Geri Dön

Liderlik, Organizasyon ve Yönetim

PîRî REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programı

 

Ders Katalog Formu

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Liderlik, Organizasyon ve Yönetim

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

MF 411

4/7

2

3

2

0

-

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

Salı 1330-1630     Çarşamba: 0900-1100

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

Yok

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

20

--

---

80

Dersin İçeriği

Denizde liderlik ve personel yönetimi ile direkt ilişkili olarak yürütülen bu dersin amacı; öğrencilere vardiya zabiti ve nihayetinde kaptan olarak ticari gemilerin ve deniz araçlarının yönetimi konusunda mesleki tecrübe kazandırılmaktadır. Bu çerçevede liderlik ve yönetim prensiplerinin gemi yönetimine uygulanması konuları üzerinde durulmaktadır.  

 

Dersin Amaçları

 

1. Öğrencilere Genel Yönetim ve Liderlik ve Prensipleri ışığında Gemide Personel Yönetimi ve Eğitim konularında (Astlar ile iyi ilişki kurmak ve astların kontrolü, Personelin davranış şekilleri, Yetki kullanımı, Grup Davranışı, İstihdam Şartları, Eğitim Metotları, Gemide eğitim ve Talimler) ile ilgili prensip ve tanımları açıklamak, uygulamaları anlatmak..

2. Öğrencilere Gemi Yönetimi ile ilgili Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler (STCW ve ISM Kodu, MLC, Gemiadamları Yönetmeliği, Gemilerin Gemiadamları ile Donatılması Yönergesi,  Eğitim ve Sınav Yönergesi) uygulamaları anlatmak.

3. Öğrencilere Görevlerin Uygulanması ve İş Yükü (Planlama ve Koordinasyon, Görevlere personel tefriki, Zaman ve Malzeme Kullanımı, Öncelik verme) ile ilgili bilgiler vermek ve bu konuda bir anlayış geliştirmek.

4. Öğrencilere Kaynak Yönetimi Usullerini  (Kaynak Tahsisi ve Öncelik verme, Etkin İletişim, karar verme, Liderlik- Kendine Güven-Motivasyon, Farkındalık) tanıtmak ve bunları örneklerle pekiştirmek.

5. Öğrencilere Karar Verme Teknikleri (Durum ve Risk Değerlendirmesi, Seçeneklerin Belirlenmesi, Olası hareket tarzları arasında seçim yapmak, Sonuçların Değerlendirilmesi) hakkında bilgi vermek ve bir uygulama ile bu bilgileri pekiştirmek. 

Dersin Öğrenim Kazanımları

 1. Genel Yönetim ve Liderlik ve prensipleri ve gemiye uygulanması
 2. Gemiadamları ile ilgili ulusal ve uluslararası sistemin kavranması
 3. Görevlerin Planlanması ve İcrası ile ilgili metotların uygulanması
 4. Kaynak Yönetim Usullerinin uygulanması
 5. Karar Verme Tekniklerinin uygulanması

Öğretim Metot ve Teknikleri

Anlatım ve olay analizi (case study)

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

---

Ders Kitapları

Ders Notları ve slaytlar

Diğer Kaynaklar

 1. The Nautical Institute on Command. 2000 ISBN: 1 870077 55 5
 2. KUO C., Safety Management and Its Maritime Application, 2007, ISBN: 1870077 83 0
 3. STCW 78 (10) A/II-12010 Manila Amendments, IMO, London 2011, ISBN: 978-92-801-1528-4.
 4. IMO Model Course 7.03, 2012
 5. BOONEL L & JURIZ D., Contemporary Business, 1987 ISBN: 0-03-006199.7
 6. KOÇEL T., İşletme Yönetciliğ, 2007 ISBN: 975-6145-44.7
 7. Bridge Procedures Guide, Marisec Publication, London 1998, International Chamber of Shipping.
 8.  SWIT, A.J., Bridge Team Management London 1993 , Nautical Institute.
 9.  QUINN R. et al, Becoming a Master Manager, 2007, ISBN:0-470-05077-2
 10. TALLACK R L., Commercial Management for Shipmasters, 2000 ISBN:1 870077 33.4
 11. HOUSE D J., Seamanship Techniques,  2004 ISBN: 1856092453

Ödev ve Projeler

Yönetim ile ilgili 2 vaka analizi

Laboratuvar Görevleri

---

Bilgisayar Kullanımı

---

Diğer Aktiviteler

---

                         
 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

2

20

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

2

28

Yıl İçi Sınavları

1

14

14

Kısa Sınavlar

2

8

16

Ödevler

 

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

16

16

Toplam İş Yükü

 

 

74

Toplam İş Yükü/25

 

 

74/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

3

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Derse giriş, Genel Yönetim ve Liderlik prensiplerinin tanıtımı ve gemiye uygulanması

I

2

Astlar ile iyi ilişki kurmak ve astların kontrolü, , Eğitim Metotları

I

3

Personelin davranış şekilleri, Yetki kullanımı, Grup Davranışı

I

4

İstihdam Şartları

I

5

Gemide eğitim ve Talimler

I

6

Gemidamları ile ilgili uluslararası sistemin kavranması

II

7

Gemidamları ile ilgili ulusal sistemin kavranması

II

8

Ara Sınav

I-II

9

Görevlerin Planlanması ve İcrası ile ilgili metotlar ve bunların uygulanması (Planlama ve Koordinasyon, Görevlere personel tefriki)

III

10

Görevlerin Planlanması ve İcrası ile ilgili metotların uygulanması (Görevlere personel tefriki- Gemi Rolesi)

III

11

Görevlerin Planlanması ve İcrası ile ilgili metotların uygulanması (Zaman ve Malzeme Kullanımı, Öncelik verme)

 

12

Kaynak Yönetim Usullerinin uygulanması  (Kaynak Tahsisi ve Öncelik verme),

IV

13

Kaynak Yönetim Usullerinin uygulanması  (Etkin İletişim, karar verme, Liderlik- Kendine Güven-Motivasyon, Farkındalık)

IV

14

Karar Verme Teknikleri ve uygulanması

V

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

 

X

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

X

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

X

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

X

 

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

X

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

X

 

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

X

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

X

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

X

 

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

X

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

 

X

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

 

X

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Program Çıktıları & Ders çıktıları İlişki Matrisi

 

Course

Outcomes

I

II

III

IV

V

Programme Outcomes

 

a

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

d

 

 

 

 

 

e

 

 

X

X

X

f

X

 

 

 

 

g

X

 

 

X

X

h

 

 

 

 

X

i

 

 

 

X

X

j

 

 

 

 

 

k

 

 

X

X

X

l

X

X

X

X

X

m

X

X

X

X

X