Geri Dön

Deniz Teknik ve Ticari İşletmeciliği

 

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Deniz Teknik ve Ticari İşletmeciliği

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

MTME 421

4/8

2,5

4

2

1

---

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

Yok

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

30

30

---

40

Dersin İçeriği

Bu ders, Deniz Bilimlerinin içindeki bir lisans programına dayalı, mesleki ve profesyonel nitelikler için önerilen Modüler Sistemin parçasını oluşturur. Program, öğrencilerin derinlemesine bir uzmanlık anlayışına sahip olmalarına sebep olmakla beraber hem sistemleri çalıştırır ve denizcilik sektörünü yönlendirir, hem de küresel rekabetçi kuruluşlar içerisinde gerekli olan önemli idari ve liderlik becerileri kazandırır.
Bu ders, denizcilik sektöründe herkes için başlangıç veya daha üst yönetim rolü içine taşımak isteyenler ya da yönetiminde çalıştmış olan ancak herhangi bir resmi yönetim yeterliliklerine ve niteliklere sahip olmayanlar için tasarlanmıştır.

Bu ders,deniz taşımacılığı ve deniz lojistiği alanında başarılı bir iş kuruluşunu     yönetmek için gerekli endüstri bilgisi ve yönetim becerileri sağlar.

 

Dersin Amaçları

 

1. Öğrencilere üçüncü parti yönetimi tanıtmak- potansiyel maliyet ve faydaları açıklamak.

2. Öğrencilere gemi mülkiyetinin doğasını ve üçüncü parti gemi yöneticileri pazarına ve gemi yönetimine etkilerini tanıtmak.

3. Öğrencilere ticari deniz taşımacılığı pazarındaki uygulamalar ile detaylı olarak ticari yönetimi konseptini tanıtmak. 

4. Öğrencileri uygulamalar ile detaylandırılmış teknik yönetimi konularına  yönlendirmek.

5. Deniz taşımacılığı ile ilgili idari faaliyetler hakkında bir anlayış geliştirmek.

6. Denizcilik işletmesi için IT destek hakkında bir anlayış geliştrimek

Dersin Öğrenim Kazanımları

  1.   Öğrencilere üçüncü parti yönetimin tanıtımı– potansiyel faydaları ve mahzurları

II. Gemi sahibi olmanın doğası, gemi yönetimine ve üçüncü parti gemi yöneticilerine etkileri.

  Deniz taşımacılığı

  Gemi sahipleri

  Gemi sahipleri ve pazar alanında güç dengeleri

  Gemi sahipleri ve risk yönetimi konseptleri

  Deniz taşımacılığı yönetimi

  Deniz Taşımacılığı ve dış kaynak kullanımı

  Ticari ve teknik yönetim –Dış kaynak kullanımı seçenekleri

III. Ticari deniz taşımacılığı pazarındaki uygulamalar ile detaylandırılmış ticari yönetim. 

  Gemi kiralama

  Deniz taşımacılığı pazarın’’okuma ve yorumlama’’

   Pazarı izleme ve tedbir alma

   Sefer tahmini yapma

Gemi pogramı ve sefer planı işleri- Post fixture

 

IV. Teknik yönetim- uygulamalar ile detaylandırılmış-

   Gemilerin personel ile donatımı ve mürettebat/tayfa yönetimi

   Gemi tamir ve bakımı (R&M)

   Tedarik politikası, stok ve ikmal bütçesi

   Sigorta işlemleri

        Sigorta ve Sigorta Hukuku

        Tekne ve Makine Sigortaları

        Kulüp Sigortaları

   Düzenleyici zorunluluklar ve gereksinimler

   Gemi yöneticileri için yazılım ürünleri

   Tepki planlaması – Yüksek standartlar ve önleyici tebbirler

   Bütçe işleri

V. İdari faaliyetler- deniz taşımacılığı operasyonları ile ilişkili-

     Deniz taşımacılığı operasyonları idari faaliyetleri

     Gemi yönetim şirketleri ile ilgili idari ihtiyaçlar.

