Geri Dön

Gemi Manevrası-II

 

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Gemi Manevrası-II

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

MTME 422

4/8

2

4

1

2

---

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

Yok

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

50

20

10

20

Dersin İçeriği

Bu ders; öğrencilerin gemi kullanma esasları ile kısıtlı veya acil koşullarda yanaşma, bağlama ve demirleme manevra usullerini, Köprüüstü Takım Yönetimini (BRM) anlamalarını ve etkili şekilde uygulamalarını hedeflemektedir. Bu ders geçmiş dönemlerde verilen veya halen verilmekte olan tüm seyir, gemicilik, gemi kullanma, vardiya, meteoroloji/oşinografi, haberleşme, Liderlik, Emniyet ve Güvenlik, GMDSS dersleri ile yakından ilişkilidir ve uygulama alanlarında söz konusu derslerde kapsanan konularda yer almaktadır.

 

Dersin Amaçları

 

I. Bir seyir planı hazırlanması ve icra edilmesi

II.Her koşulda gemi kullanmak ve manevra yapmak

III. Kısıtlı/Acil Durum usullerini bilmek ve ani reaksiyon göstererek uygulamak

IV. Gemi Yönetimi, Köprüüstü Kaynak Yönetimi ve Köprüüstü Takımı Yönetimi esaslarını anlamak ve uygulamak.

V. DÇÖT, Personel, Gemi ve Çevre Güvenliğine katkıda bulunmak

Dersin Öğrenim Kazanımları

  1. Limandan limana detaylı bir sefer planının hazırlanması için gerekli bilgilerin öğrenilmesi
  2. Gemi sistemlerinden ve dış kaynaklardan elde edilen bilgilerin emniyetli seyir ve komuta kararına yardımcı olmak üzere kullanılması ve hava ve deniz koşullarının tahmini
  3. Rapor Verme Sistemleri, Gemi Trafik Hizmetlerine Uygun Raporlama  Kılavuz alma/indirme, Kılavuz Kartı, Çarmıh Standartları ve Kullanım esasları, Kılavuz-Süvari Bilgi Değişimi
  4. Değişik Durumlarda Vardiya Düzenleri, Vardiya Zabitinin Görevleri, Kısıtlı ve acil durumlarda alınması gereken tedbirler
  5. Kısıtlı ve acil hallerde gemi kullanma ve gemi manevraları; Farklı kısıtlı Koşullarda alternatif Aborda Olma; bağlama, Avara etme ve  Demirleme Manevraları, Denize Adam Düşmesi, Dar /sığ sularda seyir, Olumsuz Etkiler, Gemilerin etkileşimi, Rüzgar, Akıntı ve Med-Cezir etkileri, ARPA/GPS /ECDIS arızalı durumda seyir; Karaya Oturma/Oturtma, Çatma, Acil Durumdaki gemiye yardım, Yaralı gemiyi oturtma ve/veya havuzlama, 
  6. Gemi Yönetimi, Köprüüstü Kaynak Yönetimi Prensipleri ve Köprüüstü Takımı Yönetimi, Kaza nedenleri, İnsan Faktörü, Gemiyi tehlikeye götürebilecek “Hata Zinciri” ve Zincirin Kırılması, Durumsal Farkındalığın Oluşturulması ve sürdürülmesi, Kaynakların tahsis edilmesi, görevlendirilmesi ve önceliklendirilmesi, Etkin iletişimin sağlanması, Teyit edicilik ve liderlik , ekip deneyiminin göz önünde bulundurulması, Her türlü duruma karşı hazırlıklı olma

Öğretim Metot ve Teknikleri

Laboratuvar ve uygulama (Simülatörler)

Pratik Bilgileri

Harita odası ve Simülatör brifing salonu

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

---

Ders Kitapları

1. SWIFT, A.J., Bridge Team Management (Second Edition), London 1993, The Nautical Institute.           

2. Bridge Procedures Guide (Fourth Edition 2007), Marisec Publication, London 1998, International Chamber of Shipping.

3. STCW (STCW Convention and STCW Code) including 2010 Manila Amendments, IMO, London 2011, ISBN: 978-92-801-1528-4.

4. MARPOL 73/78 (Birleştirilmiş 2002 Baskısı), Çeviri:Prof.Dr.Mükerrem Fatma İLKIŞIK, İstanbul 2005, Deniz Ticaret Odası Yayın No:68.

