Geri Dön

Gemi Makineleri

 

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Gemi Makineleri

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

MTME 427

4/8

1,5

3

1

1

---

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

Yok

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

70

20

10

---

Dersin İçeriği

  1. Gemi Yardımcı makinelerine giriş

2.   Tahrik sistemlerinin ve diğer mühendislik sistemlerinin uzaktan control sistemiyle çalıştırılmaları

3.   Gemi makineleri işletme mühendisliği terimleri

  4.   Yakıt tüketimi

  5.   Gemi güç sistemleri

 

Dersin Amaçları

 

Bu dersin amacı Güverte vardiya zabit adaylarına  gemilerde mevcut ana ve yardımcı makine sistemlerini tanımalarını,kullanma koşul ve sınırlandırmalarını,konu ile ilgili yönetmelikleri öğrenmeleri,ayrıca makine kontrol sistemleri ile ilgili bilgileri kazandırmaktır.

Dersin Öğrenim Kazanımları

Öğrenciler aşağıdaki ana konu başlıklarında bilgi sahibi olacaklardır.

I –   Gemi Güç Sistemleri

II-   Gemi Yardımcı Makineleri

III – Kontrol Sistemleri

IV- Yakıt Tüketimi

Öğretim Metot ve Teknikleri

Takrir

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

---

Ders Kitapları

Marine Auxiliary Machinery H. D. McGeorge, March 1999

Diğer Kaynaklar

  1. Marine Auxiliary Machinery, Butterwerth-Heinemann,  6th Edition, 1983
  2. Control System Engineering, Norman, S.N. Wiley Textbooks, 2000

Ödev ve Projeler

---

Laboratuvar Görevleri

---

Bilgisayar Kullanımı

---

Diğer Aktiviteler

---

                         
 

 

 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

40

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

60

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

40

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

60

TOPLAM

 

100

 

 

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

2+1

42

Yıl İçi Sınavları

1

10

10

Kısa Sınavlar

 

 

 

Ödevler

 

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

12

12

Toplam İş Yükü

 

 

64

Toplam İş Yükü/25

 

 

64/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Dizel Motorları

I

2

Buhar Türbinleri ve Gaz Türbinleri

I

3

Güç ve Gücün  Pervaneye Transferi Stern tube,ve Şaft sistemi,Sevk sistemleri,pervane  

ve dümen sistemi

I

4

Yakıt sarfiyatına etki eden faktörler,yakıt hesabı

IV

5

Yardımcı Kazanlar,Pompalar

II

6

Evaprayterler,İnsineratörler

II

7

HVAC Sistemleri

II

8

Atık su sistemleri,Sintine Seperatörleri

II

9

Ara sınav

 

10

Alternatörler, Jeneratörler ve kontrol sistemleri,Güverte Makineleri

II

11

Dümen donanımı ve aksesuarları,Hidrolik ve Elektrikli Dümen Sistemleri

Emercensi dümen donanımı,stabilayzer ve baş-kıç pervane sistemleri  

II

12

Kontrol sistemleri konsepti

III

13

Köprüüstü  Ana ve  yardımcı makine uzaktan kontrol  ve alarm sistemleri ,kayıt   cihazları

III

14

Gemi Makine sistemleri terminolojisi

III

 

 

 

 

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

X

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

X

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

X

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

X

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

X

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

 

X

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

X

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

 

X

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

X

 

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

X

 

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

X

 

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

X

 

 

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Çıktıları & Ders çıktıları İlişki Matrisi

 

Course

Outcomes

I

II

III

IV

Programme Outcomes

 

a

 

 

 

 

b

 

 

 

 

c

 

 

 

 

d

 

 

 

 

e

X

X

X

X

f

X

X

X

X

g

 

 

 

 

h

 

 

 

 

i

X

X

X

X

j

 

 

 

 

k

X

X

X

X

l

X

X

X

X

m

X

X

X

X