Geri Dön

Gönüllülük Çalışmaları

 

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi:01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Gönüllülük Çalışmaları

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

FE101

4/8

2,5

3

2

1

---

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

 

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Seçmeli

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

---

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

---

---

---

100

Dersin İçeriği

Bu ders,gönüllülük kavramı ve gönüllü yönetimi, temel gönüllülük, kamu kurumları ile yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarında gönüllü çalışmalara katılım, toplumda risk grupları ve gönüllülük gibi konuları içermektedir. 5. haftadan itibaren öğrenciler pratik olarak gönüllülük çalışmalarına katılacaktır.

 

Dersin Amaçları

 

Öğrencilerin gönüllülük ve sosyal sorumluluk kültürünü artırmak amacıyla, eğitim yaşantıları boyunca edindikleri bilgi, beceri ve birikimleri kullanarak üniversiteler ile toplum arasındaki bağı güçlendirmek.

Dersin Öğrenim Kazanımları

Bu dersten başarılı olarak geçer not alan öğrenciler aşağıdaki bilgi ve kazanımları elde edecektir:

  I. Gönüllülük kavramı, Gerekçesi ve Amacı,

 II. Gönüllü yönetimi,

  III Management Toplumda risk grupları ve gönüllülük ile ilgili bilgi sahibi olmak

IV. Kamu kurumları ile yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarında gönüllü çalışmalarda bulunmak.

Ders Çıktıları

1. Gönüllülük Faaliyetlerinin Amacını, İçeriğini ve Mantığını Öğrenmek

2. Gönüllü Yönetimindeki Uygulamaları Anlamak

3. Toplumdaki Risk gruplarını ve Gönüllü Risk Yönetimini Anlamak

4. Kamu Kurumlarında, Yerel Yönetimlerde ve STK'larda Örnek Gönüllü Çalışma Yürütmek.

Öğretim Metot ve Teknikleri

Sunum ve sha uygulamaları

Pratik Bilgileri

---

Uygulamanın yapılabileceği aktivite ve hizmetler

Yaşlılara yönelik gönüllülük aktiviteleri

Engellilere yönelik gönüllülük aktiviteleri

Lösemi gibi kan hastası veya SMA gibi kas hastası çocuklara yönelik gönüllülük aktiviteleri

Sokak Hayvanlarına yönelik gönüllülük aktiviteleri

Dezavantajlı kesime (köy okulları, köy sağlık ocakları vb. ) yönelik gönüllülük aktiviteleri

Göçmenlere yönelik gönüllülük aktiviteleri

İlk-ortaöğretim öğrencilerine yönelik gönüllülük aktiviteleri

Hastanelere Gönüllü Destek,

Eğitime Gönüllü Destek,

Huzur Evlerine Gönüllü Destek,

Öğrencilere Gönüllü Ders Desteği,

Tersanelerde Gönüllülük Hizmetleri

Hayatta İlk Yardım Desteği

Belediyelerde Gönüllülük Hizmetleri

Baskı ve şiddet gören kadın ve çocuklara yönelik gönüllülük aktiviteleri

Çevre kirliliğine karşı yürütülen gönüllülük aktiviteleri

Deniz kirliliğine karşı yürütülen gönüllülük aktiviteleri

Deprem sonrası mağduriyet yaşayanlara yönelik gönüllülük aktiviteleri

Ders Kitapları

Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Hizmet El Kitabı, Grafiker Yayınları

Diğer Kaynaklar

1. Philip Kotler, Nancy Lee, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Mediacat Kitapları, 2006

2. Ceyda Aydede, Yükselen Trend Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Mediacat Kitapları, 2007

3. Ebru Özgen, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri, Mavi Ağaç Yayınları, 2006

4. Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Hizmet El Kitabı, Grafiker YayınlarıThe 8.

5. Complete Volunteer Management Handbook 3rd edition Steve McCurley, Rick Lynch and Rob Jackson ISBN 978 1 906294 60 1 2017 https://www.academia.edu/27065775/The_Complete_Volunteer_Management_Handbook_3rd_edition_The_Complete_Volunteer_Management_Handbook?auto=download

6. VOLUNTEER MANAGEMENT HANDBOOK 2nd edition Publisher: Danijela Matorčević Aleksandra Gligorović South East European Youth Network – SEEYN Secretariat Skenderpašina Sarajevo, Bosnia and Herzegovina www.seeyn.org

https://www.academia.edu/35429627/VOLUNTEER_MANAGEMENT_HANDBOOK_2nd_edition_2017

7. The Complete Volunteer Management Handbook , 4th edition, n Rob Jackson, Mike Locke, Dr Eddy Hogg and Rick Lynch,  2019

ISBN 978 1 78482 056 5 (print edition)

ISBN 978 1 78482 057 2 (digital edition)

https://www.dsc.org.uk/wp-content/uploads/2015/08/Look-inside-The-Complete-

8. Volunteer-Management-Handbook-4th-edition.pdf 6. Volunteer Support and Management – A Good Practıce Guıde https://www.bhcommunityworks.org.uk/voluntary-sector/volunteering/good-practice-guide/

Ödev ve Projeler

Öğrencilerden, gönüllülük aktiviteleri sırasında, resim ve videolar çekmeleri, dönem sonunda bunu bir film haline getirip sunum yapmaları istenir.

Laboratuvar Görevleri

---

Bilgisayar Kullanımı

---

Diğer Aktiviteler

Dersin uygulamaları, üniversitemiz kulüpleri (sokak hayvanlarını koruma vs.) İle işbirliği içerisinde yapılabilir.

                         
 

 

 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

1

70

Final Sınavı

 

 

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

 

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

4

3

12

Yıl İçi Sınavları

1

8

8

Kısa Sınavlar

 

 

 

Ödevler

 

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

1

12

12

Saha Çalışması

5

8

40

Final Sınavı

 

 

 

Toplam İş Yükü

 

 

65

Toplam İş Yükü/25

 

 

72/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Gönüllülük kavramı ve Gönüllü Programların Amaçları

I

2

Gönüllü Yönetimi

II

3

Toplumda Risk Grupları Ve Gönüllülük

III

4

Kamu Kurumları ile Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllü Çalışmalara Katılım

IV

5

Saha Çalışması

II-IV

6

Saha Çalışması

II-IV

7

Saha Çalışması

II-IV

8

Saha Çalışması YARIYIL SINAVI

II-IV

9

Saha Çalışması

II-IV

10

Saha Çalışması

II-IV

11

Saha Çalışması

II-IV

12

Saha Çalışması

II-IV

13

Saha Çalışma Sunumları

II-IV

14

Saha Çalışma Sunumları

II-IV

 

 

 

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

X

 

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

X

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

X

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

X

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

X

 

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

X

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 

X

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

X

 

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

 

X

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

 

X

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

X

 

 

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

X

 

 

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

X

 

 

 

1: Az, 2: Kısmi, 3:Tam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Çıktıları & Ders çıktıları İlişki Matrisi

 

Course

Outcomes

I

II

III

IV

Programme Outcomes

 

a

 

 

 

 

b

 

 

 

 

c

 

 

 

 

d

 

X

 

X

e

 

 

 

 

f

 

 

 

X

g

 

X

 

X

h

 

 

 

 

i

X

X

X

 

j

X

X

X

X

k

 

 

 

 

l

 

 

 

 

m