Geri Dön

Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi

 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Dersin Adı : Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi

Derece: Doktora

 

Kodu

Yıl/Yarıyılı

Kredisi

AKTS Kredisi

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

 
 

Ders

Uygulama

Laboratuar

 

BUS661

BAHAR

3

 

3

 

-

 

Bölüm

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

 

Dersin veren Öğretim Üyesi

Doç. Dr. A. Zafer ACAR

 
 

İletişim Bilgileri

e-mail: azacar@pirireis.edu.tr

 
 

Görüşme Saatleri

Çarşamba 14:00 – 16:00

 

web adresi

https://www.pirireis.edu.tr/uluslararasi-lojistik-ve-tasimacilik-akademik-kadro

 

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

İngilizce

 

Dersin Önkoşulları

 

 

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

 

80

10

---

10

 

Dersin İçeriği

Bu ders, küresel tedarik zinciri bağlamında bir firma içindeki uluslararası lojistik işlevinin bir genel görünümünü sağlayacaktır. Konular, uluslararası lojistik ve tedarik zinciri, uluslararası ticaret, zorluklar, gelişmeler ve küresel lojistik, uluslararası sözleşmeler, uluslararası taşımacılık, küresel lojistik operasyonlarının bölgesel gerçekleri konularında gelecekteki eğilimleri içerecektir.

 

Dersin Amacı

Büyük ölçekli işletmelerin yanı sıra orta ölçekli firmalar değer yaratma faaliyetlerini son yıllarda giderek daha da yaygınlaştırmıştır. Firmalar, müşterilerle ilişki içerisinde satın alma üretim gibi süreçlerini global kanallarda tedarik ederek global piyasalarda faaliyet göstermektedir. Bu nedenle firmalar global değer yaratma faaliyetlerini optimal seviyede tasarlamalı ve koordine etmelidir (özellikle üretim ve lojistik).

 

Birincil amaç, öğrencilere lojistik ve tedarik zincirinin ne olduğu, , günümüzde lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin bir organizasyonda neden hayati önem kazandığı, kârı maksimize etmek ve küresel bağlamda müşterilerin talebine çok iyi cevap verebilmek için iyi lojistik faaliyetlerini nasıl yönetmek ve kontrol etmek gerektiği ile ilişkili anlayışı oluşturmak

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

BUS661’i başarıyla geçen öğrenciler;

 

I.   Bir tedarik zincirinin konseptini, yapısını ve lojistik sistemini anlamak

 

II.   Küresel tedarik zincirlerinde lojistik felsefesini ve önemini kavrayabilme

 

III.  Global tedarik zincirlerinde / uluslararası ticarette lojistik etkilerini anlamak.

 

IV. Küresel bağlamda pratikte tedarik zinciri yönetimi prensiplerini öğrenmek ve kullanmak.

 

V.  Tedarik zinciri stratejileri anlamında malzeme temini, tersine lojistik,  ve ürün üretiminin stratejik zorluklarının genel anlayışını vermek

 

 VI.   Derste öğrenilen teori ve uygulamalarla belirli bir tedarik zincirini planlama ve kontrol etme

 

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Teorik Sunum ve Deneysel teknikler

 

Uygulama Yeri

Sınıf

 

Eş dönemli koşul

-

 

Ders Kitabı

Mangan et al. (2012) Global Logistics & Supply Chain Management, Wiley

 

Diğer Kaynaklar

Manner-Bell (2014) Global Logistics Strategies, Kogan Page

Waters (2007) Global Logistics, Kogan Page

 

Ödevler ve Projeler

Öğrenciler ders kitaplarında sunulan yönetsel problemleri çözmekle yükümlüdürler.

 

Laboratuar Uygulamaları

---

 

Bilgisayar Kullanımı

---

 

Diğer Aktiviteler

---

 
                   

 

 

Başarı Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

 

 

Ara Sınav

1

20

Kısa Sınavlar

2

10

Ödevler

1

10

Dönem Ödevi/ Projeler

1

10

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Staj

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

Toplam

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkı Yüzdesi

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı Yüzdesi

 

50

TOPLAM

 

100

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adedi

Saat

Toplam İş Yükü

Ders

14

6

84

Yıl İçi Sınavları

1

10

10

Kısa Sınavlar

2

6

12

Ödevler

1

6

6

Dönem Ödevi/Projesi

1

10

10

Laboratuar Uygulaması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Alan Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

