Geri Dön

Kalite ve Emniyet Yönetimi

PîRî REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programı

 

Ders Katalog Formu

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Kalite ve Emniyet Yönetimi

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

MTME 316

3/5

2

2

2

0

-

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

Yok

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

10

20

---

70

Dersin İçeriği

Bu ders; kalite kavramı ve toplam kalite yönetiminin tarihi oluşumu, genel yönetim ile kalite yönetimi bağlantısı, emniyet, çevre koruma ve kalite yönetimi ilişkileri, ilgili IMO belgeleri kapsamında emniyet, gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi, eğitim, değerlendirme ve belgelendirme süreci , yaptırımlar, yükümlülük, tazmimat-telafi ana konularını içerir.

 

Dersin Amaçları

 

Bu dersi başarı ile geçen öğrenciler, şu bilgileri kazanmış olurlar

  1. kalite kavramı ve toplam kalite yönetimi
  2. emniyet, çevre koruma/ kirliliğin önlenmesi ve kalite yönetimi ilişkileri
  3. eğitim, değerlendirme ve belgelendirme süreci, sorumluluklar
  4. yaptırımlar, yükümlülük, tazmimat-telafi konularını

Dersin Öğrenim Kazanımları

  1. kalite kavramı ve toplam kalite yönetimi
  2. emniyet, çevre koruma/ kirliliğin önlenmesi ve kalite yönetimi
  3. emniyet, çevre koruma ve kalite yönetimi ile ilgili yasal gereklilikler
  4. yaptırımlar, yükümlülük, tazmimat-telafi konuları,

emniyet ve kalite sisteminin bir bütün olarak değerlendirilmesi

Öğretim Metot ve Teknikleri

Anlatım, projeksiyon

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

---

Ders Kitapları

Kuo,C.,Safety Management and ıts Maritime application 2007 Bist, D.S, Safety & Security at Sea- A Guide of Safer Voyages 2002

Diğer Kaynaklar

ISM Code, MARPOL,

Bist, D.S, Safety & Security at Sea- A Guide of Safer Voyages 2002,

IMO Model course 7.03, 7.01,

YAVAŞÇA, C., Deniz Ticaret Hukuku, İTÜ DYO Yayını, Tuzla 1992

FILIPPO, E., Personnel Management, Dover Pub.Inc., NY 1992

Ödev ve Projeler

---

Laboratuvar Görevleri

---

Bilgisayar Kullanımı

---

Diğer Aktiviteler

---

                         
 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

40

Kısa Sınavlar

1

10

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

2

28

Yıl İçi Sınavları

1

8

8

Kısa Sınavlar

1

1

1

Ödevler

 

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

47

Toplam İş Yükü/25

 

 

47/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

2

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Giriş, kalite kavramı

I

2

Kalite-toplam kalite yönetimi (TKY) ilişkisi

I

3

Toplam kalite yönetiminin gelişimi

I

4

Deming ve Juran ilkeleri

I

5

TKY- ISO Bağlantıları

I

6

Deniz operasyonları ve kalite yönetimi, ISM  tüzüğü içerik ve usulleri

II

7

Deniz operasyonları ve kalite yönetimi, SOLAS Sözleşmesi

II

8

Ara sınav

 

9

Deniz çeveresinin korunması ve yönetimi

II

10

Kirlenmeye karşı alınacak önlemler, MARPOL Sözleşmesi

II

11

Yasal yapı ve sorumluluklar, kaptan, şirket, idare ve liman devleti sorumlulukları

III

12

Emniyet ve çevre koruma ile ilgili belgelendirme

III

13

Emniyet ve çevre koruma ile ilgili iç ve dış denetimler

IV

14

Yükümlülükler, tazminat/telafi, sigorta sistemleri

IV

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

X

 

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

X

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

X

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

X

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

X

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

 

X

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 

X

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

X

 

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

X

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

X

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

X

 

 

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

 

X

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

 

X

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Program Çıktıları & Ders çıktıları İlişki Matrisi

 

Course

Outcomes

I

II

III

IV

Programme Outcomes

 

a

 

 

 

 

b

 

 

 

 

c

 

 

 

 

d

X

X

 

 

e

X

X

X

X

f

X

X

 

 

g

 

 

 

 

h

 

 

 

 

i

 

 

 

 

j

X

 

 

X

k

 

 

 

 

l

X

X

X

X

m

X

X

X

X