Geri Dön

Deniz Ticaret Hukuku

 

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Deniz Ticaret Hukuku

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

MTME 426

4/8

2

3

2

0

---

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

MF 223

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

---

---

---

100

Dersin İçeriği

Kamu hukuku ve özel hukukun temel kavramları, deniz ulaştırmasıyla ilgili uluslararası antlaşmalar, gemi, bayrak, denize elverişlilik, borda evrakı ve tutulan kayıtlar, donatan ve donatma iştiraki, kaptanın yetkileri ve sorumlulukları, deniz ticareti sözleşmeleri, navlun sözleşmesi, starya, sürastarya, konişmento, taşıyanın sorumluluğu, deniz kazaları, müşterek avarya, çatma, kurtarma, sorumluluğun sınırlanması, petrol kirliliği zararının tazmini ve genel olarak ulusal denizcilik mevzuatımız.

 

Dersin Amaçları

 

Kamu hukuku, özel hukuk ve deniz hukuku kavram, tanım ve ilkelerini öğretmek.

Dersin Öğrenim Kazanımları

Bu dersten başarılı olarak geçer not alan öğrenciler aşağıdaki bilgi ve becerileri kazanacaklardır:

   I. Hukuk, adalet, hakkaniyet, yazılı olan ve olmayan kurallar, pozitif hukuk, ideal hukuk kavramları,

 II. Kamu hukukunun ve özel hukukun karakteristik özellikleri,

III. Gemi, kaptan ve donatan hukuki tanım, yetki ve sorumlulukları

IV. Navlun Sözleşmeleri

 V. Deniz kazaları

VI. Ulusal Denizcilik Mevzuatı

Öğretim Metot ve Teknikleri

Takrir

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

---

Ders Kitapları

  • “An Introduction to Law” AYBAY, R., İstanbul Bilgi University Press, 2011.
  • “Deniz Ticareti Hukuku” KENDER.R., ÇETİNGİL, E., XII Levha Yayıncılık, 2012.

Diğer Kaynaklar

  • Mandaraka-Sheppard, A., Modern Maritime Law, Routledge-Cavendish, London 2007.
  • SOLAS, COLREG, STCW, MARPOL and ILO regulations.

Ödev ve Projeler

Öğrencilerin, deniz hukuku veya uluslararası deniz ulaştırma antlaşmaları hakkında bir ödev hazırlaması istenir.

Laboratuvar Görevleri

---

Bilgisayar Kullanımı

---

Diğer Aktiviteler

---

                         
 

 

 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

35

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

15

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

 

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

2

28

Yıl İçi Sınavları

1

8

8

Kısa Sınavlar

 

 

 

Ödevler

1

16

16

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

12

12

Toplam İş Yükü

 

 

64

Toplam İş Yükü/25

 

 

64/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Deniz Hukukuna Giriş

I

2

Deniz Kamu Hukuku, Deniz Özel Hukuku

II

3

Gemi

III

4

Gemi

III

5

Kaptan ve Kaptanın yetkileri ve sorumlulukları

III

6

Donatan ve donatma iştiraki

III

7

Ara Sınav

 

8

Deniz ticareti sözleşmeleri, navlun sözleşmesi, starya, sürastarya, konişmento,

IV

9

Deniz ticareti sözleşmeleri, navlun sözleşmesi, starya, sürastarya, konişmento

IV

10

Taşıyanın sorumluluğu

IV

11

Deniz kazaları, müşterek avarya, çatma, kurtarma

V

12

Sorumluluğun sınırlanması, petrol kirliliği zararının tazmini

V

13

Ulusal Denizcilik Mevzuatı

VI

14

Ulusal Denizcilik Mevzuatı

VI

 

 

 

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

X

 

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

X

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

X

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

X

 

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

X

 

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

 

X

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 

X

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

X

 

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

 

X

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

 

X

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

X

 

 

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

 

X

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

 

X

 

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Çıktıları & Ders çıktıları İlişki Matrisi

 

Course

Outcomes

I

II

III

IV

V

VI

Programme Outcomes

 

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

d

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

f

X

X

X

X

X

X

g

X

X

X

X

X

X

h

 

 

 

 

 

 

i

X

X

X

X

 

 

j

X

X

X

X

 

 

k

 

 

 

 

 

 

l

 

 

 

 

X

X

m

 

 

 

 

X

X