Geri Dön

Denizcilik Ekonomisi

RÎ REİS ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ PROGRAMI

Ders Katalog Formu

Dersin Adı: Denizcilik Ekonomisi

Seviye: Lisans

 

Dersin Kodu

 

 

Yarıyıl

 

Kredisi

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması, Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuar

DIY 222

 

3

6

3

 

 

Bölüm

IIBF

Dersi veren Öğretim Üyesi

 Dr. TANSEL ERKMEN

İletişim Bilgileri

terkmen@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

Mon. 1400-1600

İnternet Adresi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü

Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

 

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilimler

Denizcilik

Denizicilik Ulastirmasi

İnsan ve Toplum Bilim

20

30

30

20

 Dersin İçeriği

Bu dersin mezunları için temel amacı, gemi / liman işletmeciliğini kavrayabilmek için, taşımacılık genel bilimine ilişkin temel teori ve teknikleri düşünmek ve uygulamak, denizyolu taşımacılığı ve liman işletmeciliği alanlarında yetkinlikleri ve karşılıklı yetenekleri geliştirmektir. , Liman faaliyetleri ve tersane endüstrisi özellikleri. Deniz taşımacılığı bileşenleri, deniz taşımacılığı bileşenleri, deniz piyasa araştırması ve araçları, denizyolu sefer işlemleri ve finansman desteği, deniz taşımacılığında sözleşme işlemleri, mal seferleri, akarsu taşımaları ve konteynırlaştırma prosedürleri ile sınırlıdır. Gemilerin ve liman tesislerinin teknik ve ekonomik açıdan işletilmesine özel bir dikkat gösterilmektedir Nakliye, liman ve diğer ilgili sektörlerin tüm önemli yönleri ekonomik açıdan kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmektedir. Tartışmalar, deniz taşımacılığında ekonomik kalkınma ve ticaretin etkisi, gemi arz ve talebi üzerinde etkili faktörler, limanlar ve deniz taşımacılığı yardımcılarının rolü, nakliye maliyet analizleri, nakliye gelişimi ve tahmini gibi deniz taşımacılığının temel konularına odaklanacak, Deniz güvenliği ve çevre koruma ekonomisi.

 

Dersin Amacı

 

Kurs sonunda, öğrencilerin deniz ekonomisi hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmaları ve denizcilik pazarını analiz etmek ve denizle ilgili sektörlerde karar verme kalitesini arttırmak için ekonomik araçları kullanmaları beklenmektedir. Ekonomik teorilerin açıklanmasının yanı sıra konunun sunumu, mevcut deniz taşımacılığı uygulamalarının somut örnekleriyle ilgili tartışmalardan oluşacaktır.

1. Deniz taşımacılığının ana bileşenlerini tanımlamak;

2. Denizcilik pazarının tanımı ve çeşitlerini, deniz ulaşımının çevresel yönlerini kavrayabilme

3. Nakliye ücretlerini bilmek,

4. Deniz pazarı evrimi ve bileşenleri ile ilgili temel hususları tanımlamak ve yorumlamak;

5. Bütçeleme operasyonu dahil gelir ve nakliye giderleri dahil olmak üzere denizyolu taşımacılığı finansal prosedürleri ile ilgili temel kavramları sınıflandırmak ve bunlarla çalışmak;

6. Denizdeki ticaret yolculuklarında temel teknikleri tanımlayabilecektir.

7. Deniz taşımacılığında gemide ve kıyıda operasyonel faaliyetleri organize etmek.

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

  1. Öğrenciler, gemi tiplerini tanıma, geminin önemli kısımlarını ve gemi ile ilgili faaliyetleri tanımlama becerisine sahip olmalıdır; Ayrıca bilmeleri gerekir;
  2. Deniz taşımacılığında ekonomik eğilimleri ve oluşumları doğru bir şekilde yorumlayabilecek ve açıklayabilecektir.
  3. Nakliye fiyatlama yöntemleri, nakliye ücretlerinde meydana gelen değişiklikler arasındaki farkları anlamak ve bunu belirli durumlara çevirmek
  4. Deniz iktisadi meselelerine arz ve talep analizini kavrayabilme ve uygulayabilme
  5. Ekonomik sorunlar ve popüler ve iş dünyasındaki meselelerle ilgili tartışmaları kavrayabilme.
  6. Nakliye hatlarındaki önemli sorunları ve kendi teslimat talebine olası etkileri öğrenmek
  7. Kargo taşımacılığına bağlı olarak belirli deniz koşulları ile uğraşmak şüpheli
  8. Denizyolu taşımacılığında finansal prosedürlere ilişkin temel kavramları, gelirler ve nakliye giderleri açısından bütçeleme operasyonu da dahil olmak üzere sınıflandırmak ve birlikte çalışmak.

