Geri Dön

Dizel Motorları-II

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Lisans Programı

Ders Katalog Formu

Dersin Adı: Dizel Motorları-II

Derece: Lisans

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuar

SM 212

2/3 (güz)

3

3

2

1

-

Bölüm

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Dersin veren Öğretim Üyesi

 

İletişim Bilgileri

 

Görüşme Saatleri

 

Ders Notları için web adresi

www.pirireis.edu.tr

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

SM 123 – Dizel Motorları-I

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

70

20

 

10

Dersin İçeriği

1. Dizel Motorlarının teorik incelenmesi

2. Dizel Motorlarının yapısal incelenmesi

3. Alçak, Orta ve Yüksek devirli dizel motorların farklılıklarının incelenmesi..

4. 2 ve 4 Zamanlı dizel motorlarının farklılıklarının incelenmesi

5. Dizel Motorlarının yardımcı sistemlerinin incelenmesi

6. Dizel Motorlarının Gavernör ve Yakıt Sistemlerinin v elemanlarının incelenmesi.

Dersin Amacı

Bu ders Deniz Mühendisliği kapsamında/derecesinde öğrencinin profesyonel gelişimini sağlamak üzere verilmektedir. Bu ders, bir Vardiya Mühendisi / Baş Mühendis olarak geminin makinelerin yönetme becerisi vermek üzere düzenlenmiştir. Bu derste, dizel motorları ve alt sistemleri incelenecektir.

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki konularda bilgi sahibi olacaklardır.

1. Dizel motorlarının teorik Güç/Verim prensipleri ve Genel

2. Dizel Motorlarının P-V Diyagramı ve zamanlama tabloları

3. Dizel Motorlarının Yardımcı Sistemleri

4. Dizel motorlarının hava emme sistemleri ve turboşarjerler/turboblowerler

5. Dizel motorlarının Gavernörleri ve kontrol sistemleri

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Slayt, video gösterimi ve sınıfta sözlü anlatım.

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

Atölye

Eş dönemli koşul

-

Ders Kitabı

  1. Internal Combustion Engines: Applied Thermo Sciences, 2nd Edition - Colin R. Ferguson, Allan T. Kirkpatrick

2.Öğr. Gör. Tarafından verilecek ders notları

Diğer Kaynaklar

  1. Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engines, Pulkrabek, Prentice Hall, 2004
  2. Low Speed Marine Diesels, B. Woodward, John Wiley, 1988

3.Medium and High Speed Diesel Engines for Marine Use, S. H. Henshall, London, 1992

Ödevler ve Projeler

 

Öğretim Görevlisi tarafından bir adet Dönem Ödevi verilecektir. Konusu dönem içinde belirtilecektir.

 

Laboratuar Uygulamaları

 

Atölyede mevcut dizel motoru ve parçaları incelenecektir.

Bilgisayar Kullanımı

-

                   

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

30

Kısa Sınavlar

2

10

Ödevler

1

10

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

30

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Deniz Teknolojisinde Dizel Motorları, yapıları ve ana parçaları. P-V Diyagramının öğrenilmesi. Güç, Tork ve verim kavramlarının öğrenilmesi.

I-II

2

Dizel Motorlarının sınıflandırılması. 2 ve 4 Zamanlı dizel motorları ve Zamanlama Diagramlarının öğrenilmesi ve avantajlarının belirtilmesi.

II

3

Dizel Motorlarının hava emiş ve egzost sistemleri. 2 ve 4 Zamanlı dizellerin hava emiş ve skavenç sistemleri.

III

4

Turboşarjerler

Alçak, Orta ve Yüksek devirli dizeller

(Quiz)

III

5

Trunk Pistonlu Dizeller

Cross-Head’li Dizeller

Valf açma/kapama mekanizmaları

IV

6

Dizel Motorlarının Yakıt Sistemlerinin incelenmesi

Yakıtlar ve Yakıt Pompaları

Laboratuar Çalışması

IV

7

Dizel Motorlarının Ana ve Kol Yatakları

Dizel Motorlarının Yağlama Yağı Sistemleri

IV

8

Yarıyıl Sınavı

 

9

Gavernörler

Dizel Motorlarının Kontrol Sistemleri

V

10

Dizel Motorlarının Soğutma Suyu Devresinin incelenmesi

Isı değiştiriciler

V

11

Yanmanın Kimyasal Denklemi

Yanma Enerjisinin iletilmesi

(Quiz)

V

12

Krank Şaftlar ve Silindir laynerleri

Piston ve Piston Kolları, parçaları

VI

13

Laboratuar Çalışması

III-IV-V

14

Dersin Genel Tekrarı

III-IV-V

 

Dersin Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Programıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

 

X

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

X

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

X

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

X

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

X

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

 

X

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

X

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

 

X

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

X

 

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

X

 

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

X

 

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

X

 

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 

Düzenleyen

 

Tarih

 

İmza