Geri Dön

Deniz Ekonomisi

PîRî REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programı

 

Ders Katalog Formu

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Deniz Ekonomisi

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

MTME 414

4/7

2,5

4

2

1

---

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

Yok

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

70

20

---

10

Dersin İçeriği

Bu ders, deniz ticaretinin başlangıcından itibaren tarihsel süreç içinde deniz ulaştırmasının (taşımacılığının) gelişimini, deniz ekonomisinin ana başlıklarını ve bir bütün olarak denizcilik sektörünü içermektedir.

 

Dersin Amaçları

 

Bu ders, denizcilik tarihinden istifadeyle yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin; deniz ticareti tarihini, deniz taşımacılığı piyasa organizasyonunu ve deniz taşımacılığı piyasa ekonomisini, gemi inşa sektörünü, deniz kaynaklarını, balıkçılığı, deniz turizmini ve hizmet sektörünü anlamalarını ve denizcilikle ilgili temel kavramlar, prensipler ve denizcilik sektörlerinin birbirleri ile ilişkileri üzerine yorumlar yapabilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Dersin Öğrenim Kazanımları

MTME 414 “Maritime Economics” dersini başarı ile tamamlayan öğrenciler;

I. Denizciliğin tarihsel süreç içinde gelişimini ve bu çerçevede; deniz ticaretinin başlangıcını, 15. yüzyıldaki küresel ekonomiyi, 1450-1833 yılları arasında küresel ticaretin gelişimini, 1833-1950 yılları arasında liner ve tramp taşımacılık hareketlerini, 1950-2004 yılları arasında konteyner, kuru yük ve hava taşımacılığının gelişimini ve ticari taşımacılığın 5000 yıllık serüvenini anlayacak,

II. Ekonominin yapı taşlarını açıklayabilecek, Deniz ulaştırması ve küresel ekonomiyi (ticari taşımacılık, askeri denizcilik, kruvaziyer endüstrisi ve limanları) tanımlayıp analiz edebilecek, sivil ve askerî gemi inşa sektörünü ve deniz mühendisliğini (marine engineering) anlayacak,

III. Gemi finansmanı unsurlarını değerlendirebilecek, deniz ticaretinin prensiplerini anlayacak,

IV. Deniz ulaştırma çevrimlerini anlayacak, başta deniz turizmi ve hizmetler olmak üzere diğer denizcilik faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.

Öğretim Metot ve Teknikleri

Teorik ders

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

---

Ders Kitapları

1. Martin STOPFORD, Maritime Economics, third edition, 2009, Routledge ISBN10: 0-415-27557-1 (hbk), ISBN13: 978-0-415-27557-6 (hbk)

2. The Handbook of Maritime Economics and Business, Second Ed., edited by Costas  GRAMMANOS, Lloyd List, London, 2010, ISBN: 978-1-84311-880-0.

3. Ship Sale and Purchase, sixth edition, 2012, Iain GOLDREIN QC, Matt HANNAFORD, Paul TURNER, Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York, ISBN 978-1-84214-587-6.

4. Yuval Noah HARARİ, “Homo Sapiens”, Kolektif Kitap Bilişim ve Tasarım Ltd.Şti., 2016, İstanbul. ISBN: 978-605-5029-35-7.

Diğer Kaynaklar

1. Beughen, S. (2004) Shipping Law (Cavendish Publishing Ltd).

2. Braudel, F. (1982) Civilisation and Capitalism 15th–18th Century, Vol. 2: The Wheels of Commerce (London: Collins).

3. Cullinane, Kevin (2005) Shipping Economics (Research in Transportation Economics) (Greenwich, CT: JAI Press).

4. Drury, C. and Stokes, P. (1983) Ship Finance: The Credit Crisis (London: Lloyd’s of London Press).

5. Gold, E. (1981) Maritime Transport: The Evolution of International Maritime Policy and Shipping Law (Lexington, MA: D.C. Heath).

 

Ödev ve Projeler

 

Dönem boyunca 1 ödev verilecektir.

Laboratuvar Görevleri

---

Bilgisayar Kullanımı

---

Diğer Aktiviteler

---

                         
 

Başarı Değerlendirme

Sistemi

Yarıyıl içi Çalışmaları

Adedi

Değerlendirmedeki Katkısı, %

Derse Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

40 %

Kısa Sınavlar (Vize ve Final Sınavlarına Hazırlık)

2

---

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuar Uygulaması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Alan Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

60 %

TOPLAM

 

100 %

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

40 %

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

60 %

TOPLAM

 

100 %

 

Hafta

 

Konular

Dersin

Çıktıları

1

Denizciliğin tarihsel süreç içinde gelişimi ve bu çerçevede deniz ticaretinin başlangıcı ile 15. yüzyıldaki küresel ekonomi

