Geri Dön

Elektronik Seyir-II

PîRî REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programı

 

Ders Katalog Formu

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Elektronik Seyir-II

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

MTME 313

3/5

2,5

4

2

1

-

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

MTME 112

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

30

30

20

20

Dersin İçeriği

Son yirmi yılda, bilgisayar ve iletişim sistemlerinin birçok mühendislik akademik disiplinleri ile bütünleşmelerinin yanı sıra radar sistemleri ve küresel mevkilenme sistemleri ile de bütünleşerek denizcilik ve seyir sistemlerinin temel unsuru haline gelmiştir. Bu kapsamda ders, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği’nde okuyan uzakyol vardiya zabiti öğrencilerine, bilgisayar tabanlı “emniyetli seyir” karar destek sistemlerinin küresel mevkilenme ve harita gösterim sistemleri ile bütünleşik olarak çalışmasına ilişkin prensiplerin ve temel kavramların sunulmasını içermektedir. Bu kavram ve prensipler, somut olarak ECDIS elektronik seyir sisteminin kullanıcısı olacak müstakbel uzakyol vardiya zabitinin/deniz ulaştırma ve işletme mühendisinin gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak verilmektedir.

 

 

Dersin Amaçları

 

Dersin amacı, uluslararası IMO, SOLAS,  STCW kurallarının gereklerini karşılamak ve IMO 1.27 ECDIS Eğitim standartlarının öngördüğü “jenerik eğitimleri”, dersane ve simülatör ortamlarında, gerek teorik ve gerekse pratik olarak verecek öğretim ve eğitim çerçevesini oluşturmak ve hayata geçirmektir. Dersin nihai amacı, uzakyol vardiya zabiti adaylarını ilgili uluslararası gereksinimlerle uyumlu olarak, uluslararası geçerliliği olan bir ECDIS Sertifikası ile sertifikalandırmaktır.

Dersin Öğrenim Kazanımları

  1. Dijtal elektronik haritalar ve ECDIS ile bütünleşik kullanımları.   

       II.   ECDIS MFD (Çok Fonksiyonlu Monitör) menü ve araçlarının öğrenilmesi

       III.  Alarm ve İkazların Kurgulanması, Seyir Planlaması ve tüm süreçleri

     IV.   Simülatör ortamında uygulamalı eğitim

Öğretim Metot ve Teknikleri

Ders eğitim paketi power point sunumları ile sunulurken pratik eğitim bilgisayar çalışma istasyonlarında ve uygulamalı eğitim ECDIS simulatörlerinde gerçekleştirilir. (TRANSAS NTPRO)

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

Derslik, Bilgisayar Laboratuvarı ve ECDIS çalışma istasyonları(Simulatörler)

Ders Kitapları

1)  NAVI-SAILOR 4000/4100 ECDIS (VERSION 2.00.009) UTILITIES, © Transas Ltd. March, 2009

2) NAVI-SAILOR 4000/4100 ECDIS FUNCTIONAL DESCRIPTION

3) NAVI-SAILOR 3000 ECDIS-I (VERSION 4.00.07) USER MANUAL

Diğer Kaynaklar

1) Allan R. Hambley, Electrical Engineering: Principles and Applications, 5/E, Prentice Hall, 2011. (ISBN-10 : 0131989227, ISBN-13 : 9780131989221).

2) Ahmet El-Rabbany, Introduction to GPS, the Global Positioning System, Artech House, 2002.

3) M.A. Richards, J.A. Scheer, and W. A. Holm, Principles of Modern Radar : Basic Principles, Scitech Publishing, 2010.

www.furuno.com/en/business_product/merchant/product/ecdis/popup.html

 www.jrc.co.jp/eng/product/marine/whatsnew/20120416/index.html

 www.transas.com/support/ecdis_demo

Ödev ve Projeler

Akademik yetkinlik üzerine popüler olmayan temalar konusunda araştırma ve bulgulara yönelik bir ödev.

Laboratuvar Görevleri

12 saatlik simulatör eğitimi

Bilgisayar Kullanımı

Demo programının bilgisayarda kurulu simülatör programı üzerinden pratik eğitimi yapılacaktır.

Diğer Aktiviteler

---

                         
 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

2

40

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

1

15

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

1

5

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

40

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

60

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

40

TOPLAM

 

100

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

3+2

70

Yıl İçi Sınavları

2

8

16

Kısa Sınavlar

 

 

 

Ödevler

1

4

4

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

1

3

3

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

103

Toplam İş Yükü/25

 

 

103/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

4

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Navi-Planner, yazılım ve kürsor tantımlarına giriş

I-II

2

Raster ve vektör haritaların gösterimi

I

3

Kağıt haritalar ve Dijital Denizcilere İlanlar

I

4

Haritalar, haritaları yükleme ve rotaya göre harita siparişi.

I-II

5

İnternet üzerinden güncel harita isteği gönderme

I-II

6

Harita katmanları, haritalar, gel-git, akıntı, admiralty bilgi katmanı, hava durumu gösterimi

I-II

7

Rota planlama/Rota tanıtımı, Rota oluşturma, grafik metodu.

II-III

8

Rota oluşturma, çizelge metodu, alarm yönetimi

II-III

9

 Rota yükleme ve kaldırma.

II-III

10

Grafik metod ve çizelge metodunda rota düzenlemesi

II-III

11

Ters rota yaratma, rotaları birleştirme, bir rotayı silme

IV

12

Seyir Planlaması; Havaya bağlı seyir planlaması, rotayı kontrol etme ve düzenleme (Simulatör Eğitimi)

IV

13

Seyir Planlaması; Planları çizme, planları silme (Simulatör eğitimi)

IV

14

Seyir Planlaması; Veri toplama; kontrol listesi oluşturma, sefer planı çıktısı alma.

IV

 
Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

 

X

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

X

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

X

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

X

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

X

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

 

X

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 

X

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

 

X

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

 

X

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

X

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

 

X

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

 

X

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Program Çıktıları & Ders çıktıları İlişki Matrisi

Course

Outcomes

I

II

III

IV

Programme Outcomes

 

a

X

X

X

 

b

X

X

X

X

c

X

X

X

X

d

 

X

X

 

e

X

X

 

 

f

 

 

X

X

g

X

X

X

 

h

X

X

 

X

i

X

X

X

X

j

 

X

 

X

k

X

 

 

X

l

 

X

X

 

m

 

 

X

X