Geri Dön

Yüksek Performanslı Deniz Platformları Yüksek Lisans Programı

 

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği, üniversitemizin kuruluşundan beri en uzun süre mezun vermiş Mühendislik Fakültesi lisans bölümümüzdür. Lisans mezunlarımızdan ve sektörde çalışan diğer genç mühendislerden gelen talebi karşılamak üzere, Fen Bilimleri Enstitümüz bünyesinde Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümünde Yüksek Performanslı Deniz Platformları Lisansüstü Programları başlatılmıştır.  Amacımız, bu lisansüstü programlarımızdan mezun olan mühendisleri, gemi inşa sektöründeki tasarım ve üretim aşamalarında ileri mühendislik metotlarını kullanabilen, teorik bilgilerini sektörel problemlere uygulama yeteneğine sahip, sektörün uluslararası arenada rekabetçi olabilmesi için gerekli becerilere sahip, uzman, yenilikçi, araştırmacı ve yaratıcı mühendisler olarak yetiştirmektir. Sektörde çalışmakta olan, ama bu alanlarda kendilerini geliştirmek isteyen, mühendislik becerilerini yükseltmek isteyen genç mühendislerin bu programlardan faydalanabilmesi için, mümkün olan her durumda, lisansüstü derslerin haftalık ders programlarına mesai saatlerinin dışında yerleştirilmesine özen gösterilmektedir.


Yüksek Lisans Programı kapsamında, yüksek performans özelliğine sahip tüm deniz araçlarının tasarımı ve mühendislik analizlerinin ileri mühendislik metotları ile gerçekleştirilmesi için gerekli altyapı aktarılmaktadır. Yüksek Lisans tez çalışması konuları, tercihen üniversite-sanayi işbirliği kapsamında, sektör içinde ihtiyaç duyulan teknik eksikliklerin giderilmesi, ürün ve süreçlerin iyileştirilmesi, yeni ve etkili tasarım yöntemlerinin ve araçlarının geliştirilmesi ile ilişkilendirilmektedir.

Doktora programında ise, Yüksek Performanslı Deniz Platformlarının hidromekanik, aeromekanik, yapısal analiz, yeni malzemelerin mekaniği, yeni üretim metotları gibi alanlarda gerektirdiği en ileri araştırma-geliştirme faaliyetlerinin, yine tercihen üniversite-sanayi işbirliği içinde yapılması sağlanmaktadır.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği – Yüksek Performanslı Deniz Platformlar Yüksek Lisans ve Doktora programlarına ilgili temel bilim ve mühendislik alanlarından öğrenci alınmaktadır. Bu alanlardan başlıcaları aşağıda sıralanmıştır:

Bilgisayar Mühendisliği, Fizik, Fizik Mühendisliği

Matematik, İstatistik, Matematik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği
Gemi İnşaatı ve Gemi Makinelerı Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği
Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği

Deniz Harp Okulu İlgili bölümleri

Program Çıktıları

  1. Teknoloji alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları, etkileri ve sonuçlarını tekrarlar.
  2. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
  3. Modelleme ve deneysel araştırmaları uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler.
  4. Teknoloji alanında çok disiplinli takımlarda liderlik yapar.
  5. Teknoloji alanında kullanılan yöntem ve yazılımlar ile iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
  6. Verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
  7. Gemi İnşa alanında uygulamalı araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilir, bilgiyi değerlendirebilir ve karşılaşılan problemlerin çözülebilmesi için stratejik ve özgün yaklaşım geliştirebilir.
  8. Çalışmaların süreç ve sonuçlarını, ulusal ve uluslar arası ortamlarda yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.

Anabilim Dalı Başkanı:  Dr. Ahmet Ziya SAYDAM