Geri Dön

Bilimsel Hesaplama: Nümerik Yöntemler

 

 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Programı

Ders Katalog Formu

 

Dersin Adı: Bilimsel Hesaplama: Nümerik Yöntemler

Derece: Lisansüstü (YL ve DR)

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuvar

MATH 511

1/1 (Güz)

3

7.5

3

0

0

Bölüm

Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik

Dersin veren Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Orhan Özgür AYBAR

İletişim Bilgileri

E-mail: oaybar@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

 

Ders Notları için web adresi

http://www.pirireis.edu.tr

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

  Giriş seviyesinde programlama dil bilgisi (C / C++) ve MATLAB

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

700

30

-

-

Dersin İçeriği

Bu ders iki temel konuyu içermektedir:

  1. Uygulamalı matematikdeki nümerik hesaplamalar (mühendislik ve uygulamalı bilimler için lineer cebir, sayısal analiz ve diferansiyel denklemler)
  2. Nümerik Yöntemler (Matematik, fizik, biyoloji ve mühendislikteki uygulamalar)

Dersin Amacı

Bu ders uygulamalı ve hesaplamalı bilimler problemlerine nümerik yöntemlerle çözüm sağlayacaktır

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler

  1. uygulamalı bilimlerdeki nümerik metotları anlayabilir
  2. nümerik yöntemleri anlayıp hesaplamalı bilimlerde uygulayabilir
  3. cebirsel hesaplama kullanarak uygulamalı bilimler alanında benzetim uygulayabilir ve algoritma geliştirebilir

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Kitap, ders notları ve ilgili bilgisayar programlama araçları

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

Sınıf ve Laboratuar

Eş dönemli koşul

 

Ders Kitabı

Numerical Methods in Engineering with MATLAB, Jaan Kiusalaas, cambridge university press, 2005.

Diğer Kaynaklar

Applied Numerical Methods Using MATLAB, Won Young Yang, Wenwu Cao, Tae-Sang Chung, John Morris, JOHN WILEY & SONS, INC., PUBLICATION, 2005.

Ödevler ve Projeler

Derslerde yapılan konulara ait ödevler düzenli olarak verilecektir

Laboratuvar Uygulamaları

Sınıfta yapılan konuların bilgisayar programları düzenli olarak bilgisayar laboratuvar projelerinde geliştirilecektir

Bilgisayar Kullanımı

Programlama dilleri (C, C++, Mathematica, Matlab, Maple)

Diğer Aktiviteler

Haftalık içerik sınıfın gelişimine göre değişiklik gösterebilir

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Uygulaması

1

20

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

AKTS/ İŞ YÜKÜ TABLOSU

Faaliyetler

Sayı

Saat

Toplam İş Yükü

Ders

14

3

42

Ara Sınav

1

50

50

Quiz

 

 

 

Ev Ödevi

 

 

 

Dönem ödevi/Proje

 

 

 

Laboratuar

15

3.5

52.5

Uygulama

 

 

 

Denetimli çalışma (Tutorial)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Finak Sıbavı

1

43

43

Toplam İş Yükü

 

 

187.5

Toplam İş Yükü/25

 

 

187.5/25

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7,5

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Nümerik Metotlara Giriş

I-II-III

2

Lineer Cebirsel Denklemlerin Sistemleri

I-II

3

İnterpolasyon ve Eğri Uydurma

I-II

4

Denklemlerin Kökleri

I-II

5

Sayısal Türev

I-II-III

6

Sayısal İntegral

I-II-III

7

Başlangış Değer Problemleri

I-II-III

8

Ara Sınav

 

9

İki Noktalı Sınır Değer Problemleri

I-II-III

10

Matris Özdeğer Problemleri I

I-II-III

11

Matris Özdeğer Problemleri II

I-II-III

12

Optimizasyona Giriş

I-II-III

13

Lineer Olmayan Denklemler, Adi ve Kısmi Diferansiyel Denklemler

I-II-III

14

Hesaplamalı bilimde uygulamalar (Cebirsel Hesaplama)

I-II-III

 

Dersin Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik Programıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Teknoloji alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları, etkileri ve sonuçlarını tekrarlar.

 

 

X

b

Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.

 

 

X

c

Modelleme ve deneysel araştırmaları uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler.

 

 

X

d

Teknoloji alanında çok disiplinli takımlarda liderlik yapar.

 

X

 

e

Teknoloji alanında kullanılan yöntem ve yazılımlar ile iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

 

 

X

f

Verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

 

X

 

g

İleri seviye hesaplamalı problemleri çözmek veya yaklaşık çözümleri bulmak için bilgisayar bilimi ve hesaplama metotlarının görevini anlamak

 

 

X

h

İncelenen dinamik sistemi çözmek için algoritma ve hesaplamalı yaklaşım geliştirebilmek ve uygun programlama dilini kullanarak matematiksel analizleri tamamlayabilmek

 

 

X

 

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 

Düzenleyen

 

Dr.  Öğr. Üyesi Orhan Özgür AYBAR

Tarih

 

05/02/2018

İmza