Geri Dön

PROGRAM HAKKINDA

Piri Reis Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ilk olarak Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Yüksek Lisans ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Doktora programları açılmıştır.

Bu programların amacı;

- Denizcilik üzerine eğitim veren yüksek öğretim kurumlarına öğretim elemanı kazandırmak ve bu alandaki büyük açığın kapanmasına katkıda bulunmak,

- Denizcilik sektöründe veya profesyonel yaşamda kendisini geliştirmek, güncel bilgi birikimi ve teknolojiyi yakalamak isteyenlerin yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapmalarına imkan sağlamaktır.

Mezunlar ayrıca denizcilik, brokerlik, gemi kumanyası temini, denizcilik sigortacılığı, insan kaynakları, liman yönetimi ve benzeri alanlardaki pozisyonlarda da çalışabileceklerdir.

 

MİSYON

“ATATÜRK İlke ve İnkılapları doğrultusunda, Türk Denizcilik Örf, Adet,Ananeleri çerçevesinde; Dünya Kalitesi ve Standartlarında eğitim, öğretim vererek, araştırma yaparak 21. Yüzyılın küresel rekabet ortamının gerekli kılacağı meslek ve iletişim becerilerine sahip; Dünyanın her yerinde çalışabilecek nitelikte, mükemmel eğitilmiş; Öğrenmeyi öğrenen, özgür düşünebilen, yaratıcı, ekip çalışması yapabilen, girişimci, kendini sürekli olarak geliştirmeyi öğrenmiş, araştırma yeteneklerini geliştirmiş, Çağdaş, köklü ve kültürlü, insanı seven ve sayan, Sosyal sorumluluk ve yurttaşlık bilincine sahip gençler yetiştirilmesi, ayrıca;

Ülkemiz insanına doğrudan katkıda bulunacak ulusal ve uluslararası düzeyde projelerin geliştirilmesini; Çağdaş Eğitim Programlarının uygulanması, bu programları belirli sayıdaki sosyal, kültürel ve insan bilimleri programları ile desteklenmesi ve açtığı her program ÖRNEK alınan bir üniversite olunmasını HEDEFLEMEKTEDİR.

 

VİZYON

Dünya kalitesi ve standartlarında eğitim ve öğretim vermek, araştırma yapmak ve küresel rekabet ortamında; mesleki ve akademik eğitim arasında SİNERJİ yaratmaktır.

 

KAZANILAN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, “PRÜ Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Yüksek Lisans Diploması” almaya hak kazanmaktadırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ

Bu program, yüksek lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

 

KAYIT KABUL ŞARTLARI

Yüksek Lisans Programımıza aşağıdaki programlarından mezun olan öğrenciler kabul edilmektedir:

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Güverte)

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

Deniz Teknolojisi Mühendisliği

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Gemi İnşaatı Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği (Ulaştırma)

Deniz Harp Okulu

İşletme Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

(Bu alanlar dışında lisans diploması olanlar için uzakyol birinci zabiti veya uzakyol ikinci mühendisi/makinisti olarak en az iki yıl deniz tecrübesine sahip olma şartı aranmaktadır.)

Programların öğretim dili İngilizcedir.

 

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

Kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar Piri Reis Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır. Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, ve yüksek lisans tezi yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANIMLANMASI

Birinci yarıyıla kayıt yaptıran öğrencilerden, daha önce YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda yüksek lisans öğrenimi görmüş olanlar, o yükseköğretim kurumunda alıp başarılı oldukları dersler için, kayıt yenileme haftasından en geç bir hafta önce enstitüye not belgesi ve ders içerikleriyle birlikte, dilekçe ile müracaat ederek muafiyet talebinde bulunmaları gerekir. Eşdeğer ve kredisi uygun görülen dersler için enstitü yönetim kurulu tarafından inceleme yapılarak muafiyet verilenler, muaf oldukları toplam kredi yükü kadar üst yarıyıllardan ders alma kurallarına uygun derslere yazılabilirler.

 

PROGRAM TANIMI

Bu programların amacı;

- Denizcilik üzerine eğitim veren yüksek öğretim kurumlarına öğretim elemanı kazandırmak ve bu alandaki büyük açığın kapanmasına katkıda bulunmak,

- Denizcilik sektöründe veya profesyonel yaşamda kendisini geliştirmek, güncel bilgi birikimi ve teknolojiyi yakalamak isteyenlerin yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapmalarına imkan sağlamaktır.

Mezunlar ayrıca denizcilik, brokerlik, gemi kumanyası temini, denizcilik sigotacılığı, insan kaynakları, liman yönetimi ve benzeri alanlardaki pozisyonlarda da çalışabileceklerdir.

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (ÇIKTILARI)

a. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, denizcilik alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde  geliştirebilme ve derinleştirebilme (yeterli bilgi birikimi) (bilgi).

b. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme (bilgi).

c. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme (beceri).

d. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme (beceri).

e. Alanını ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme (beceri).

f. Alanını ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).

g. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü içinyeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).

h. Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği).

i. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme (Öğrenme Yetkinliği).

j. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).

k. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).

l. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar ve kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü ve/veya görsel olarakaktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).

m. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik).

n. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme (Alana Özgü Yetkinlik).

o. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme (Alana Özgü Yetkinlik).

p. Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini,disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme (Alana Özgü Yetkinlik).