Geri Dön

Güç Elektroniği Devreleri

 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Programı

2017- 2018 Güz Yarıyılı Ders Katalog Formu

 

Dersin Adı : Güç Elektroniği Devreleri

Derece: Lisansüstü

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuvar

ENG567

2/1 Güz

3

7,5

3

 

 

Bölüm

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik

Dersin veren Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Uğur ÇELTEKLİGİL

İletişim Bilgileri

e-mail: uceltekligil@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

Çarşamba 11:00- 11:50

Ders Notları için web adresi

http://www.pirireis.edu.tr

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

  

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

20

60

20

-

Dersin İçeriği

Bu ders iki temel konuyu içermektedir:

  1.  Güç Elektroniği devre elemanlarının çalışma ilkeleri,
  2. Güç elektroniği devrelerinin analizi ve tasarımı: AC-DC Doğrultucular, DC-AC Eviriciler, DC-DC Çeviriciler ve AC-Kıyıcılar

Dersin Amacı

1. Öğrencilere Güç Elektroniği elemanlarının ve temel devrelerin incelenmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak,

2. Öğrencilere Güç Elektroniği devrelerinin analiz becerisini kazandırmak ve  devreleri tasarlamak.

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler

I. Çeşitli Güç Elektroniği devreleri, Devre Analizi yöntemleri ve ilgili matematiksel yöntemler (Laplace Dönüşümü ve Fourier Analizi) kullanılarak analiz edilebilir,

II. Güç elektroniği devrelerinin davranışlarını açıklamak için matematiksel çözümler bulabilir,

III. Güç Elektroniği devrelerinin gerilim ve akımlarını analiz edebilir,

IV. Güç elektroniği devrelerinin uygulamalarını denizcilik teknolojisi ihtiyaçlarına entegre edebilir,

V. Güç Elektroniği proje ekiplerine katılabilir.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Kitap, ders notları ve ilgili bilgisayar programlama araçları

Varsa, Uygulama yeri

Derslik

Eş dönemli koşul

-

Ders Kitabı

Rashid Muhammad H, Power Electronics, Circuits, Devices and Applications, Third or Fourth Edition, Pearson Education International, 2008-2015

Diğer Kaynaklar

Mohan Ned, Undeland Tore M., Robbins William P., Poer Electronics, Converters, Applications and Design, Second Edition, John Wiley and Sons, Inc., 2010

Ödevler ve Projeler

Derslerde yapılan konulara ait ödevler düzenli olarak verilecektir

Laboratuar Uygulamaları

.

Bilgisayar Kullanımı

Güç elektroniği dervrelerinin SIMULINK ve MATLAB ile simülasyonu

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

40

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

2

10

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

AKTS/

İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Ders

13

3

39

Arasınav

1

50

50

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

2

9

18

Proje

 

 

 

Laboratuvar Çalışmaları

 

 

 

Uygulamalar

 

 

 

Tutorial

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

3

10

30

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

50

50

Toplam  İş yükü

 

 

187

Toplam  İş yükü /25

 

 

187/25

Ders AKTS Yükü

 

 

7,5

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Giriş, Güç Elektroniğinin Tarihi ve Uygulamaları, Dalga şekillerinin ortalama ve etkin değerlerinin belirlenmesi

I

2

Güç Elektroniği yarıiletken elemanları, karakteristikleri ve özellikleri

I

3

Güç Yarıiletken Diyotları ve Devreleri, Seri ve Paralel Bağlı Diyotlar, RC ve RL Yükler

I-II

4

Diyotlu doğrultucular, bir fazlı yarım dalga doğrultucular ve performans parametreleri, tasarım örnekleri

I-II-III

5

RL yüklü bir fazlı yarım dalga doğrultucular ve performans parametreleri

II-III

6

Tam dalga doğrultucular ve performans parametreleri, RL yüklü tam dalga doğrultucular, Üç fazlı köprü doğrultucu, doğrultucu devre tasarımı

II-III-IV-V

7

DC-DC çeviriciler, step-down evirici çalıştırma prensipleri, RL yükü ile step-down çeviriciler

II-III-IV-V

8

ARA SINAV

 

9

DC-DC çeviriciler, step-up işleminin prensipleri, RL yükü ile step-up dönüştürücü, kıyıcı kevre tasarımı

II-III-IV-V

10

DC-AC çeviriciler, darbe genişlik modülasyonlu eviriciler, çalışma prensibi, performans parametreleri, bir ve üç fazlı eviriciler, tasarım örnekleri

II-III-IV-V

11

Tiristörler, tiristör karakteristikleri, Tiristör ile iletim ve kesime geçirme,tiristör tipleri, tiristörlerin seri ve paralel çalışmaları, di/dt ve dv/dt korumaları

I-II

12

Kontrollu doğrultucular, faz kontrollu doğrultucu çalışma prensibi, RL yüklü bir fazlı tam yollu doğrultucu, üç fazlı yarım ve tam dalga doğrultucular, doğrultucu tasarımı

II-III-IV-V

13

Alternatif akım kıyıcıları, on-off kontrol prensibi, faz kontrolu prensibi, direnç yüklü çift yönlü kontrol, tasarım örnekleri

II-III-IV-V

14

Endüktif yüklü iki yönlü kontrol, üç fazlı tam dalga kontrol, direkt çeviriciler

II-III-IV-V

 

 

 

Dersin Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Programıyla İlişkisi

 

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Teknoloji alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları, etkileri ve sonuçlarını tekrarlar.

 

 

X

b

Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.

 

 

X

c

Modelleme ve deneysel araştırmaları uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler.

 

 

 X

d

Teknoloji alanında çok disiplinli takımlarda liderlik yapar.

 

 X

 

e

Teknoloji alanında kullanılan yöntem ve yazılımlar ile iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

 

 

 X

f

Verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

 

X

 

g

İleri seviye hesaplamalı problemleri çözmek veya yaklaşık çözümleri bulmak için bilgisayar bilimi ve hesaplama metotlarının görevini anlamak

 

 

X

h

İncelenen dinamik sistemi çözmek için algoritma ve hesaplamalı yaklaşım geliştirebilmek ve uygun programlama dilini kullanarak matematiksel analizleri tamamlayabilmek

 

 

X

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

Düzenleyen

Prof. Dr. Uğur Çeltekligil

 

Tarih

01.09.2017

İmza