Geri Dön

Denizciliğe.Giriş

RÎ REİS ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ PROGRAMI

Ders Katalog Formu

Dersin Adı: DIY 122 Denizciliğe Giriş

Seviye: Lisans

 

Dersin Kodu

 

 

Yarıyıl

 

Kredisi

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması, Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuar

DIY 122

4 (BAHAR)

3

6

3

 

 

Bölüm

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Dersi veren Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Oral ERDOĞAN

Yrd.Doç.Dr. Oktay ÇETİN

İletişim Bilgileri

oerdogan@pirireis.edu.tr

ocetin@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

Pazartesi ve Cuma 09:00 – 12:00 (B-108 numaralı ofis)

İnternet Adresi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü

Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

 

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilimler

Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

10

20

 

70

 Dersin İçeriği

Bu ders, denizcilik çevresi, ulaştırma coğrafyası, uluslararası ticaret ve yükler, ticaret yolları, gemi türleri, navlun fiyatları, denizcilik (kiralama) piyasaları, gemi yönetimi, liman ve terminal işlemleri hakkında bilgiler verir.

 

Dersin Amacı

 

Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler denizcilik, ulaştırma, gemi kiralama piyasaları ve gemi yönetimi konularında kapsamlı bilgi sahibi olacaklardır.

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

I.   Ulaştırma coğrafyası, uluslararası ticaret ve kargolar,

II.  Ticaret yolları  & gemi tipleri,

III. Dökme yük gemileri, tankerler, konteyner gemileri,

IV. Navlun fiyatları, denizcilik (chartering) piyasaları,

V.  Gemi yönetimi, liman ve terminal operasyonları.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Ders powerpoint sunumları üzerinden anlatılacaktır.

Uygulamanın Yapıldığı Yer

---

Ders Kitabı

Introduction To Shipping, Witherbys Publishing,, 2005,  ISBN: 1856092747

 

Diğer Kaynaklar

- Distance Learning Programme of the Institute of Chartered Shipbrokers. (2006). Ship Operations and Management. England: Witherby & Company Limited.

- Distance Learning Programme of the Institute of Chartered Shipbrokers. (2006). Dry Cargo Chartering. England: Witherby & Company Limited.

- Distance Learning Programme of the Institute of Chartered Shipbrokers. (2006). Liner Trades. England: Witherby & Company Limited.

- Distance Learning Programme of the Institute of Chartered Shipbrokers. (2007). Tanker Chartering. England: Witherby & Company Limited.

- Peter Lorange. (2005). Shipping Company Strategies. Elsevier Ltd.

- Alan E. Branch (2008). Elements of Shipping. Routledge, New York.

- James J. Buckley (2008). The Business of Shipping. Cornell Maritime Press.

Ev ödevi ve Projeler

---

Laboratuar Uygulamaları

---

Bilgisayar Kullanımı

---

Diğer Aktiviteler

---

                   

 

 

Başarı Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı %

Derse Devam

 

 

Yıl İçi Sınavlar

1

45

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projeler

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj (varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan çalışması

 

 

Final Sınavı

1

55

TOPLAM

 

% 100

Yarıyıl İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı

 

% 45

 Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

% 55

TOPLAM

 

%100

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin Çıktıları

1

Ulaştırma Coğrafyası

I

2

Ulaştırma Coğrafyası ve Tarihsel Ticaret Yolları

I

3

Uluslararası Ticaret ve Yükler

I-II

4

Ticaret Yolları ve Gemi Tipleri

II

5

Dökme Yük Gemileri

III

6

Tankerler

III

7

Konteyner Gemileri

III

8

ARA SINAV

I - II - III

9

Konteyner Gemiler, Liner gemiler

III

10

Navlun Fiyatları

IV

11

Denizcilik (Chartering) Piyasaları

IV

12

Denizcilik (Chartering) Piyasaları  - Gemi Yönetimi

IV - V

13

Gemi Yönetimi – Liman ve Terminal Operasyonları

V

14

Liman ve Terminal Operasyonları

V

Dersin Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Programıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

X

 

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

X

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

X

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

X

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

X

 

f

Mesleki ve etik sorunları kavrama

 

 

X

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 

X

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

X

 

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

X

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

 

X

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

X

 

 

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

 

X

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

 

X

 

    1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

 

Düzenleyen

 

Yrd.Doç.Dr. Oktay ÇETİN

Tarih

 

 

İmza