I

2

Denizciliğin tarihsel süreç içinde gelişimi ve bu çerçevede 1450-1833 yılları arasında küresel ticaretin gelişimi

I

3

Denizciliğin tarihsel süreç içinde gelişimi ve bu çerçevede 1833-1950 yılları arasında liner ve tramp taşımacılık hareketleri

I

4

Denizciliğin tarihsel süreç içinde gelişimi ve bu çerçevede 1950-2004 yılları arasında konteyner, kuru yük ve hava taşımacılığının gelişimi ile ticari taşımacılığın 5000 yıllık sürecinden alınan dersler

I

5

Deniz ulaştırması ve küresel ekonomi (ticari taşımacılık, askeri denizcilik, kruvaziyer endüstrisi ve limanlar)

 • Deniz endüstrisine bakış
 • Uluslararası taşımacılık endüstrisi
 • Deniz taşımacılığı çevrimleri ve taşımacılık riskleri

II

6

Deniz ulaştırması ve küresel ekonomi (ticari taşımacılık, askeri denizcilik, kruvaziyer endüstrisi ve limanlar)

 • Arz – talep ve navlun ücretleri
 •        -   Deniz ulaştırmasında dört piyasa (yeni gemi inşa piyasası, navlun piyasası, satış ve satın alma piyasası, gemi söküm piyasası)

II

7

Denizcilik şirketi ekonomisinin organizasyonel yapısı

 • Maliyetler, kazanç (gelir) ve nakit akışı,
 • Finansal performans ve yatırım stratejisi

II

8

Denizcilik şirketi ekonomisinin organizasyonel yapısı

 • Gemilerin ve denizcilik şirketlerinin finansmanı,
 • Gemi finansmanında risk analizi.

-  Öğrenci takdimleri

II

9

ARA SINAV. Deniz ulaştırma pazarının organizasyonu. Denizyolu taşımacılığının ve küresel ekonominin tanımlanması ve analiz edilmesi (ticari ulaştırma, askeri ulaştırma, kruvaziyer endüstrisi ve limanlar) (Arz, talep ve navlun fiyatları; dört deniz ulaştırma pazarı),

II

10

Gemi finansmanındaki unsurların değerlendirilmesi, deniz ticareti ilkelerini de içerecek şekilde deniz ticareti ve ulaşım sistemlerini analiz etme,

III

11

Gemi finansmanındaki unsurların değerlendirilmesi. Sivil ve askerî gemi inşa sektörü ve deniz mühendisliği (marine engineering)   

 • Gemi dizaynlarını değerlendirmek için ekonomik ölçütler,
 • Gemi inşa ve söküm ekonomisi,
 • Denizcilik endüstrisi sistemi ve kuralları.

III

12

Doğal deniz kaynaklarını (petrol, doğal gaz, yenilenebilir enerji ve mineraller) değerlendirme; kültür balıkçılığı ve deniz ürünleri işleme faaliyetleri ile birlikte balıkçılığı anlama,

III

13

Denizcilik piyasası çevrimleri (cycles), Başta deniz turizmi ve hizmetler olmak üzere diğer denizcilik faaliyetleri (araştırma ve geliştirme, denizcilik hizmetleri (sigortacılık, broker hizmeti, bankacılık, hukuk hizmetleri, klas kuruluşları ve yayıncılık), deniz biyoteknolojisi, deniz bilimi, eğitim ve öğretim, denizaltı muhaberesi),

IV

14

- Deniz endüstrisi sektörleri arasındaki etkileşim konusunda yorum yapma.

IV

ECTS/

WORKLOAD TABLE

Activities

Count

Hours

Total

Workload

Lecture

14

3

42

Midterm

1

8

8

Quiz

2

8

16

Homework

 

 

 

Term Paper/Project

 

 

 

Laboratory Work

 

 

 

Practices

 

 

 

Tutorial

 

 

 

Seminar

 

 

 

Presentation

1

18

18

Field Study

 

 

 

Final Exam

1

8

8

Total Workload

 

 

92

Total Workload/25

 

 

92/25

Course ECTS Credits

 

 

4


Dersin Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Programıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

x

 

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

x

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

x

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

x

 

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

x

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 

x

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

 

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

x

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

x

 

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

 

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

 

x

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

x

 

         1: Az,  2. Kısmi,  3. Tam

Program çıktıları & Ders Çıktıları İlişkisi Matrisi

Ders

Çıktıları

I

II

 

III

IV

Program

Çıktıları

 

a

x

 

 

 

b

x

 

 

 

c

x

x

x

x

d

x

 

x

x

e

x

 

 

 

f

x

x

x

x

g

x

x

x

x

h

x

 

 

 

i

x

x

x

x

j

x

x

x

x

k

x

 

 

 

l

 

x

 

 

m

x

 

x

x