40

40

Toplam İş yükü

 

 

162

Toplam İş yükü/25

 

 

162/25

Ders AKTS Kredisi

 

 

6

 

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Lojistik ve tedarik zinciri yönetimine giriş

I, II

2

Seminer

I, II

3

Lojistik ve tedarik zinciri yönetimine giriş

I, II, III

4

Küreselleşme ve uluslararası ticaret

III, IV

5

Tedarik zinciri ilişkileri

III, IV, V

6

Tedarik zinciri stratejileri

III, V, VI

7

1. Uluslararası Lojistik Operasyonlarında Uluslararası Forwarderlerin Rolü - Sunum
2. Küresel Lojistik Faaliyetlerinde Sözleşme Lojistiğinin Rolü - Sunum
3. Küresel Lojistik Faaliyetlerinde Denizyolu Taşımacılığının Rolü - Sunum

II, III, IV, VI

8

Ara Sınav

 

9

4. Global Ticaret & Lojistikte Konteynerizasyonun Rolü - Sunumlar
5. Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Uluslararası Lojistik Merkezlerin (limanlar dahil) Rolü - Sunumlar

III, IV, V, VI

10

1. Batı Avrupa'daki gelişmelere cevap verme stratejileri - sunum
2. Orta ve Doğu Avrupa'daki gelişmelere cevap verme stratejileri - sunum
3. Çin ve Orta Avrasya'daki gelişmelere cevap verme stratejileri

III, IV, V, VI

11

4. MENA ve Akdeniz'deki gelişmelere cevap verme stratejileri
5. Çin ve Pasifik'teki gelişmelere cevap verme stratejileri

III, IV, V, VI

12

Vaka çalışmaları

I, II, III, IV, V, VI

13

Küresel lojistiği etkileyen zorluklar

III, IV, V, VI

14

Küresel lojistik gelişmeleri ve eğilimleri

III, IV, V, VI

 

Dersin İşletme Doktora Programı (İngilizce) İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Alanındaki akademik ve bilimsel çalışmaları kavrama, sentezleme ve eleştirme yeteneklerine sahiptir.

 

 

X

b

İşletmelerde ortaya çıkan sorunlara bütünsel ve yaratıcı yaklaşarak hem kuramsal, hem kavramsal, hem de araştırmacı gözüyle değerlendirebilir.

 

X

 

c

İşletme alanındaki uygulamalarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir, çözüm üretebilir ve liderlik yapabilir.

 

X

 

d

İşletme alanında proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak takım çalışmasını en etkin şekilde uygulayabilir, proje hedeflerine uygun sorumluluk alabilir.

 

X

 

e

Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri sürekli takip ederek, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilir.

 

 

X

f

Bilimsel araştırma yöntemlerinin bütün süreçlerini yetkinlikle yerine getirerek araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanma ve verileri analiz etme becerisine sahiptir.

 

X

 

g

Yazın taraması yapmayı, akademik makale yazmayı ve sunmayı bilir.

 

 

X

h

Araştırma etiği hakkında farkındalığa sahiptir.

 

 

X

i

Alanına özgün, bilime yenilik getiren ve kayda değer bilimsel katkı sağlayan çalışmalar yapabilme yetisine sahiptir.

 

X

 

j

Etkin sözlü ve yazılı iletişim yöntemlerini kullanarak bilgi aktarımı yapabilir.

 

 

X

k

İleri düzeyde İngilizce yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilir ve tartışabilir.

 

 

X

l

İstatistik paket programlarını etkin biçimde kullanabilir.

X

 

 

m

Çevre, sosyal sorumluluk, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler konularında bilgilidir.

 

X

 

 

         1: Small, 2: Partial, 3: Full

 


 

Program Çıktıları & Ders Çıktıları İlişki Matrisi

Ders            Çıktıları

I

II

III

IV

V

VI

Program     Çıktıları

 

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

d

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

f

 

 

 

 

 

 

g

 

 

 

 

 

 

h

 

 

 

 

 

 

i

 

 

 

 

 

 

j

 

 

 

 

 

 

k

 

 

 

 

 

 

l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzenleyen

Doç. Dr. A. Zafer ACAR

Tarih

06.06.2017

İmza