Geri Dön

Yönetimde Yeni Yaklaşımlar

 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ESNTİTÜSÜ

 

Dersin Adı: Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar

Derece: Tezli Yüksek Lisans

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratuar

DIE 501

Seçimlik

3

5

3

3

0

Bölüm

Deniz İşletmeciliği ve Ekonomisi

Dersin veren Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Taner Albayrak

İletişim Bilgileri

talbayrak@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

15:30-16:30 PTS.& CUMA; 10:00-11:00 SALI & PERŞ; 11:00

PTS. & CUMA; 16:00-17:00, ÇARŞAMBA: 13:30-17:00

Ders Notları için web adresi

www.pirireis.edu.tr

Dersin Türü

Seçimlik

Dersin Dili

İngilizce

Dersin Önkoşulları

 

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

10

10

10

70

Dersin İçeriği

Bu ders, Deniz İşletmeciliği ve Ekonomisi yüksek lisans programı ders planının yönetim ve organizasyon bölümünü oluşturmaktadır. Organizasyonlar, organizasyon yapıları ve yönetimleri ile ilgili çalışmalar yöneticiler için oldukça önemlidir.  Örgütsel davranış söylemsel bir konudur ve hakkında çok şey yazılmıştır. Bu nedenle örgüt ve yönetim çalışmaları geniş bir çerçeveye yayılmıştır. Bu doğrultuda farklı yaklaşımların karşılaştırmalı olarak çalışılması yöneticilere fayda sağlayacaktır. Örgütsel davranış ve yönetim konusunda ana trendlerin ve konu hakkında önde gelen akademisyenlerin çalışmalarının bilinmesi kişiye geniş bir bakış açısı kazandırır. Bu ders öğrencilerine bir şirketin ve aynı zamanda şirket hissedarları ve paydaşları ile olan ilişkilerin yönetimi konusunda derinlemesine bir uzmanlık kazandırmanın yanı sıra, modern iş dünyasında mal üretimi ve ticareti sırasında şirket içi ve şirketler arası çıkabilecek zorluklar ve yönetimsel fonksiyonlar hakkında kavramsal bir çerçeve sunar.

Dersin Amacı

Bu dersin genel amacı öğrencilerin iş ortamında karşılaşabilecekleri sorunları tanımlamalarına, bu sorunlardan doğacak maliyetleri anlamalarına ve modern yönetim teorileri çerçevesinde potansiyel çözümler bulmalarına yardımcı olmaktır. Bu derse katılacak olan öğrencilerin sermaye maliyeti, bugünkü net değer, hisse senedi ve tahvillerin değerlemesi gibi işletme finansı hakkındaki temel kavramlara aşina olduğu varsayılır.

 

Bu dersin belirli hedefleri:

 

 • Vekâlet teorisi( Asil-vekil teorisi)’nin temel kavramlarını tanıtmak ve bunları iş yaşamında karşılaşılabilecek sorunlar üzerinde uygulamak
 • Sermaye piyasası etkinliğinin yöneticileri nasıl kısıtladığı ve aynı zamanda nasıl çeşitli işlemlerle hisse senedi değeri yaratma fırsatı sunduğunu anlatmak
 • Kurumsal yönetimde hissedar oyları, teşvik, tazminat, yönetim kurulu ve yönetimsel disiplinle ilgili mekanizmaların rollerini açıklamak
 • Şirket birleşmeleri, kaldıraçlı satın almalar, spinofflar ve hisse senedi çıkışları gibi finansal işlemlerin temel yapısını tanımlamak
 • Merkezi birim konseptlerini, finansal stres ve şirket küçültme gibi özel durumlarda uygulamak
 • Firmanın ana hedefi olarak hisse senedi değerini maksimize etmeye çalışmasının artıları, eksileri ve etik sonuçlarını değerlendirmek
 • Mevzuatın öğrenilmesi ve kalite güvencesi, güvenlik yönetim sistemleri konusunda bir anlayış geliştirmek.

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler şu kazanımlara sahip olacaktır:

 

 1. Örgütsel Davranış ve Yönetimsel Düşünme konusunda ana trendlere hâkim olmak,
 2. Organizasyon ve yönetime dair farklı yaklaşımlar arasında karşılaştırma yapabilmek
 3. Bu farklı yaklaşımların günümüz dünyasındaki işletmeler ve yönetimi ile ilişkisini değerlendirebilmek
 4. Yönetim teorisi ve pratiği arasındaki ilişkiyi açıklayabilmek
 5. Yönetim ve organizasyon hakkındaki farklı yaklaşımları değerlendirebilmek.
 6. Yönetim teorisinin gelişimi ile işletmelerin davranışı ve yönetim pratiği arasındaki ilişkiyi saptayabilme,
 7. Örgütsel davranışın çerçevesi hakkında bir temel oluşturabilmek.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

2 saat Ders ve 1 Saat Vaka Çalışması

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

 

Eş dönemli koşul

 

Ders Kitabı

1. Anderson, C.R. 1988. Management: Skills, Functions and Organization Performance. New York, NY: Allyn and Bacon.

2. Bakke, W.E. 1959. Concept of social organization., in: Haire, M. (ed), Modern Organization Theory, New York, NY: John Wiley.

