Geri Dön

Nanobilim ve Nanoteknoloji

 

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Nanoscience and Nanotechnology

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

HSS 019

4/8

1,5

2

1

1

-

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Elective

Ders Dili

English

Ön Koşullar

 

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

30

40

10

20

Dersin İçeriği

Basic Aspects of Nanoscience and Nanotechnology; Characterization methods: Microscopy and Spectroscopy; Nanofabrication vs Nano-manufacturing: Top-down and Bottom-up Techniques; Surfaces at the Nanoscale: Catalysis; Carbon nanostructures: Structure, Properties, Fabrication and Applications; Polymers and Liquid Crystals; Nano biotechnology: DNA Structure, Basics of Biotechnology, Applications of DNA nanotechnology; Quantum dots: Theory and Applications; Nanocomposites: Theory, Properties and Applications; Nanotechnology and Biomimicry; Environmental Issues, Safety and Ethics in Nanotechnology

 

Dersin Amaçları

 

To introduce the fundamental concepts of nanoscience and nanotechnology and to investigate applications in different fields of engineering

Dersin Öğrenim Kazanımları

Upon successful completion of Nanoscience and Nanotechnology course, students should be able to:

1.Describe the main concepts and applications of nanoscience and nanotechnology

2.Compare different characterization methods

3.Distinguish between the types and applicability of the manufacturing  techniques

4.Integrate nanotechnology concepts into the needs of marine technology and other fields of engineering

5.Evaluate environmental issues and ethics problems related to nanotechnology

6.Use scientific literature and online databases for assignments

7.Present scientific papers

 

Öğretim Metot ve Teknikleri

Lecture, discussion, presentations.

Pratik Bilgileri

--

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

--

Ders Kitapları

Textbook of Nanoscience and Nanotechnology, T. Pradeep, McGraw Hill

Diğer Kaynaklar

--

Ödev ve Projeler

Projects and homeworks will be assigned. 

Laboratuvar Görevleri

--

Bilgisayar Kullanımı

--

Diğer Aktiviteler

--

                         
 

 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

1

50

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

 

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

 

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

 

TOPLAM

 

100

 

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

2

28

Yıl İçi Sınavları

 

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

 

Ödevler

 

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

1

10

10

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

12

12

Toplam İş Yükü

 

 

50

Toplam İş Yükü/25

 

 

50/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

2

 

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Basic Aspects of Nanoscience and Nanotechnology

I

2

Characterization methods: Microscopy

II

3

Characterization methods: Spectroscopy

II

4

Nanofabrication vs Nano-manufacturing: Top-down and Bottom-up Techniques

III

5

Surfaces at the Nanoscale: Catalysis

I-IV

6

Carbon nanostructures: Structure and Properties

I-II

7

Carbon nanostructures: Fabrication

III-IV

8

Carbon nanostructures: Applications

 

9

Polymers and Liquid Crystals

I-IV

10

Nano biotechnology: DNA Structure, Basics of Biotechnology, Applications of DNA nanotechnology

I-IV

11

Quantum dots: Theory and Applications

I,IV

12

Nanocomposites: Theory, Properties and Applications

I,IV

13

Nanotechnology and Biomimicry

I, II, IV

14

Environmental Issues, Safety and Ethics in Nanotechnology

V

 

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

 

Program Çıktıları

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

 

x

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

x

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

x

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

x

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

x

 

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

 

x

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

x

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

 

x

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

x

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

 

x

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

x

 

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

x

 

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

x

 

 

 

 

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders

Çıktıları

I

II

III

IV

V

VI

VII

Program Çıktıları

 

a

X

X

X

X

 

 

 

b

 

X

 

 

 

 

 

c

 

 

X

 

 

 

 

d

X

X

X

X

 

 

 

e

 

 

X

X

 

 

 

f

 

 

 

 

X

 

 

g

 

 

 

 

 

X

X

h

X

 

 

X

X

 

 

i

 

 

 

X

 

 

 

j

X

 

 

X

X

 

 

k

 

X

X

 

 

 

 

l

 

 

 

X

X

 

 

m

 

 

 

 

X

X