Geri Dön

Örgüt ve Yönetim Kuramı

 

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

İŞLETME DOKTORA PROGRAMI

YÖNETİM VE ÖRGÜT KURAMI DERSİ KATALOG FORMU

Course Name:  Organizational Theories

Derece: Doktora

 

 

Kodu

 

 

 

Yıl/Yarıyılı

 

 

Kredisi

 

 

AKTS Kredisi

 

Ders Uygulaması,  Saat/Hafta

Ders

Uygulama

Laboratory

 

½ (spring)

3

8

3

0

0

Bölüm

İşletme

Dersin veren Öğretim Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Aykut Arslan

İletişim Bilgileri

e-mail: aarslan@pirireis.edu.tr

Görüşme Saatleri

Salı 13:30- 15:30

Ders Notları için web adresi

http://www.pirireis.edu.tr/pruonline/www/index.php

Dersin Türü

 Zorunlu

Dersin Dili

 Türkçe

Dersin Önkoşulları

Yoktur

Dersin İçeriği

Örgütsel kuram halen tüm sosyal bilimler disiplininin en canlı alanlarından biridir zira bu kısmen örgütleri anlamanın öneminden kısmen de son 20 yıl içinde ortaya çıkan geleneksel kuram eleştirilerine karşı meydan okumadan kaynaklanmaktadır. Gittikçe büyüyen seçmelicik ile de tanımlanabilmektedir. Kimileri çoğulcu kuramcılığın gerekliliğini savunurken kimileri bunun bir hayalkırıklığı olduğunu ileri sürmektedir. Alan, araştırmalara rehberlik edecek bir genel paradigmanın kurulmasının elzem olduğuna dikkat çekenler ile serbest ve biraz da kaotik bir fikir karmaşasının iyi olabileceğini savunanlar arasında bölünmüştür. Netice itibari ile, dersin amacı, öğrenciler tarafından bir dizi örgütsel kuram arasından kendi yaklaşımlarını bulmalarına yardım etmek için pekçok farklı çeşitteki araştırmayı değerlendirmeleri amacıyla gerekli kritik becerileri geliştirmelerine yardım etmektir.

 

Dersin Amacı

Bu dersin öncelikli amacı, örgüt kuramları araştırmalarında yer alan temel kuramsal bakış açılarını ve konuları irdelemektir. Her derste öğrenciler hem önemli tarihsel katkıları inceleyecek hem de güncel durumu irdeleyeceklerdir. Her derste hem kuramsal hem de empirik katkı sağlamak gerekmektedir.

 

Dersin Öğrenme

Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenciler;

1) örgüt çalışmalarındaki tarihsel gelişmeleri bilecek,

2) yönetsel ve örgütsel gerçekleri açıklamak ve anlamak için kullanılabilecek kuramsal bakış açılarını öğrenecek,

3) örgütsel çalışmaların sosyolojik ve felsefi temellerini yorumlayabilecek

4) örgütsel çalışma sahasında ana kuramsal tartışmalar hakkında bilgi sahibi olacak,

5) örgütsel kuramların yöntembilimsel ve epistolomojik temellerini kavrayacak

6) periyodik değişimlerle ilgili olarak mevcut literatürdeki eğilimler hakkında kritik tartışmalara katılabilecek seviyede geniş bilgi edinebilecek.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Sunumlar, tartışmalar ve vaka analizleri.

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

--

Eş dönemli koşul

 

Ders Kitabı

 

Diğer Kaynaklar

Öğrenciler derse gelmeden önce ödev olarak verilen makaleleri okuyacak ve tartışma ile sunumlara hazırlıklı geleceklerdir.

Ödevler ve Projeler

--

Laboratuar Uygulamaları

--

Bilgisayar Kullanımı

--

 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Devam

1

5

Yıl İçi Sınavları

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

1

10

Laboratuvar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

7

35

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

AKTS/

İŞYÜKÜ TABLOSU

Faaliyetler

Sayı

Saat

Toplam İşyükü

Ders

7

6

42

Yıl İçi Sınavları

 

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

 

Ödevler

 

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

1

40

40

Laboratuar Uygulaması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Tutorial

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

7

35

35

Alan Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

60

60

Toplam İşyükü

 

 

177

Toplam İşyükü /25

 

 

177/25

Dersin AKTS Kredisi

 

 

7

 

COURSE PLAN

 

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Management Theories  (Modern)

1,2,3,4,5,6

2

Management Theories  (Post-Modern)

1,2,3,4,5,6

3

Contingency theory

1,2,3,4,5,6

4

Resource dependence theory

1,2,3,4,5,6

5

Organizational ecology

1,2,3,4,5,6

6

New Institutional theory

1,2,3,4,5,6

7

Mid-terms

 

8

Organizational economics

1,2,3,4,5,6

9

Natural system approaches

1,2,3,4,5,6

10

Rational system approaches

1,2,3,4,5,6

11

10 Strategic Management Schools

2, 3, 6

12

10 Strategic Management Schools

2, 3, 6

13

Final Submissions and Presentations

2, 4

14

Final Submissions and Presentations

2, 4

 

 Dersin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Programlarıyla İlişkisi

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Alanındaki akademik ve bilimsel çalışmaları kavrama, sentezleme ve eleştirme yeteneklerine sahiptir.

 

X

 

b

İşletmelerde ortaya çıkan sorunlara bütünsel ve yaratıcı yaklaşarak hem kuramsal, hem kavramsal, hem de araştırmacı gözüyle bakabilir.

 

 

X

c

İşletme alanındaki uygulamalarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir, çözüm üretebilir ve liderlik yapabilir.

 

X

 

d

İşletme alanında proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak takım çalışmasını en etkin şekilde uygulayabilir, proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.

 

 

X

e

Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri sürekli takip ederek, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilir.

 

 

X

f

Bilimsel araştırma yöntemlerinin bütün süreçlerini yetkinlikle yerine getirerek araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanma ve verileri analiz etme becerisine sahiptir.

 

 

X

g

Yazın taraması yapmayı, akademik makale yazmayı ve sunmayı bilir.

 

X

 

h

Araştırma etiği hakkında farkındalığa sahiptir.

 

X

 

i

Alanına özgün, bilime yenilik getiren ve kayda değer bilimsel katkı sağlayan çalışmalar yapabilme yetisine sahiptir.

 

 

X

j

Etkin sözlü ve yazılı iletişim yöntemlerini kullanarak bilgi aktarımı yapabilir.

 

 

X

k

İleri düzeyde İngilizce yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilir ve tartışabilir.

 

X

 

l

İstatistik paket programlarını etkin biçimde kullanabilir.

X

 

 

m

Çevre, sosyal sorumluluk, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler konularında bilgilidir.

 

 

X

 

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

 

Program Çıktıları ve Ders Çıktıları İlişkisi Matrisi

 

Dersin Çıktıları

I

II

III

IV

V

VI

Program

Çıktıları

a.

 

 

 

 

 

 

b.

 

 

 

 

 

 

c.

 

 

 

 

 

 

d.

 

 

 

 

 

 

e.

 

 

 

 

 

 

f. 

 

 

 

 

 

 

g.

 

 

 

 

 

 

h.

 

 

 

 

 

 

i.

 

 

 

 

 

 

j.

 

 

 

 

 

 

k.

 

 

 

 

 

 

l.

 

 

 

 

 

 

m.

 

 

 

 

 

 

 

 

Düzenleyen

 

Asst. Prof. Aykut Arslan

Tarih

 

İmza