3. Burns, T.G., & Stalker, G.M. 1961. The Management of Innovation. London: Tavistock Institute.

4. David, S.M., & Lawrence, P.R. 1978. Problems of matrix organizations. Harvard Business Review, May-June: 131-142.

5. Drucker, P.F. 1954. The Practice of Management. New York, NY: Harper.

6. Von Bertalanffy, L. 1951. General systems theory: a new approach to the unit of science.

Diğer Kaynaklar

1. P. Gaughan, Mergers, Acquisitions and Corporate Restructurings (4th ed., 2007)

2. R. Monks and N. Minow, Corporate Governance 4th ed., 2008).

3. Fleet David D. Van and Peterson Tim O. (1994) Contemporary Management (Houghton Mifflin Company), Third Edition.

4. Koontz Harold (1961) “The Management Theory Jungle”, in Journal of the Academy of Management, December.

5. Koontz Harold (1962) “Making Sense of Management Theory”, in Harvard Business Review, July-August.

6. Koontz Harold (1980) “The Management Theory Revisited”, in Academy of Management Review, April.

7. Koontz Harold and Weihrich Heinz (1990) Essentials of Management, Fifth Edition, McGraw-Hill.

Ödevler ve Projeler

Ders saatleri içinde ve dışında gerçekleştirilecek olan vaka çalışmaları.

Laboratuar Uygulamaları

--

Bilgisayar Kullanımı

--

Diğer Aktiviteler

--

                   

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

4

20

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

1

 

Sunum

4

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

 

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

 

 

 

 

 

AKTS/

İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl İçi Çalışmalar

Adedi

Saat

Toplam İş Yükü

Ders

14

3

42

Vize

1

8

8

Kısa Sınav

5

3

15

Ödev

1

10

10

Dönem Ödevi/Proje

1

15

15

Laboratuar Uygulaması

 

 

 

Uygulama

2

5

10

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

1

10

10

Alan Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

15

15

15

Toplam İş Yükü

 

 

125

Toplam İş Yükü/25

 

 

125/25

Ders AKTS Kredisi

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

YÖNETİM TEORİLERİNE GİRİŞ

      Yönetim ve Organizasyonun Temel Prensipleri

 • Yönetim Fonksiyonları
 • Organizasyon Prensipleri
 • Şirketlerin Yapısı

I

 

2

KLASİK ORGANİZAYON TEORİSİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

 • Bilimsel Yönetim Yaklaşımı – Taylor
 • Weber’in Bürokrasi Yaklaşımı - Weber
 • Yönetim Süreci Teorisi - Fayol

II

3

NEOKLASİK ORGANİZASYON TEORİSİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

 • Bireysel
 • Çalışma Grubu
 • Katılımcı Yönetim

I-III

4

MODERN ORGANİZASYON TEORİSİ

 • Sistem Yaklaşımı

I-III

5

MODERN ORGANİZASYON TEORİSİ

 • Sosyo-Teknik Yaklaşımı

I-III

6

MODERN ORGANİZASYON TEORİSİ

 • Durumsal (Koşul Bağımlılık) Yaklaşım

III- IV

7

POST-MODERN TEORİLER (YAKLAŞIMLAR)

     Adaptasyon Yaklaşımları

- Durumsal

- Genel Örgütsel Gruplaşma

- Kaynak Bağımlılığı

- Organizasyonel Strateji

III- IV

8

VİZE SINAVI

I-II-III- IV

9

POST-MODERN TEORİLER (YAKLAŞIMLAR)

- Bilgi İşleme

- Vekalet Teorisi

- İşlem Maliyeti

- Kurumsallaşma

IV - VII

10

POPÜLASYON EKOLOJİSİ

IV-VII

11

ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLARI

 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Temel Yetenek
 • Dışkaynaklardan Yararlanma
 • Şebeke Organizasyonlar
 • Değişim Mühendisliği (Süreç Yenileme)

IV-VII

12

ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLARI

 • Kıyaslama
 • Personel Güçlendirme
 • Stratejik Ortaklıklar

- Satın Alma ve Birleşme

- Ortak Girişimler

- Ortaklıklar (Franchise-KnowHow)

 • Küçülme ve Kademe Azaltma
 • Öğrenen Organizasyonlar

IV-VII

13

ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLARI

 • Sanal Organizasyonlar
 • Seri Uyarlama
 • Toplam Başarı Göstergesi Yöntemi
 • Yeni Ekonomi
 • Kurumsal Yönetişim

IV-VII

14

KAOS & KARMAŞIKLIK

I-VII

 

 Deniz İşletmeciliği ve Ekonomisi Tezli YL Programlarıyla İlişkisi

 

 

Program Çıktıları

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

 Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

X

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

X

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

X

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

X

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

X

f

Mesleki ve etik sorunları kavrama

 

 

X

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

X

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

 

X

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

 

X

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

 

X

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

X

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

 

X

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

 

X

 

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Çıktıları & Ders Çıktıları İlişki Matrisi

Ders

Çıktıları

I

II

III

IV

V

VI

Program

Çıktıları

 

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

d

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

f

 

 

 

 

 

 

g

 

 

 

 

 

 

h

 

 

 

 

 

 

i

 

 

 

 

 

 

j

 

 

 

 

 

 

k

 

 

 

 

 

 

 

 

l

 

 

 

 

 

 

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzenleyen

 

Tarih

 

İmza