Geri Dön

Deniz Ulaştırma ve İşletmeciliği

PîRî REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programı

 

Ders Katalog Formu

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Deniz Ulaştırma ve İşletmeciliği

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

MTME 315

3/5

2,5

3

2

1

-

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

Yok

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

30

30

---

40

Dersin İçeriği

Bu ders öğrencilere deniz ulaştırma işletmeciliğine ilişkin bilgileri kazandıracaktır. Ders öğrencilere gemide çalışacakları süre içerisinde ihtiyaç duyacakları temel konuların kapsamlı olarak verilmesine yöneliktir.

 

Dersin Amaçları

 

1. Deniz ulaştırma işletmeciliğine ilişkin bilgiler kazandırmak.

2. Gemi işletmesi ile ilgili kavramları öğretmek.

3. Liman ve terminal operasyonları hakkında genel bilgi sunmak.

4. Gemi kiralama hakkında bilgi sunmak.

5. Ticari denizcilik pazarının ihtiyaçlarını öğretmek.

Dersin Öğrenim Kazanımları

Dersi tamamlayan öğrenciler aşağıdaki yeteneklere ulaşacaklardır:

I. Deniz ulaştırma işlemeciliği konusunda gerekli bilgi, kavrayış ve becerileri elde eder.

II. Gemi işletme ve çartır partiler hakkında bilgi sahibi olur.

III. Liman ve terminal operasyonları hakkında genel bilgi sahibi olur.

IV. Gemi kiralama hakkında bilgi sahibi olur.

V. Ticari denizcilik pazarının ihtiyaçlarını anlar.

Öğretim Metot ve Teknikleri

2 saat ders + 1 saat durum çalışması/pratik

Pratik Bilgileri

Derslik

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

---

Ders Kitapları

1. Introduction to shipping, Institude of Chartered Shipbrokers, London 2005.

2. Ship Operation and Management, Institude of Chartered Shipbrokers, London 2006.

Diğer Kaynaklar

1. Maritime Economics, Martin Stopford,Routledge, 2005.

2. James J.Bucley, The Business of Shipping, Cornell Maritime Press, ISBN-13:978-0-87033-580-8, Maryland, 2008

3. David B. Grant, Dougla M.Lamber, Fundementals of Logistic Management, McGraw Hill,London, ISBN 13 9780077108946, 2006

4.Elements of Shipping, Alan Edward Branch Routledge,2006.

Ödev ve Projeler

Gerekli görüldüğünde saha ziyaretleri yapılacaktır.

Laboratuvar Görevleri

---

Bilgisayar Kullanımı

---

Diğer Aktiviteler

---

                         
 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

35

Kısa Sınavlar

2

15

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

3

42

Yıl İçi Sınavları

1

8

8

Kısa Sınavlar

1

12

12

Ödevler

 

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

4

3

12

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

84

Toplam İş Yükü/25

 

 

84/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

3

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

- Ulaştırma, Lojistik, İşletme ve Organizasyon kavramları

- Dünya deniz taşımacılığına genel bakış

- Deniz Taşımacılığı ile Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Ekonomik Büyüme, Dünya Ticareti arasındaki ilişkiler.

I, II

2

Dünya deniz ticaretinde taşınan yük çeşitleri ve kullanılan gemi tipleri

I, II

3

Liman ve terminal operasyonlarında temel kavramlar

I, II, III

4

Gemilerin işletilmesi (Layner ve tramp taşımacılık)

I, II, V

5

Deniz taşımacılığında maliyet ve gelir kavramları

I, II, IV, V

6

Gemi kiralama (Sefer esasıyla kiralama, zaman esasıyla kiralama, çıplak gemi kiralama)

I, II, IV, V

7

Gemi kiralama (Sefer esasıyla kiralama, zaman esasıyla kiralama, çıplak gemi kiralama) ve çartır partiler.

I, II, IV, V

8

ARA SINAV

I, II, III, IV, V

9

Gemi kiralamanın temel unsurları (Kançello, Varmış gemi, Hazırlık Mektubu, Zaman Çizelgesi, Olgular tutanağı, Astarya, Sürastarya, Dispeç, Demuraj)

I, II, IV, V

10

Astarya, demuraj, dispeç hesapları

I, II, IV, V

11

Deniz Taşımacılığında genel finansal süreci ve konşimento

I, II, IV, V

12

Konşimentolar

I, II, IV, V

13

Navlun, Navlun Oranları, Navlun terimleri, Navlun tipleri, Navlun Endeksi

I, II, IV, V

14

Sefer ve navlun hesaplamaları

I, II, IV, V

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

X

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

 

X

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

 

X

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

X

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

X

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

 

X

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 

X

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

X

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

X

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

X

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

 

X

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

 

X

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Program Çıktıları & Ders çıktıları İlişki Matrisi

Course

Outcomes

I

II

III

IV

V

Programme Outcomes

 

a

 

 

 

 

 

b

X

 

X

 

 

c

X

 

X

 

 

d

X

 

X

 

 

e

X

 

X

 

 

f

X

 

X

 

 

g

X

 

 

 

X

h

 

X

 

X

 

i

X

 

 

 

 

j

 

 

 

 

 

k

X

 

 

 

 

l

X

X

 

X

X

m

X

X

 

X

X