VI. Deniz İşletmeciliğinde IT desteği

Öğretim Metot ve Teknikleri

Ders 2 saat, Uygulama/Durum değerlendirmesi 1 saat

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

---

Ders Kitapları

1. Alan Edward Branch, Elements of Shipping, Routledge,2006, 

2.Maritime Economics, Martin Stopford,Routledge, 1997

3. James J.Bucley, The Business of Shipping, Cornell Maritime Press, ISBN-13:978-    0-87033-580-8, Maryland, 2008

4. Ship Management, Drewry Shıppıng Consultants Ltd., London

5. Robert Tallack, The Commercial Management, Nautical Institute, Middlesex ISBN  1 870077 33 4

6. Nautical Institute on Command , A Pactical Guide, Middlesex ISBN  1 870077  55 5

Diğer Kaynaklar

1. David B. Grant, Dougla M.Lamber, Fundementals of Logistic Management, McGraw Hill,London, ISBN 13 9780077108946, 2006

2. Institute of Chartered Shipbrokers, Legal Principles in Shipping Business, Witherby Seamanship International Ltd., ISBN 978 1 856092 85 2, 2008

Ödev ve Projeler

Ders saatlerii ve dışında Uygulama/Durum değerlendirmeleri

Laboratuvar Görevleri

---

Bilgisayar Kullanımı

PoWER POINT

Diğer Aktiviteler

---

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

30

Kısa Sınavlar

2

10

Ödevler

2

10

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

 

 

 

 

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

3+1

56

Yıl İçi Sınavları

1

8

8

Kısa Sınavlar

2

1

2

Ödevler

2

6

12

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

12

12

Toplam İş Yükü

 

 

90

Toplam İş Yükü/25

 

 

90/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

I. Üçüncü parti yönetimin tanıtımı– potansiyel faydaları ve mahzurları

 

I

2

II. Gemi sahibi olmanın doğası, gemi yönetimine ve üçüncü parti gemi yöneticilerine etkileri.

  Deniz taşımacılığı

  Gemi sahipleri

  Gemi sahipleri ve pazar alanında güç dengeleri

  Gemi sahipleri ve risk yönetimi konseptleri

 

II

3

II. Gemi sahibi olmanın doğası, gemi yönetimine ve üçüncü parti gemi yöneticilerine etkileri.

  Deniz taşımacılığı yönetimi

  Deniz Taşımacılığı ve dış kaynak kullanımı

  Ticari ve teknik yönetim –Dış kaynak kullanımı seçenekleri

II

4

III. Ticari deniz taşımacılığı pazarındaki uygulamalar ile detaylandırılmış ticari yönetim. 

  Gemi kiralama

III

5

    Deniz taşımacılığı pazarın’’okuma ve yorumlama’’

   Pazarı izleme ve tedbir alma

III

6

   Sefer tahmini yapma

III

7

   Gemi pogramı ve sefer planı işleri- Post fixture

III

8

                                            MID – TERM EXAM

I-II-III

9

IV. Teknik yönetim- uygulamalar ile detaylandırılmış-

   Gemilerin personel ile donatımı ve mürettebat/tayfa yönetimi

   Gemi tamir ve bakımı (R&M)

IV

10

  Tedarik politikası, stok ve ikmal bütçesi

  Sigorta işlemleri

       Sigorta ve Sigorta Hukuku

        Tekne ve Makine Sigortaları

        Kulüp Sigortaları

IV

11

   Düzenleyici zorunluluklar ve gereksinimler

   Gemi yöneticileri için yazılım ürünleri

IV

12

   Tepki planlaması – Yüksek standartlar ve önleyici tebbirler

   Bütçe işleri

 

IV

13

V. İdari faaliyetler- deniz taşımacılığı operasyonları ile ilişkili-

     Deniz taşımacılığı operasyonları idari faaliyetleri

     Gemi yönetim şirketleri ile ilgili idari ihtiyaçlar.

V

14

VI. Deniz İşletmeciliğinde IT desteği

VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

 

X

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

 

X

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

 

X

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

X

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

X

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

X

 

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 

X

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

X

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

X

 

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

X

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

X

 

 

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

X

 

 

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

 

Program Çıktıları & Ders çıktıları İlişki Matrisi

 

Course

Outcomes

I

II

III

IV

V

VI

Programme Outcomes

 

a

 

 

 

X

 

 

b

 

 

 

X

X

X

c

 

X

X

X

X

X

d

 

 

 

 

X

 

e

 

 

 

X

 

X

f

 

 

 

 

 

 

g

 

X

 

 

X

 

h

 

 

 

X

 

 

i

 

 

 

 

X

X

j

 

 

 

 

 

 

k

 

X

 

X

 

X

l

 

X

 

 

 

 

m

 

X

X

X

 

X