Geri Dön

Gemi İnşaa

 

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Gemi İnşaa

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

MTME 412Y

4/7

2

4

2

0

---

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

MTME 311

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

30

60

10

---

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı Güverte vardiya zabit adaylarına  gemilerin yüzebilirliği ve stabilitesi ile gemiye etki eden kuvvetler ve etkileri konularını hatırlatarak gemi tiplerine göre yapısal özelliklerini,tersane işleyişini kaynak /kesme işlemleri, korozyon önleme ,havuzlama,denize indirme işlemleri, Klas kuruluşları ile tekne  sörveyi konularında bilgi kazandırmaktır.

 

Dersin Amaçları

 

Öğrenciler aşağıdaki  ana konu başlıklarında bilgi sahibi olacaklar ve bu alanlardaki yeni gelişmeleri takip edebileceklerdir.dır

- Gemilerin yüzebilirliği ve stabilitesi ile gemiye etki eden kuvvetler ve etkileri

-Gemilerin yapısal özellikleri ve tanımlamalar

- Gemi tiplerine göre yapısal özellikler ve farklılıklar

- Tersane operasyonları,Kaynak ve kesme işlemleri

-Tekne bakımı ve korozyon önleme ,ICCP sistemi

-Havuzlama ve denize indirme işlemleri

-Klas kuruluşları ile tekne sörveyi

Dersin Öğrenim Kazanımları

I- Gemilerin yüzebilirliği ve stabilitesi ile gemiye etki eden kuvvetler ve etkileri

II -Gemilerin yapısal özellikleri ve tanımlamalar

III- Gemi tiplerine göre yapısal özellikler ve farklılıklar

IV -Tersane operasyonları,Kaynak ve kesme işlemleri

V- Tekne bakımı ve korozyon önleme ,ICCP sistemi

VI- Havuzlama ve denize indirme işlemleri

VII- Klas kuruluşları ile tekne  sörveyi

Öğretim Metot ve Teknikleri

Komu anlatımı, ödevler, örnek problem çözümleri

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

---

Ders Kitapları

  • Ship Stability for Masters and Mates, Barrass-Derret, Elsevier BH Books
  • Ship Construction, D.H. Eyres, Butterworth-Heinemann Books

Diğer Kaynaklar

---

Ödev ve Projeler

2 ev ödevi verilecektir.

Laboratuvar Görevleri

---

Bilgisayar Kullanımı

---

Diğer Aktiviteler

---

                         
 

 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1/2

20

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

2

28

Yıl İçi Sınavları

1

16

16

Kısa Sınavlar

 

 

 

Ödevler

2

16

32

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

16

16

Toplam İş Yükü

 

 

92

Toplam İş Yükü/25

 

 

92/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Yüzdürme ve gemi stabilitesine genel bakış

I

2

Yüzdürme ve gemi stabilitesine genel bakış (devam)

I

3

Yüzdürme ve gemi stabilitesine genel bakış (devam)

I

4

Bir gemiye / gemiye etki eden kuvvetler ve eğilme  momentleri

II

5

Tekne mukavemeti, gemi kirişinin temel özellikleri

III

6

Gemilerde ve gemi yapımında kullanılan çerçeveleme sistemleri

III

7

Başlıca yapısal bileşenler /, perdeler ve su geçirmezlik

III, IV

8

Vize sınavı

 

9

Tersane prosedürleri

IV

10

Gemiler için malzemeler

IV

11

Kesme ve kaynak tekniği

IV

12

Tekne bakımı, korozyondan koruma, ICCP sistemi

V

13

Havuzlama prosedürleri ve gemilerin suya indirilmesi

VI

14

Klaslama kuruluşları tarafından yapılan sörveyler

VII

 

 

 

 

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

X

 

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

X

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

 

X

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

X

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

X

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

X

 

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

X

 

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

 

X

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

 

X

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

 

X

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

X

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

 

X

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

 

X

 

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Çıktıları & Ders çıktıları İlişki Matrisi

 

Course

Outcomes

I

II

III

IV

V

VI

VII

Programme Outcomes

 

a

X

 

 

 

 

 

X

b

 

 

 

 

X

 

X

c

 

 

 

X

X

 

 

d

 

 

 

 

 

X

X

e

X

 

 

X

X

X

 

f

 

 

 

 

X

X

X

g

 

 

 

X

X

X

X

h

 

 

 

X

X

X

X

i

X

 

 

X

X

X

X

j

 

 

 

X

X

X

X

k

 

 

 

X

X

X

X

l

 

 

 

X

X

X

X

m

 

 

 

X

X

X

X