Geri Dön

Acil Durumlara Müdahale Yöntemleri

PîRî REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programı

 

Ders Katalog Formu

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Acil Durumlara Müdahale Yöntemleri

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

MTME 318

3/5

1,5

5

1

1

-

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

Yok

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

20

40

---

40

Dersin İçeriği

Bu ders, denizde acil durumlara reaksiyon gösterme, arama ve kurtarma, deniz kirliliğini önleme ve güvenlik bilinci  konularında öğrencilerin temel bilgileri kazanmalarını sağlamaktadır

 

Dersin Amaçları

 

Bu dersi başarı ile geçen öğrenciler, şu bilgileri kazanmış olurlar

  1. Acil durumlara reaksiyon
  2. Tehlike sinyali alındığında reaksiyon,
  3. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi
  4. Denizde ve limanda güvenlik bilinci

Dersin Öğrenim Kazanımları

  1. Acil durumlara reaksiyon
  2. Tehlike sinyali alındığında reaksiyon, Arama/kurtarma IAMSAR
  3. Gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi MARPOL
  4. Denizde ve limanda güvenlik tanıtım ve farkındalık

Öğretim Metot ve Teknikleri

Anlatım, simülatör

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

---

Ders Kitapları

Bist, D.S, Safety & Security at Sea- A Guide of Safer Voyages 2002

Diğer Kaynaklar

IMO Model course 7.03, 7.01,Kuo,C.,Safety Management and its Maritime application 2007, Glasgow College of Nautical Studies, Emergency Response and Communication, IAMSAR Manual Vol.III, ISM Code, Mc.Nicholas, Maritime security, ISPS Code,

Ödev ve Projeler

Ev ödevi; SAR projesi

Laboratuvar Görevleri

Simülatörde arama kurtarma eğitimi verilecektir

Bilgisayar Kullanımı

---

Diğer Aktiviteler

---

                         
 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

30

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

10

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

1

10

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

2

24

Yıl İçi Sınavları

1

8

8

Kısa Sınavlar

 

 

 

Ödevler

1

4

4

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

1

2

2

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

48

Toplam İş Yükü/25

 

 

48/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

2

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Denizde acil durumlar

I

2

Çatışmayı takiben alınacak önlemler

I

3

Karaya oturma ve bilerek oturtmada alınacak önlemler

I

4

Hasar değerlendirmesi ve kontrolu

I

5

Diğer acil durumlar ve reaksiyon

I

6

ISM  tüzüğü içerik ve usulleri

I

7

Acil durum sinyaline reaksiyon ve arama kurtarma

II

8

Ara sınav

 

9

IAMSAR Dokümanı  içeriği ve kullanılması

II

10

Deniz çeveresinin korunması

III

11

Kirlenmeye karşı alınacak önlemler

III

12

Denizde güvenlik politikası ve ilgili sözleşmelere hakimiyet

IV

13

Gemi, liman ve şirketin güvenlik sorumlulukları

IV

14

Güvenlik seviyeleri ve alınacak önlemler

IV

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

X

 

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

X

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

X

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

X

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

X

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

 

X

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 

X

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

X

 

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

X

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

 

X

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

X

 

 

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

 

X

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

 

X

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Program Çıktıları & Ders çıktıları İlişki Matrisi

 

Course

Outcomes

I

II

III

IV

Programme Outcomes

 

a

 

 

 

 

b

 

 

X

 

c

 

 

X

 

d

 

 

X

X

e

 

 

X

 

f

X

X

X

 

g

X

X

 

X

h

 

 

 

 

i

 

 

X

X

j

X

X

X

X

k

 

 

 

 

l

X

X

X

 

m

X

X

X

X