İçeriği

EF111’in devamı olan bu ders makroekonomiye giriş niteliğindedir. Milli Gelir hesapları, Tüketim Fonksiyonu, Yatırım analizi, Denge Milli Gelir düzeyi, Enflasyon, İşsizlik, Ekonomik Büyüme ve Açık Ekonomide Denge incelenen başlıca konulardır

 

Dersin Amacı

Bu ders başlangıç seviyesinde makro iktisadın temel kavramlarının öğretilmesini hedefler.

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

EF 121'i başarıyla geçen öğrenciler;

 
  1. Güncel ekonomik olayları tartışma
 
  1. Temel iktisadi sorunların nedenlerini değerlendirme ve çözümleme
 
  1. Hükümet politikalarının makroekonomik değişkenler üzerindeki etkilerini analiz etme
 
  1. Makroekonomik değişkenler arası ilişkileri analiz etme
  2. Temel makroekonomik kavramları tanımlama
 
   

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Teorik Sunum ve Deneysel teknikler

 

Uygulama Yeri

Sınıf

 

Eş dönemli koşul

-

 

Ders Kitabı

N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor  (2014), Economics, Cengage Learning

 

Diğer Kaynaklar

Mankiw, N.G., Principles of Economics, (3rd Edition), Thomson South-Western, 2004.

 

Ödevler ve Projeler

Öğrenciler ders kitaplarında sunulan yönetsel problemleri çözmekle yükümlüdürler.

 

Laboratuar Uygulamaları

---

 

Bilgisayar Kullanımı

---

 

Diğer Aktiviteler

---

 
                   

 

 

Başarı Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Ara Sınav

1

30

Kısa Sınavlar

1

10

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/ Projeler

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Staj

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

60

Toplam

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkı Yüzdesi

 

40

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı Yüzdesi

 

60

TOPLAM

 

100

 

 

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Bir ulusun gelirinin ölçülmesi

III

2

Yaşam masraflarının ölçülmesi

I, III

3

Üretim ve büyüme

III

4

İşsizlik

I

5

Tasarruf, yatırım ve finansal sistem

II, V

6

Para sistemi

I, III

7

ARA SINAV

 

8

Para artışı ve enflasyon

I, III

9

Açık ekonomi makroekonomisi: Temel kavramlar

II, V

10

Açık ekonominin makroekonomik teorisi

II, V

11

İş döngüleri

II, IV, V

12

Keynesgil ekonomi ve IS-LM analizi

II, V

13

Toplam talep ve toplam arz

II, IV, V

14

Para ve maliye politikasının toplam talep üzerindeki etkisi, Enflasyon ve işsizlik arasındaki kısa dönemli ödünleşme

III, IV, V

 

 

Dersin Ekonomi Finans Bölümü Programıyla İlişkisi

 

 

 

Program Çıktıları

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Ekonomi ve finans alanı ile ilgili teorik bilgileri analiz etme ve uygulamadaki karşılıklarını değerlendirme becerisi

 

 

X

b

Akademik, işletme, ve politika odaklı yazılı ve görsel kaynakları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgileri edinme becerisi

X

 

 

c

Ekonomi ve finans alanına ilişkin bilgileri teknik ve bilgisayar destekli enstrümanlara işleyerek bilgi elde etme becerisi

X

 

 

d

Edinilen bilgileri ekonomi ve finans alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) araştırma raporu veya makalesi şeklinde Türkçe veya İngilizce olarak sunma becerisi

 

X

 

e

Karar alma ve uygulama ile alınan kararları davranış haline getirmede ekonomi ve finans alanına ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisi

X

 

 

f

Ekonomi ve finans alanı, ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile sinerji halinde çok disiplinli yorum üretme ve analiz yapma becerisi

 

X

 

g

Etik ve mesleki sorumlulukları özümseme ve doğru tartabilme becerisi

 

X

 

h

Türkçe ve İngilizce üst düzey etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilme becerisi

X

 

 

i

Ekonomi ve finans disiplininin küresel bağlamda etkisinin özümsenmesi için gerekli olan geniş kapsamlı bir anlayışa sahip olmak

X

 

 

j

Yaşam boyu öğrenim becerisini kazanmış olmak

X

 

 

k

Güncel konulara ilişkin geniş bilgi sahibi olmak

 

X

 

l

Yeniliğe ve değişen koşullara karşı açık ve uyumlu olmak

X

 

 

m

Veri analizi yolu ile bilgi ve çıkarım elde edebilmek için gerekli teknik bilgilere teorik ve pratik bağlamında sahip olmak

X

 

 

    1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 

Düzenleyen

Prof. Dr. Taner BERKSOY

Tarih

06.06.2017

İmza