Geri Dön

Denizcilik Kurumları ve Konvansiyonları

RÎ REİS ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ PROGRAMI

Ders Katalog Formu

Dersin Adı: DENIZ KURUMLARI VE KONVENSIYONLAR

Seviye: Lisans

 

Dersin Kodu

 

 

Yarıyıl

 

Kredisi

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması, Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuar

DIY  314

 

3

6

3

 

 

Bölüm

IIBF

Dersi veren Öğretim Üyesi

 Dr. TANSEL ERKMEN

İletişim Bilgileri

terkmen@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

Mon. 1400-1600

İnternet Adresi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü

Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

 

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilimler

Denizcilik

Denizicilik Ulastirmasi

İnsan ve Toplum Bilim

20

30

30

20

 Dersin İçeriği

Nakliye gerçekten uluslararası bir endüstridir ve yalnızca yönetmelikler ve standartlar kendileri tarafından kabul edilir, kabul edilir ve uluslararası düzeyde uygulanırsa etkin şekilde kullanılabilir. IMO, bu sürecin gerçekleştiği forumdur.

  Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış bir ajansı olan IMO, uluslararası nakliye emniyet, güvenlik ve çevre performansı için küresel standart belirleme makamıdır. Başlıca rolü, evrensel olarak benimsenen ve evrensel olarak uygulanan, adil ve etkili bir nakliye endüstrisi için düzenleyici bir çerçeve oluşturmaktır.

 

Dersin Amacı

 

1. Öğrencileri, Sigorta ve sigorta koşullarını, tanımlarını ve sigorta çeşitlerini tanıtmak.

2. Öğrencilere sigorta sebebini tanıtmak.

3. Öğrencilere Deniz Sigortası kavramını tanıtmak.

4. Armatörün P & I kulübü girişini ve çeşitli uluslararası deniz sorumluluk kurallarını ve sınırlamalarını keşfedin.

5. Farklı sigorta çeşitlerini, mevcut hükümleri anlar.

6. Sigortanın işlevlerini ve özelliklerini tanıtmak.

7. Sigortacılığın Yasal ve Temel İlkelerini tanıtmak

8. Katkı Doktrini'ni tanıtmak.

9. Deniz Sigortası Sözleşmesini Tazminat Sözleşmesi Olarak Sunmak

10. Çeşitli deniz sigorta poliçelerini tanımlayacak ve her poliçenin kurallarını uygulayabilecektir.

11. Açıklamaların ve sunumların önemli yönlerini ve mevcut çeşitli garantileri analiz edin

12. Çeşitli deniz sigortası çeşitleri, mevcut hükümler Kargo Sigortası, Koruma ve Tazminat (P & I), Çarpışma Hasarları

Bu ders ayrıca aşağıdakiler için de uygundur:

Denizcilik sigortacılığının işletme faaliyetleri için önemli bir hususu olduğu nakliye veya diğer denizcilik sektörü uygulamalarına katılanlar.

Çeşitli deniz sigortası sınıfları hakkında genel bilgi sahibi olmak isteyen deniz sigortacılığı için oldukça yeni olanlar.

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:

I. Temel Sigorta terminolojisinin temellerini kavrayabilme.

II. Deniz Sigortası gerekliliklerini anlayın ve cevaplayın.

III. Deniz endüstrisi ile ilgili düzenlemeleri ve belgeleri kolayca takip edin.

IV. Temel Sigorta Primleri ve İddialarını hesaplayın

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Ders powerpoint sunumları üzerinden anlatılacaktır.

Uygulamanın Yapıldığı Yer

---

Ders Kitabı

 •  

Diğer Kaynaklar

 • Lecturer Notes
 • Marine Cargo Insurance,  John Dunt, 2008
 • Marine Insurance, Prof. D. R. Thomas, 2007
 • Cargo Insurance Manual, Roanoke Trade Services, 2009
 • Marine Insurance Legislation, Robert Merkin, 2010
 • The Principle of Indemnity in Marine Insurance Contracts, Kyriaki Noussia, 2007
 • Marine  Insurance Law and Practice, F.D. ROSE,  2004
 • Risk Management and Insurance, Perspective in a Global Economy Harold D. Skipper , W. Jean Kwon
 • A guide to marine hull insurance claims. Nigel C Rogers, John R Ahern. Rev ed. London: Richards Hogg, 1993.
 • Marine claims handbook. N G Hudson, J C Allen. 5th ed. London: Lloyd’s of London Press, 1996.
 • Marine insurance claims. J Kenneth Goodacre. 3rd ed. London: Witherby, 1996.

