Geri Dön

Malzeme Karakterizasyonu

 

 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Programı

Ders Katalog Formu

 

Dersin Adı: Malzeme Karakterizasyonu

Derece: Lisansüstü (YL ve DR)

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuvar

MAT 651

2/2 (BAHAR)

3

7.5

3

0

0

Bölüm

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik

Dersin veren Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Elif ÖZEN CANSOY

İletişim Bilgileri

E-mail: ecansoy@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

 

Ders Notları için web adresi

http://www.pirireis.edu.tr

Dersin Türü

 Seçmeli

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

-

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

60

40

-

-

Dersin İçeriği

Bu ders, mühendislik malzemelerinin yapı, kompozisyon ve yüzey karakterizasyonlarında uygulanan spektroskopi ve görüntüleme tekniklerinin temellerini kapsamaktadır. Optik mikroskop, SEM, XPS,FT-IR ve UV-vis gibi görüntüleme ve spektroskopi yöntemlerine ilaveten, katı ve sıvı yüzeylerinin karakterizasyon yöntemleri de ders kapsamındadır. Dinamik ve statik temas açısı ölçüm metotları, katı ve sıvılarda yüzey gerilimi ve serbest yüzey enerjisi hesaplama yöntemleri de anlatılmaktadır.

Dersin Amacı

  • Spektroskopi ve mikroskopi tekniklerinin temelleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak,
  • Katıların yüzey yapıları ve ıslanabilirlik özelliklerinin tayininde kullanılan temel yöntemler
  • Sıvıların yüzey özelliklerini tayin etmede kullanılan temel yöntemler

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

  1. Spektroskopi yöntemlerinin temelleri hakkında bilgi sahibi olmak
  2. Optik karakterizasyon metotları hakkında bilgi sahibi olmak
  3. Katı ve sıvıların yüzey karakterizasyonunda kullanılan temel yöntemler

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Kitap, ders notları

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

Sınıf

Eş dönemli koşul

-

Ders Kitabı

  • Materials Characterization: Introduction to Microscopic and Spectroscopic Methods Y. Leng, Wiley, 2010. ISBN: 9780470822982

  • Surface Chemistry of Solid and Liquid Interfaces, Blackwell Publishing, H. Y. Erbil, 2010

 

Diğer Kaynaklar

-

Ödevler ve Projeler

 

Laboratuvar Uygulamaları

 

Bilgisayar Kullanımı

 

Diğer Aktiviteler

Haftalık içerik sınıfın gelişimine göre değişiklik gösterebilir

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

40

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

60

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

40

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

60

TOPLAM

 

100

 

AKTS/ İŞ YÜKÜ TABLOSU

Faaliyetler

Sayı

Saat

Toplam İş Yükü

Ders

14

3

42

Ara Sınav

1

50

50

Quiz

 

 

 

Ev Ödevi

 

 

 

Dnem ödevi/Proje

 

 

 

Laboratuar

15

3.5

52.5

Uygulama

 

 

 

Denetimli çalışma (Tutorial)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

1

35

35

Saha Çalışması

 

 

 

Finak Sıbavı

1

60

60

Toplam İş Yükü

 

 

187

Toplam İş Yükü/25

 

 

187

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7,48=7,5

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Giriş: Spektroskopik Yöntemler

I

2

X-ışını fotoelektron spektroskopisi

I

3

Fourier Dönüşümlü Infrared Spektroskopisi

I

4

Kızılötesi Spektroskopisi

I

5

Giriş: Görüntüleme Yöntemleri

I, II

6

Optik Mikroskop

II

7

Taramalı Elektron Mikroskobu

II

8

Atomik Kuvvet Mikroskobu

II

9

Ara Sınav

 

10

Katı ve sıvı ara yüzeylere giriş

I, II, III

11

Katı yüzey karakterizasyon yöntemleri

III

12

Katı yüzey karakterizasyon yöntemleri

III

13

Sıvı yüzey karakterizasyon yöntemleri

III

14

Sıvı yüzey karakterizasyon yöntemleri

III

 

Dersin Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Programıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular

 

 

X

b

Alanında en son gelişmeler dâhil olmak üzere genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibidir.

 

 

X

c

Bir alanda en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahiptir.

 

X

 

d

Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapar.

 

X

 

e

Özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak algılar, tasarlar, uygulama ve sonuçlandırır; bu süreci yönetir

 

X

 

f

Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.

 

X

 

g

Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarır.

X

 

 

h

İleri seviye hesaplamalı bilim problemlerini saptayıp, formüle edip kademeli olarak çözmek için bilgisayar biliminin teorik temellerini anlamak

X

 

 

ı

Endüstriyel işlerdeki kriterleri karşılamak için bilgisayar tabanlı bir sistemi tasarlayıp uygulamak ve program geliştirmek

X

 

 

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 

Düzenleyen

 

Doç. Dr. Elif ÖZEN CANSOY

Tarih

 

20.07.2018

İmza