Denizde ve akarsu sularında mal seferlerinde temel teknikleri tanımlamak.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Ders powerpoint sunumları üzerinden anlatılacaktır.

Uygulamanın Yapıldığı Yer

---

Ders Kitabı

Martin Stopford, Maritime Economics, 3rd Edition, 2009, ISBN 0-203-89174-0 Master e-book ISBN

Diğer Kaynaklar

The Blackwell Companion to Maritime Economics; Edited by Wayne K. Talley

Ev ödevi ve Projeler

---

Laboratuar Uygulamaları

 Durum Calismalari

Bilgisayar Kullanımı

---

Diğer Aktiviteler

---

                   

 

 

Başarı Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı %

Derse Devam

 

 

Yıl İçi Sınavlar

1

45

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projeler 

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj (varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan çalışması

 

 

Final Sınavı

1

55

TOPLAM

 

% 100

Yarıyıl İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı

 

% 45

 Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

% 55

TOPLAM

 

%100

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin Çıktıları

 

 

Week

Topics

Course Outcomes

 

Week 1, 2

The science of Maritime Transports, The economic particularities of maritime transports. Containerization, Multimodal transports

I

 

Week 3

Ports’ description: definition, infrastructure, Main harbor terminals

I-II

 

Week 4, 5

The major components of maritime transports: ships’ and merchandises’ description. Transport companies, Human resources in maritime transports

II-III

 

Week 6, 7

The international maritime market components, The international maritime market determinants – demand factors and supply.

II-III

 

Week 8

Maritime market equilibrium factors, The international labor maritime market

II-III

 

Week 9

MID TERM

 

 

Week 10

Major expenditures in maritime voyages

II-III

 

Week 11

Maritime freight and payment instruments in shipping

I-II-III

 

Week 12

Cost calculation methodologies in maritime transports

II-IV

 

Week 13

Maritime contracts – main types and provisions

III

 

Week 14

The management of maritime contracts - operational aspects (documents and procedures)

II-III-IV

             

 

 

Dersin Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Programıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

 Denizcilik ekonomisi ve yönetimi alanındaki teorik bilgileri analiz edebilme ve uygulamadaki etkilerini değerlendirebilme

 

X

 

b

Denizcilik iş ortamının kilit yönleriyle ayırt edici bilgi edinme becerisi.

 

X

 

c

Denizcilik işletmeciliği ve yönetimi alanındaki bilgileri bilgisayar ortamlarına entegre ederek bilgi edinme becerisi

 

X

 

d

Elde edilen bilgileri, denizcilik ve finans alanlarında (bilgisayar ortamlarında olduğu gibi) gerekli olan teknik becerileri kullanarak Türkçe veya İngilizce olarak sunma yeteneği

X

 

 

e

Denizcilik işletmeciliği ve yönetimi alanlarında karar alma, uygulama ve karar verme konularında bilgi sahibi olma

 

X

 

f

Çok disiplinli değerlendirmeler üretebilme ve denizcilik işletme ve yönetimi, ilgili alt alanlar ve diğer sosyal bilim alanları ile uyumlu analizler yapabilme

 

 

X

g

Etik ve mesleki sorumlulukları dahil etme ve doğru bir şekilde değerlendirme becerisi

 

X

 

h

Yöneticinin ve girişimcinin uluslararası düzeyde çalışması gereken liderlik ve yönetim yetkinliklerine sahip olabilme

 

 

X

i

Deniz ticareti ve yönetim alanının küresel bağlamda etkilerinin dahil edilmesi için geniş kapsamlı bir anlayışa sahip olmak

 

 

X

j

Hayat boyu öğrenme becerilerine sahip olma

 

 

X

k

Çağdaş konular hakkında geniş bilgiye sahip olma

 

 

X

l

Uluslararası ticaretin çeşitli alanlarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere ve toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket etmek

 

 

X

m

Veri analizi ile bilgi ve sonuç elde edebilmek için pratik ve teorik teknik bilgiye sahip olmak

 

 

X

 

    1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

 

Düzenleyen

 

Dr. TANSEL ERKMEN

Tarih

 

2017

İmza