 

Ev ödevi ve Projeler

---

Laboratuar Uygulamaları

 Durum Calismalari

Bilgisayar Kullanımı

---

Diğer Aktiviteler

---

                   

 

 

Başarı Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı %

Derse Devam

 

 

Yıl İçi Sınavlar

1

45

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projeler 

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj (varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan çalışması

 

 

Final Sınavı

1

55

TOPLAM

 

% 100

Yarıyıl İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı

 

% 45

 Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

% 55

TOPLAM

 

%100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin Çıktıları

 

 

Week

Topics

Course Outcomes

 

Week 1, 2

 

I

 

Week 3

 

 

 

Week 4

 

 •  

I-II

 

Week  5

Cargo and goods in transit; Candidates should be able to

– discuss the main risk assessment and rating factors applicable to the underwriting of:

cargo risks; goods in transit risks.

 • explain the methods used in and importance of loss prevention.
 • explain the basis of cover provided for war and strikes, including terrorism;
 • discuss market practice and its influence on the premium charged.
 • explain the types of claims arising under marine insurance cargo contracts and the application of coverage to a given set of facts.

describe the cover provided by each of the following:

Institute Cargo Clauses A, B & C;

Institute Trade Clauses;

Institute Container Clauses;

Institute War Clauses (Cargo);

II-III

 

Week 6, 7

Protection and indemnity claims

Student should be able to

– explain the types of claim arising under P&I insurance and the application of coverage to a given set of facts.

Student should be able to

– discuss the main risk assessment and rating factors applicable to the underwriting of:

exploration risks;

construction risks;

operational risks;

operators’ extra expenses insurance.

II-III

 

Week 8

Maritime market equilibrium factors, The international labor maritime market

II-III

 

Week 9

MID TERM

 

 

Week 10

Portfolio management and reinsurance

Student should be able to
explain the principles of portfolio management.

Student should be able to

discuss the factors used in the arranging and pricing of a marine reinsurance programme.

Student should be able to

 evaluate the ways in which a major loss/casualty affects cross-class issues.

explain the types of claims arising under marine reinsurance contracts and the application of coverage to a given set of facts.

II-III

 

Week 11

Types of Losses

Losses

Total Loss

Partial Loss

Collision Liability

Cargo Loss

Cargo Partial Loss

I-II-III

 

Week 12

Types of Losses

Freight and Freight Loss

Third Party Recoveries

Sue and Labour Clauses

Claims Loss of Crew members’ Personal Effects

Defence

Strikes

II-IV

 

Week 13

Warranties  and Losses

Warranties

Implied Warranties

Particular Average and General Average

Marine Policy for Overseas Shipment

III

 

Week 14

Pollution

International Oil Pollution Compensation Funds (IOPC) 1992

II-III-IV

             

 

 

 

 

Dersin Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Programıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

 Denizcilik ekonomisi ve yönetimi alanındaki teorik bilgileri analiz edebilme ve uygulamadaki etkilerini değerlendirebilme

 

X

 

b

Denizcilik iş ortamının kilit yönleriyle ayırt edici bilgi edinme becerisi.

 

X

 

c

Denizcilik işletmeciliği ve yönetimi alanındaki bilgileri bilgisayar ortamlarına entegre ederek bilgi edinme becerisi

 

X

 

d

Elde edilen bilgileri, denizcilik ve finans alanlarında (bilgisayar ortamlarında olduğu gibi) gerekli olan teknik becerileri kullanarak Türkçe veya İngilizce olarak sunma yeteneği

X

 

 

e

Denizcilik işletmeciliği ve yönetimi alanlarında karar alma, uygulama ve karar verme konularında bilgi sahibi olma

 

X

 

f

Çok disiplinli değerlendirmeler üretebilme ve denizcilik işletme ve yönetimi, ilgili alt alanlar ve diğer sosyal bilim alanları ile uyumlu analizler yapabilme

 

 

X

g

Etik ve mesleki sorumlulukları dahil etme ve doğru bir şekilde değerlendirme becerisi

 

X

 

h

Yöneticinin ve girişimcinin uluslararası düzeyde çalışması gereken liderlik ve yönetim yetkinliklerine sahip olabilme

 

 

X

i

Deniz ticareti ve yönetim alanının küresel bağlamda etkilerinin dahil edilmesi için geniş kapsamlı bir anlayışa sahip olmak

 

 

X

j

Hayat boyu öğrenme becerilerine sahip olma

 

 

X

k

Çağdaş konular hakkında geniş bilgiye sahip olma

 

 

X

l

Uluslararası ticaretin çeşitli alanlarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere ve toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket etmek

 

 

X

m

Veri analizi ile bilgi ve sonuç elde edebilmek için pratik ve teorik teknik bilgiye sahip olmak

 

 

X

 

    1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

 

Düzenleyen

 

Dr. TANSEL ERKMEN

Tarih

 

2017

İmza