Geri Dön

İleri Seyir

PîRî REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programı

 

Ders Katalog Formu

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: İleri Seyir

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

MTME 413

4/7

2,5

6

1

3

---

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

MTME 122, MTME 222, MTME 223, MTME 313

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

50

20

10

20

Dersin İçeriği

Bu ders Denizcilik Fakültesi Güverte Bölümü Lisans Programına dayalı mesleki ve profesyonel eğitimin bir parçasıdır ve ticaret gemilerinde Uzakyol Güverte Zabiti ve nihai olarak Uzakyol Kaptanı olmayı seçmiş öğrencilere “Seyir ve Gemi Sevk/İdaresi” konusunda derinliğine bir bilgi, anlama ve uzmanlık kazandırmayı  hedeflemektedir. Dersin kapsamındaki planlama çalışmaları ve uygulamalar hemen hemen 4 yıllık fakülte eğitimindeki tüm Güverte Meslek Dersleri ile ilişkilidir. Bu ders geçmiş yıllarda görülen veya bu yıl halen görülmekte olan tüm  “Seyir” and “Gemicilik”, “Vardiya Standartları”, “Meteoroloji”, “Gemi Kullanma ve Gemi Manevraları”, “Denizcilik İngilizcesi ve GMDSS”,  “Denizde Güvenlik/Emniyet”, “Liderlik, Organizasyon ve Yönetim” and Deniz Hukuku & Denizcilik Sözleşmeleri ve “Gemi Makine Sistemleri dersleri” ile yakından bağlantılıdır. Dersi alabilmek için ön koşul “MTME 320” kapsamındaki deniz eğitimlerini başarıyla tamamlamış olmaktır. Geçmiş yıllardaki eğitimlerde tüm seyir konuları kapsanmış olduğundan ders aktif olarak uygulamalı şekilde icra edilecektir. Böylece profesyonel yaşamdaki mesleki gelişimin en önemli aşaması olan STCW 7.01 seviyesi görevlerine katkıda bulunulması hedeflenmektedir. 

 

Dersin Amaçları

 

 1. Tüm koşullarda uygun metotlar ile bir seferin planlanması ve yönetilmesi
 2. Elektronik Seyir cihaz/sistemlerinin ve pusulaların etkin kullanımı
 3. Faklı deniz, trafik ve Hava meteorolojik koşullarda seyir ile ilgili bilgi verilmesi
 4. Okyanus seyri, buzda seyir ve kutup bölgesi seyirleri ile ilgili bilgi verilmesi
 5. Gelgit ve akıntı hesaplamaları ile ilgili bilgi verilmesi

 

Dersin Öğrenim Kazanımları

 1. Tüm koşullarda bir seferi planlamak ve Yönetmek
 2. Herhangi bir vasıta ile gemi mevkiini doğru şekilde belirlemek
 3. Pusula hatalarını belirlemek ve dikkate almak
 4. RADAR, ARPA ve ECDIS’den elde edilen bilgilere göre seyir emniyetini  sağlamak, sürdürmek ve karar verme sürecine yardımcı olmak
 5. Hava şartlarını ve Oşinografik koşullarını belirlemek
 6. Seyir ile ilgili acil durumlara reaksiyon göstermek
 7. Tüm koşullarda gemi kullanımı ve manevraların yapılması
 8. Makine sistemlerini işletmek ve uzaktan kontrol ünitelerini kullanmak
 9. Personel ve gemi emniyetini sağlamak ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmak.   

Öğretim Metot ve Teknikleri

Derslik, Harita Odası ve Simülatör

Pratik Bilgileri

Harita Odası ve Simülatör Brifing Salonu

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

---

Ders Kitapları

Navigation Advanced, Witherby Publishing Group, August 2015.

Bowditch, N. The American Practical Navigator. Defence Mapping Agency. 2012

The Ice Navigation Manual; House, Lloyd, Toomey and Dickins.)

Diğer Kaynaklar

1. Admiralty Manual of Navigation, 2008

2. Symbols and Abbreviations

3. Chart & Publication Catalogue (NP131)

4. STCW 2010 Manila Amendments

5. IMO Model Course 1.22

6. IAMSAR Manuel

7. COLREG

8. SOLAS

9. MARPOL

10. TONNAGE-69

11. ILO-2006

12. LOADLINE-74

13. SMCP

14. ISM

15. ISPS

16.INTERCO

17. Sailing Directions (NP 24, NP 28)

18. Tide Tables (VOL.1-2)(NP201-202)

19. Tidal Stream Atlas (NP233/DOVER STRAIT)

20. Dover Times of High Water and Mean Ranges(NP164)

21. Maritime Radio Stations (NP281 (PARTS 1 & 2)

22. Radio Aids To Navigation, Satellite Navigation Systems, Differential GPS (DGPS), Legal Time, Radio Time Signals And Electronic Position Fixing Systems (NP282)

