Geri Dön

Gemi Manevrası-I

PîRî REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programı

 

Ders Katalog Formu

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Gemi Manevrası-I

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

MTME 312

3/5

1,5

2

1

1

-

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

Yok

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

20

50

---

30

Dersin İçeriği

Bu ders gemi kullanma ve gemi manevrası konularında öğrencilerin temel bilgileri kazanmalarını sağlamaktadır

 

Dersin Amaçları

 

Bu dersi başarı ile geçen öğrenciler, şu bilgileri kazanmış olurlar

  1. Gemi kullanama terimleri,
  2. Gemi manevrasının temel esasları,
  3. Demirleme ve bağlama usulleri

Dersin Öğrenim Kazanımları

  1. Gemi kullanma teorisi ve etki eden kuvvetler.
  2. Gemi manevrası terimleri ile standart kumandalar
  3. Makine/pervane, dümen/yelpaze, iticiler, halatlar, demirler, römorkörler rüzgar, akıntı, pivot noktası, devir dairesi, pitch, slip gibi unsurların manevraya olan etkileri.

Öğretim Metot ve Teknikleri

Anlatım, simülatör

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

---

Ders Kitapları

HOUSE, D.J. Ship Handling –Theory and practice, 2007

Brown, 1980., Practical Ship-handling

Diğer Kaynaklar

IMO Model course 7.03, 7.01

Cornell Mar. Press, Shiphandling for the Mariner, 1988

DODDS, Don  Modern Seamanship. Lyons Press, London, 2002

HENDERSON, R., Essential Seamanship, Cornell Maritime Press, London, 1994

HOUSE, D.J. Seamanship techniques, Butterworth-Heinneman, London, 2001

Erol, A., Gemi Kullanma, 1992

Ödev ve Projeler

 

Laboratuvar Görevleri

Simülatörde gemi kullanma eğitimi verilecektir

Bilgisayar Kullanımı

---

Diğer Aktiviteler

---

                         
 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

5

Yıl İçi Sınavları

1

30

Kısa Sınavlar

2

15*

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

1

15*

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

2

28

Yıl İçi Sınavları

1

8

8

Kısa Sınavlar

 

 

 

Ödevler

1

4

4

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

50

Toplam İş Yükü/25

 

 

50/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

2

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Gemi kullanma terminolojisi

I

2

Standart komutlar

I

3

Gemiye etki eden  kuvvetler

I

4

Sevk sistemleri, türleri ve Pervane, dümen etkileri

I

5

Baş ve kıç iterler

I

6

Devir daireleri ve durma mesafeleri

I

7

Denize düşen adamı kurtarma manevraları

I

8

Ara sınav

 

9

Gemi kullanmada rüzgar ve akıntı etkileri

II

10

Çökme, sığ su ve benzeri etkiler

II

11

Halat kullanma ve halat kumandaları

III

12

Demirleme sistemleri, Demirleme manevrası

III

13

Yanaşma ve bağlama

III

14

Römorkör

III

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

X

 

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

X

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

X

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

X

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

X

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

X

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 

X

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

X

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

X

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

X

 

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

X

 

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

 

X

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Program Çıktıları & Ders çıktıları İlişki Matrisi

 

Course

Outcomes

I

II

III

Programme Outcomes

 

a

 

 

 

b

 

 

 

c

X

X

X

d

X

 

X

e

 

X

 

f

X

 

X

g

X

 

X

h

 

X

X

i

X

X

X

j

 

X

 

k

 

X

 

l

X

 

X

m

X

X

X