Geri Dön

Ship Construction

PîRî REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programı

Ders Katalog Formu

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Gemi İnşaa

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

MTME 412

4/7

2

3

2

0

---

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

MTME 311

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

30

60

10

---

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı Güverte vardiya zabit adaylarına  gemilerin yüzebilirliği ve stabilitesi ile gemiye etki eden kuvvetler ve etkileri konularını hatırlatarak gemi tiplerine göre yapısal özelliklerini,tersane işleyişini kaynak /kesme işlemleri, korozyon önleme,havuzlama,denize inme,Klas kuruluşları ile tekne ve draft sörveyi , Gemi hareketlerinin azaltılması konularında bilgi kazandırmaktır.

 

Dersin Amaçları

 

Öğrenciler aşağıdaki  ana konu başlıklarındabilgi sahibi olacaklardır

- Gemilerin yüzebilirliği ve stabilitesi ile gemiye etki eden kuvvetler ve etkileri

-Gemilerin yapısal özellikleri ve tanımlamalar

- Gemi tiplerine göre yapısal özellikler ve farklılıklar

- Tersane operasyonları,Kaynak ve kesme işlemleri

-Tekne bakımı ve korozyon önleme ,ICCP sistemi

-Havuzlama ve denize inme işlemleri

-Klas kuruluşları ile tekne ve draft sörveyi

-Gemi hareketlerinin azaltılması roll-pitch stabilayzer sistemleri

Dersin Öğrenim Kazanımları

I- Gemilerin yüzebilirliği ve stabilitesi ile gemiye etki eden kuvvetler ve etkileri

II -Gemilerin yapısal özellikleri ve tanımlamalar

III- Gemi tiplerine göre yapısal özellikler ve farklılıklar

IV -Tersane operasyonları,Kaynak ve kesme işlemleri

V- Tekne bakımı ve korozyon önleme ,ICCP sistemi

VI- Havuzlama ve denize inme işlemleri

VII- Klas kuruluşları ile tekne ve draft sörveyi

VIII- Gemi hareketlerinin azaltılması roll-pitch stabilayzer sistemleri

Öğretim Metot ve Teknikleri

Tahrir

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

---

Ders Kitapları

  • Ship Stability for Masters and Mates, Barrass-Derret, Elsevier BH Books
  • Ship Construction, D.H. Eyres, Butterworth-Heinemann Books

Diğer Kaynaklar

---

Ödev ve Projeler

2 ev ödevi verilecektir.

Laboratuvar Görevleri

---

Bilgisayar Kullanımı

---

Diğer Aktiviteler

---

                         
 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

5

Yıl İçi Sınavları

 

 

Kısa Sınavlar

2

30

Ödevler

2

15

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

2+1

42

Yıl İçi Sınavları

 

 

 

Kısa Sınavlar

2

4

8

Ödevler

2

6

12

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

12

12

Toplam İş Yükü

 

 

74

Toplam İş Yükü/25

 

 

174/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

3

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Gemilerin yüzebilirliği ve stabilitesi

I

2

Gemiye etki eden kuvvetler ve etkileri

I

3

Gemilerin yapısal özellikleri ve tanımlamalar

II

4

Gemilerin yapısal özellikleri ve tanımlamalar

II

5

Gemilerin yapısal özellikleri ve tanımlamalar

II

6

Gemi tiplerine göre yapısal özellikler ve farklılıklar

III

7

Gemi Malzemeleri,Kaynak ve kesme işlemleri

IV

8

Gemi Malzemeleri,Kaynak ve kesme işlemleri

IV

9

Tersane operasyonları

IV

10

Tekne bakımı ve korozyon önleme ,ICCP sistemi

V

11

Havuzlama ve denize inme işlemleri

VI

12

Klas kuruluşları ve tekne  sörveyi

VII

13

Draft sörveyi

VII

14

Gemi hareketlerinin azaltılması roll-pitch stabilayzer sistemleri

VIII

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

X

 

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

X

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

 

X

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

X

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

X

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

X

 

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

X

 

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

 

X

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

 

X

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

 

X

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

X

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

 

X

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

 

X

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Program Çıktıları & Ders çıktıları İlişki Matrisi

Course

Outcomes

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Programme Outcomes

 

a

X

 

 

 

 

 

X

 

b

 

 

 

 

X

 

 

X

c

 

 

 

X

X

 

 

X

d

 

 

 

 

 

X

X

 

e

X

 

 

X

X

X

 

X

f

 

 

 

 

 

 

 

 

g

 

 

 

 

 

 

 

 

h

 

 

 

X

X

X

X

X

i

X

 

 

X

X

X

X

X

j

 

 

 

X

X

X

X

X

k

 

 

 

X

X

X

X

X

l

 

 

 

 

X

 

 

 

m

 

 

 

X

X

 

 

X