23. Maritime Safety Information Services (NP 283 (PARTS 1 & 2) 

24. Meteorological Observation Stations (NP 284) 

25. Global Maritime Distress And Safety System (GMDSS) (NP 285)

26. Pilot Services, Vessel Traffic Services And Port Operations (NP 286 (PARTS 1 - 8))

27. Guide to Port Entry VOL-I and VOL-II

28. List of Lights and Fog Signals (NP 74, NP 78)

29. ADMIRALTY Distance Tables (NP350 1-3)

30. IALA Maritime Buoyage System (NP735)

31. Ocean Passages for the World (NP136)

32. Symbols and Abbreviations used on ADMIRALTY Charts, Chart NP5011 (INT 1)

33. ADMIRALTY Guide to ENC Symbols used in ECDIS (NP5012)

34. The Mariner's Handbook (NP100)

35. Other Related Nautical Publications

Ödev ve Projeler

Ödevler verilecektir.

Laboratuvar Görevleri

HARİTA ODASI VE kÖPRÜÜSTÜ

Bilgisayar Kullanımı

Ödev sunumları

Diğer Aktiviteler

---

                         
 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

30

Kısa Sınavlar

1

10

Ödevler

1

10

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

4

10

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

40

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

60

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

40

TOPLAM

 

100

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

4+3

98

Yıl İçi Sınavları

1

8

8

Kısa Sınavlar

1

1

1

Ödevler

1

3

3

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

1

18

18

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

12

12

Toplam İş Yükü

 

 

140

Toplam İş Yükü/25

 

 

140/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

6

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Introduction to Course Catalogue. 

Maritime Safety and Regulatory Requirements issues;

 1. ISM Code
 2. SOLAS Chapter V
 3. Bridge Procedures Guide
 4. Buoyage
 5. ISPS
 6. STCW
 7. Pollution
 8. Guidance From A Flag State
 9. Voyage
 10. Data Recorder

I

2

Sources to be used in Voyage Planning; Voyage planning (in coastal waters including tide)

Appraisal, Use of Publications, Nautical Charts, Nautical Publications, Other Sources of İnformation, Weather Reports, navigational Warnings, Routing and Reporting Systems, Voyage planning, Berth to Berth Planning, Passage Plan Format, Explanation of Planning methods, Wheel-over Point Calculation, Position Fixing Frequency, Abort and Point of No Turn, Static & Dynamic UKC, Narrow/Shallow Water Effects, landfall, Traffic Seperation and Routing Schemes, Anchor Plan, Contingencies, Navigational Aids, Landfall objects, RACONs, AIS, Lights and Fog Signals, and other necessary information.

II

3

Voyage Planning in coastal waters-Chart Works Applications (Chart Room)

Preparing Standard “Voyage Planning” Form, Ocean current systems and tide, Calculating  tidal conditions; Using all appropriate nautical publications on tides and currents, Company and Master’s instructions, Defining Destination, Appraisal and Planning, “to do list” and chart works applications,

I-IV

4

Voyage Planning-Chart Works Applications Continued (Chart Room) Preparing Standard “Voyage Planning” Form, Pre-Voyage Briefing

Appreciation of system errors and understanding of the operational aspects of navigational systems

 a. Blind pilotage planning

 b. Evaluation of navigational information derived from all sources, including radar and ARPA, in order to make and implement command decisions for collision avoidance and for directing the safe navigation of the ship

 c. The interrelationship and optimum use of all navigational data available for conducting navigation

 

I to IX

5

Voyage Planning Execution and Monitoring: (Exercise at Bridge Simulator)

Application of safety limits to electronic systems (GPS, RADAR, ECDIS)

Execution

Monitoring

Maneuvering and ship handling

Contingencies (Man overboard, Heavy Weather, Reporting a ship on fire and causing sea pollution and emitting poisonous smoke, emergency anchorage)

Situational Awareness

use of, and manoeuvring in and near, traffic separation schemes and in vessel traffic service (VTS) areas

-application of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea,

-application of the Principles to be observed in keeping a navigational watch

- Calculating tidal conditions by using all appropriate nautical publications on tides and currents  - precautions in manoeuvring to launch rescue boats or survival craft in bad weather

- methods of taking on board survivors from rescue boats and survival craft

- management and handling of ships in heavy weather, including assisting a ship or aircraft in distress; towing operations; means of keeping an unmanageable ship out of trough of the sea, lessening drift and use of oil

Standard Command for Rudder &Engine

 Assessments on chart works and exercises at bridge simulator. (Post Voyage Brief)

Analyzing of reasons of ship accidents.

