Geri Dön


Erasmus+ Fakülte-Bölüm Koordinatörlerinin Görevleri

 Öğrenci Hareketliliği’nde; 

 Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü’nde hareketlilik faaliyetlerinin sağlıklı yürümesine bölümü/fakültesi adına destek verilmesi, 

 Yeni ikili anlaşmaların yapılması ve bölüm öğrencilerine tanıtım yaparak, ilgili partner Üniversitelere bu konuda teşvik edilmesi, 

 Erasmus+ Programı'nın bölüm öğrenci ve öğretim elemanlarına tanıtılması, öğrencilerin yönlendirilmesi ve bilgi taleplerine karşılık verilmesi, 

 Erasmus+ hareketlilik başvuruları için Koordinatörlük tarafından yapılan ilanların ve seçim sonuçlarının bölüm/fakültelerinde duyurulması, 

Öğrenci Gitmeden Önce; 

 Öğrencilerin yapması gereken işlemlere yönelik olarak öğrenim, Öğrenim+Staj ve staj hareketliliğine ilişkin iş akış çizelgelerine hâkim olması ve öğrenciyi ilgili işlemleri yapma konusunda yönlendirmesi, 

 Giden öğrencilerin başvuru süreçlerinin takibinde Koordinatörlüğe doğrudan destek olunması,  Öğrencinin Öğrenim hareketliliğine ilişkin ders seçimine, Staj hareketliliğine ilişkin ise staj yapacağı kurumun bölüme uygunluk kontrolünü yapması,

 Erasmus+ öğrencisi ile birlikte, gidilecek olan kurumun başvuru formunun doldurulması ve başvurunun zamanında yapılmasının sağlanması (Koordinatörlük ile birlikte yapılacak), 

 Öğrenciyle birlikte, alınacak derslerin seçilmesi (en fazla 30 AKTS) ve Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) formunun doldurulması 

 Seçilen derslerin kabulü için Bölüm Başkanlığına-Dekanlığına yazı yazarak Yönetim Kurulu Kararı alınmasını sağlaması, 

 Erasmus+ öğrencisinin gitmeden önce fakültedeki ders kaydının yapılmasını ve harcının ödenmesinin sağlanması, (Danışman Hocası ile birlikte yapılacak) 

Öğrenci Gittikten Sonra; 

 Öğrencinin ekle-sil işlemleri mevcut ise öğrenci ile bağlantıya geçerek ilgili işlemin gerçekleştirilmesine yardımcı olunması, 

 Öğrenci yurtdışındayken sürecine ilişkin akademik boyutta yaşayacağı sıkıntılara çözüm önerisi sunması ve öğrencinin akademik boyuttaki sorularını cevaplaması, 

 Ders değişikliklerin kabulü için Bölüm Başkanlığına-Dekanlığına yazı yazarak Yönetim Kurulu Kararı alınmasını sağlaması, 

Öğrenci Döndükten Sonra; 

 Hareketlilik faaliyetini tamamlayan öğrencilerin dönüş yaptıktan sonra akademik tanınma/ders denkliği işlemlerinin yapılması (dilekçe + öğrenim gördüğü  üniversiteden aldığı not döküm belgesi ile birlikte), Yönetim Kurulu kararının alınmasını sağlaması, 

 Gelen öğrencilerin akademik oryantasyonu, ders seçimi, eğitimlerinin takibi ve transkriptlerinin hazırlanmasında destek olunması, 

 Bölümdeki öğretim elemanlarının gelişmelerden haberdar edilmesi, 

Personel Hareketliliğinde; 

 Ders Verme Hareketliliğinde bulunmak üzere yurt dışından gelecek akademik personelin öğretim programını planlama ve detaylarının karşı üniversiteye bildirilmesinin sağlanması, 

 Yurt dışına gidecek akademik personelin faaliyetiyle ilgili Bölüm Başkanlığı'na yazı yazarak Yönetim Kurulu Kararı alınmasını sağlaması,

 Erasmus+ Personel Hareketliliği programının bölüm öğretim elemanlarına tanıtılması, personelin yönlendirilmesi ve bilgi taleplerine karşılık verilmesi, 

 Yeni ikili anlaşmaların yapılması ve bölüm/fakülte öğretim elemanlarının bu konuda teşvik edilmesi, 

PRU ERASMUS  KOORDİNATÖRLÜĞÜ