Geri Dön

İleri Denizcilik İngilizcesi

 

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: İleri Denizcilik İngilizcesi

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

MTME 423

4/8

1,5

3

1

1

---

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

Yok

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

60

20

---

20

Dersin İçeriği

Bu ders, güverte vardiya zabitliği mesleki bilgi ve yeteneklerine  ilişkin konuların lisans programı dahilinde  ve STCW kapsamındaki modüler yapısını, mesleki yabancı dil bilgisinin pekiştirilmesi bağlamında  destekleyen bir niteliktedir. Ders, öğrencilerin Güverte Vardiya Zabiti ve nihai olarak Gemi Süvarisi olarak ihtiyaç duyacakları temel konuların kapsamlı olarak verilmesinin yanı sıra ağırlıklı olarak uluslararası standartlara ulaşmak için gerekli mesleki İngilizce terimlerinin ve gemi sevk ve idaresinde kullanılan İngilizce bilgisi ile Deniz Ticaretinde geçerli olan özel terminolojinin öğrencilere verilmesini hedeflemektedir.

 

Dersin Amaçları

 

Aşağıdaki konular kapsamında yer alan İngilizce terminolojisinin ve kullanım prensiplerinin öğrenilmesini sağlamaktır;

 1. Önemli denizcilik konularında zabit adaylarının sözlü iletişim becerilerini geliştirmek.
 2. Denizcilik ingilizcesi terminolojisini geliştirterek güvenli iletişimi sağlamak
 3. Liman Devleti kontrol prosedürleri
 4. Gemide bulundurulması zorunlu belgeler ve dokümanlar
 5. Güncel Liman Devleti Kontrolü MoU konuları
 6. Zabit adaylarını güncel denizcilik sözleşmelerini ve onların terminolojisini öğretmek
 7. Gemide bakım-tutum, onarım taleplerine ilişkin yazışmalar, havuzlama işlemleri, sörveyler, ve denetimler, bunlara ilişkin hazırlıklar, hasar tespiti, yapılacak işlemler.
 8. Yazılı iletişim 
 9. SMCP harici iletişim pratik eğitimi  

Dersin Öğrenim Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki konularda İngilizce  bilgisine  sahibi olurlar ve bu bilgileri Deniz Ticareti, Denizcilik ve  Gemi  sevk ve idaresinde kullanma becerisini kazanırlar.

 1. Önemli denizcilik konularında zabit adaylarının sözlü iletişim becerilerini geliştirmek.
 2. Denizcilik ingilizcesi terminolojisini geliştirterek güvenli iletişimi sağlamak
 3. Liman Devleti kontrol prosedürleri
 4. Gemide bulundurulması zorunlu belgeler ve dokümanlar
 5. Güncel Liman Devleti Kontrolü MoU konuları
 6. Zabit adaylarını güncel denizcilik sözleşmelerini ve onların terminolojisini öğretmek
 7. Gemide bakım-tutum, onarım taleplerine ilişkin yazışmalar, havuzlama işlemleri, sörveyler, ve denetimler, bunlara ilişkin hazırlıklar, hasar tespiti, yapılacak işlemler.
 8. Yazılı iletişim 
 9. SMCP harici iletişim pratik eğitimi  

Öğretim Metot ve Teknikleri

Sunum ve uygulama (VTS Simülatörü)

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

---

Ders Kitapları

AMSA website

Paris Mou website

IMO SMCP, MLC publication, PSC Checklists

English For Maritime Studies. T N Blakey, Prentice Hall. ISBN 0-13-281379-3.

The Nautical Institute on COMMAND. T J Bailey (Editor). The Nautical Institute

Diğer Kaynaklar

Course Materials of  Maritime English-I,II,III

Ödev ve Projeler

Durum değerlendirmesi, sonuç çıkarmaya mantık yürütme ve açıklama yapmaya yönelik  yazılı ödev.

Laboratuvar Görevleri

VTS Simülatörü gemi-gemi ve gemi-sahil muhabere

Bilgisayar Kullanımı

ödev için araştırmalar bilgisayar ortamında yapılır

Diğer Aktiviteler

---

                         
 

 

 

 

 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

1

20

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

1

20

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

60

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

40

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

60

TOPLAM

 

100

 

 

 

 

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

2

28

Yıl İçi Sınavları

 

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

 

Ödevler

 

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

1

24

24

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

1

4

4

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

12

12

Toplam İş Yükü

 

 

68

Toplam İş Yükü/25

 

 

68/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

3

 

 

 

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Port Procedures, Port Documents, Onboard Documents

I-II

2

Debate:  topic-specific team discussion session

I-II

3

Debate:  topic-specific team discussion session

I-II

4

Debate:  topic-specific team discussion session

I-II

5

Port state control procedures

III

6

AMSA Port state Control proceess

I-IV-V

7

VTS Simulator Training&Practice-I

III

8

VTS Simulator Training&Practice-II

VII

9

VTS Simulator Training&Practice-III

VII

10

Port state control procedures (Paris MoU)

VII

11

Business written correspondence techniques,  MLC-2006

IV-V-VI

12

MLC-2006

IV-V-VI

13

Port  States’ Controls and  Applications, Surveys, Flag  States’ Controls and  Applications

VI

14

Overall Review of Topics

I--VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

X

 

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

X

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

X

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

X

 

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

X

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

X

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 

X

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

 

X

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

X

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

X

 

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

X

 

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

 

X

 

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

 

 

Program Çıktıları & Ders çıktıları İlişki Matrisi

 

Course

Outcomes

I

II

III

IV

V

VI

VII

Programme Outcomes

 

a

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

d

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

X

 

 

f

 

 

 

 

 

 

 

g

X

X

 

 

 

X

X

h

 

 

 

 

X

 

 

i

 

 

X

 

 

 

 

j

 

 

 

X

 

 

 

k

 

 

 

 

 

 

 

l

 

 

X

X

 

 

 

m

 

X

X

 

X

X