I to IX

6

Voyage Planning-Chart Works Applications (Chart Room)

Voyage planning (in narrow/shallow waters)

Company and Master’s instructions

Defining Destination

Appraisal

Planning

chart works applications,

 “to do” list,

VTS and reporting procedures

Parallel Index

Safe Navigation without fixing position

Systematic Anchorage

Safe speed and stopping distance

I to IX

7

Voyage Planning Execution and Monitoring; (Exercise at Bridge Simulator)

Application of safety limits to electronic systems (GPS, RADAR, ECDIS)

Monitoring, Manoeuvring and ship handling

Contingencies (ECDIS and GPS Failure, Low Visibility, Heavy and uncontrolled Traffic)

Situational Awareness

application of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea,

application of the Principles to be observed in keeping a navigational watch

Operating principles of marine power plants; Ships’ auxiliary machinery

General knowledge and use of marine engineering terms

Standard Command for Rudder &Engine, Systematic Anchorage.

I to IX

8

Students Presentations on;

Weather Reports, Ship routing and reporting systems

Celestial Navigation

Ice/Polar Navigation, Navigation in Heavy Weather and Tropical Revolving Storms.

Determining and allowing for errors of the magnetic and gyro-compasses;

Tide, Tide Documents, Tide Calculation, and Tidal Stream,

IALA Buoy Systems,

Great Circle Navigation

 

I to IX

9

Preparing a voyage plan on ECDIS, Appraisal, Planning, Monitoring, and Execution  (in narrow/shallow waters)(Dover Strait) (Exercise at ECDIS Simulator)

Use of Chart Assistance, Chart Selection, Update, order

 Defining &Applying Safety Limits, Alarm Management,

Route Planning, Route Check,

  Resource Management, RADAR, AIS Overlay,

 Manuel Correction. Manuel position fixing

 Use of basic navigational functions

 Collision avoidance, Route monitoring,

 Applying technology, use of bridge navigation systems.

I-II-IV

10

Preparing a voyage plan on ECDIS, Appraisal, Planning, Monitoring, and Execution  (in narrow/shallow waters)(İstanbul Strait) (Exercise at ECDIS Simulator)

Use of Chart Assistance, Chart Selection, Update, order

 Defining &Applying Safety Limits, Alarm Management,

Route Planning, Route Check,

  Resource Management, RADAR, AIS Overlay,

 Manuel Correction. Manuel position fixing

 Use of basic navigational functions

 Collision avoidance, Route monitoring,

  Applying technology, use of bridge navigation systems.

I to IX

11

Ice/Polar Navigation; Formation of Ice, Ice Types, Reports, Regions, Ship Classes, Preparing Ship for the ice, Preparing crew for the Ice, Navigation in the ice, Shiphandling, Working with icebreakers, Oil pollution in Ice Covered areas.

I to IX

12

Extreme Weather and Navigation (Navigation at Tropical Revolving Storms(TRS))

Weather reports, Characteristics of TRS, Categories of Storms, Areas of Storms, Definitions, Movement of Storms, Detection of TRS, Actions on board vessels. Avoiding actions of TRS.

I to IX

13

Bridge Team Compositions and Managemet

Team Members Definition, Role of Team Members, Factors for the Composition, delegation of Authority, The Master and the Bridge Team, Bridge Team Work, Bridge Watchkeeping Team Effectiveness, Bridge Team İnteraction, The Master Role, Workload.

I-V-VII-VIII

14

Navigation for SAR.(Search and Rescue Operations)

IAMSAR Manuel, Methods of distress notification, Search and Rescue Coordination, SAR Communications, Onboard Preparations, Search Planning,

Revision of topics.

II-III-IV

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

X

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

 

X

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

X

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

X

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

X

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

 

X

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 

X

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

X

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

 

X

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

X

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

 

X

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

 

X

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Program Çıktıları & Ders çıktıları İlişki Matrisi

 

Course

Outcomes

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

 

IX

Programme Outcomes

 

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

X

 

 

 

c

X

 

 

X

 

X

 

 

X

d

X

 

X

 

X

 

 

X

 

e

 

 

X

 

X

 

 

X

 

f

X

 

 

X

 

 

 

 

X

g

 

 

 

X

 

 

 

X

X

h

 

X

X

 

X

 

X

 

X

i

X

X

X

X

X

X

 

 

X

j

 

X

 

 

X

 

X

 

 

k

X

X

X

X

 

 

 

X

 

l

X

 

 

 

 

 

X

 

X

m

X

 

 

X

 

X

 

 

X