5. Brown, 1980, Practical Ship-handling

 

6. Cornell Mar. Press, Ship handling for the Mariner, 1988

7. DODDS, Don Modern Seamanship. Lyons Press, London, 2002.

8. HENDERSON, R., Essential Seamanship, Cornell Maritime Press, London, 1994

9. HOUSE, D.J. Seamanship techniques, Butterworth-Heinemann, London, 2001

10. STCW 2010 Amendments; IMO Model course 7.03, 7.01, 1.22

11. IAMSAR Manuel

12. COLREG

13. SOLAS

14. MARPOL

15. TONNAGE-69

16. ILO-2006

17. LOADLINE-74

18. SMCP

19. ISM

20. ISPS

21.INTERCO

22. Nautical Charts and Chart Catalogues

23. NAUTICAL PUBLICATIONS

24.Bowditch, N. The American Practical Navigator. Defence Mapping Agency. (2012)

Diğer Kaynaklar

Watchkeeping Standards including 2010 Manila Amendments, March 2012, Australian Maritime Safety Authority. 

IMO Resolutions, Conventions, Protocols.

Ödev ve Projeler

Ödevler verilmektedir.

Laboratuvar Görevleri

Köprüüstü ve ecdıs simülatörleri

Bilgisayar Kullanımı

---

Diğer Aktiviteler

---

                       
 

 

 

 

 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

8

15

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

45

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

30

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

45

TOPLAM

 

100

 

 

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Ders

14

3

42

Ders Hazırlığı

6

2

12

Ara Sınav

1

1

1

Kısa Sınav

 

 

 

Dönem Ödevi

1

8

8

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama (Simülatör)

8

3

24

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

1

18

18

Final Sınavı

1

5

5

Final Sınavı Hazırlığı

1

5

5

Toplam İş Yükü

 

 

99

Toplam İş Yükü/25

 

 

99/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week

 

Topics

 

Course Outcomes

1

 

Ship manoeuvring and handling-I

- Ability to determine the manoeuvring and ptopulsion charasteristics of common types of ships, with special reference to stopping distances and turning circles at various draughts and speeds.

- use of propulsion and manoeuvring systems, manoeuvring in shallow waters including the effects of deadweight, draught, trim, speed and underkeel clearance on turning circles and stopping distances.

- manoeuvring in shallow water, including the reduction in under-keel clearance caused by squat, rolling and pitching.

- Use of propulsion and manoeuvring systems.

 

 

I-II

    2

 

Ship manoeuvring and handling-II

- Handling ship in rivers, estuaries and restricted waters, having regard to the effects of current, wind and restricted water on helm response, application of constant-rate-of-turn techniques.

- The effects of wind, current on shiphandling. squat, shallow water, and similar effects.

- interaction betvveen passing ships and between own ship and nearby banks. Bank effect and cana effect. ship and tug interaction.

- Voyage planning practice and homework

- Review navigation and position fixing techniques; Safety Limits; Use of Bridge Systems (eg. RADAR/ARPA-ECDIS), Fix Intervals, Ship routing and reporting systems, Tide, Tidal and ocean current systems, IALA Buoy Systems

 

 

I-II

3

 

Case Study and Practice based on an Emergency Crash Turn scenario in a narrow water passage

Stopping Distance - Emergency Anchoring -  Bridge Team Organization- Command and Communication Procedures

 

 

I-II-IV-V-VI

4

 

Man overboard and anchoring procedures.

- Manoeuvres and procedures for the rescue of person overboard.

- Methods of taking on board survivors from rescue boats and survival craft,

- Precautions in manoeuvring to launch rescue boats or survival craft in bad weather

- Proper procedures for anchoring and mooring.

- Choice of anchorage;anchoring with one or two anchors in limited anchorages and factors involved in determining the length of anchor cable to be used

- Dragging anchor; clearing fouled anchors.

 

 

II-III

 

 

 

5

 

Case Study and Practice based on rescue of man  overboard scenario in a open water/narrow channel passage

Bridge Team Organization- Command and Communication Procedures, man overboard procedures and manoeuvring, methods of taking on board survivors from rescue boats and survival craft.

 

 

II-III-V-VI

 

 

 

6

 

Case Study and Practice based on an anchoring scenario in an anchorage area

Bridge Team Organization- Command and Communication Procedures, Choice of anchorage, approaching to anchorage area, decreasing speed, preparing anchors, dropping and laying anchor. Anchor warch.

 

 

 

 

I-III-V-VI

7

(NO LESSONS)

 

 

 

 

 

8

Entering a harbor and Pilot-Master Actions.

- Manoeuvring and shiphandling as entering a harbort.

- the effects of wind and currents on ship maneuver as the ship enters the harbor.

- using parallel index method during the entrance to the harbor.

- manoeuvres when approaching the pilot stations and embarking or disembarking pilots, with due regard to weather, tide, headreach and stopping distances

 

I II-III-IV-V-VI

 

 

9

Manoeuvring and shiphanling in an emergency situations and respond to navigational emergencies.

Type of emergencies, Contingency plans, Main engine failure, Steering gear failure, Collision, Grounding/Stranding, Towing, Man overboard, Abondenment a vessel.

 

Midterm Exam.

Ara Sınav; Eğer uzaktan eğitim Ara sınavın yapılacağı tarih olan 30 Mart 2020 tarinde de devam ediyorsa, Ara Sınav; ev ödevi verilerek veya bilgisayar üzerinden online sınav oalarak yapılacaktır. 30 Mart 2020 tarihinde normal eğitime dönülmüş ise ara sınav yazılı sınav olarak yapılacaktır. Ara sınav tarihlerinde değişiklikler olabilir. Eğer değişiklik yapılacaksa 1 hafta öncesinden öğrencilere duyurulacaktır. Ara sınavın yapılış şekli ile ilgili detaylı bilgi sınav öncesinde öğrencilere duyurulacaktır.

 

Midterm Exam; If distance education is continued on March 30, 2020, homework or online exam will be done as midterm exam. If normal education is returned, Midterm Exam will be done as written exam. Changes can be made at the date of the exam. If changes are made, they will be announced to students. Detailed information about the exam will be announced to students before the exam.

 

I II-III-IV-V-VI

 

 

10

Berthing and Unberthing

Approaching the berth, berthing and unberthing different meteorological and sea conditions.

 

 

II-III

 

11

Case Study and Practice based on a Port Entrance scenario under very low visibility conditions including variable sea currents.

(Via Distance learning)

Measures to be taken in low visibility - Navigation in strong current -  Sound Signals

Parallel Index Applications.

 

I II-III-IV-V-VI

 

12

 

Case Study and Practice based on a Pilot Embarkation and shallow/narrow water passage Scenario. (Via Distance learning)

 

Reduction of speed methods, Engine Orders, Approaching to small boats, Interaction between vessels, Pilot boarding procedures, pilot ladder preparation process, Pilot Card,

Master-Pilot Information exchange

 

II-IV-V-VI

 

13

Case study and Practice based on different emergency situations scnarios.

(Via Distance learning)

Stopping Distance - Emergency Anchoring -  Bridge Team Organization- Command and Communication Procedures

 

 

II-III-IV-V-VI

 

14

 

Case study and Practice based on berthing to a pier, with tugs and without tugs. unberthing from a pier.

(Via Distance learning)

Approaching the berth, berthing to a pier, unberthing from a pier and mooring to a buoy in different meteorological and sea conditions.

Review course topics, evaluate case studies and compensate trainings.

 

 

I_II_III_IV_V_VI

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

X

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

 

X

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

X

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

X

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

X

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

 

X

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 

X

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

X

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

 

X

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

X

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

 

X

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

 

X

 

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

 

 

Program Çıktıları & Ders çıktıları İlişki Matrisi

 

Course

Outcomes

I

II

III

IV

V

 

VI

Programme Outcomes

 

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

X

 

 

X

 

 

d

X

 

 

X

X

X

e

 

 

X

 

 

 

f

 

 

 

X

X

X

g

 

X

 

X

X

X

h

 

X

 

 

 

 

i

X

X

X

X

X

X

j

 

X

 

 

X

X

k

X

X

X

 

 

 

l

 

 

 

 

X

X

m

X

X

X

X

X

X