Geri Dön

Yük İşlemleri ve Gemi Stabilitesi-II

 

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Yük İşlemleri ve Gemi Stabilitesi-II

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

MTME 311Y

3/5

3

4

2

2

-

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

MTME 221Y

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

10

50

30

10

Dersin İçeriği

Bu ders, Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği’nde okuyan uzakyol vardiya zabiti öğrencileri için, Yüklerin Güvenli Elleçlenmesi, İstifi ve Korunması, Yükün gözetimi için Uluslararası Düzenlemeleri, Kural ve Standartları ile bunların Yük Netası El Kitaplarına Yansıtılmasını;  Farklı gemi tipleri için (Tanker, Dökme Yük Gemisi, Kereste, Konteyner, Ro-Ro, PCT/PCTC, Kırkambar ) Yük Operasyonlarını; Farklı gemi türleri için genel olarak yük hesapları ve yük planları;  Stabilite, trim deplasman, draft sörvey ve stres hesaplarını; Farklı Operasyonlar için Yük elleçleme donanımlarının, hazırlanması, bakım- tutumu ve güvenliğini; Tehlikeli, riskli ve zarar verici yüklere yapılan işlemleri açıklar.

 

Dersin Amaçları

 

  1. Yüklerin Güvenli Elleçlenmesi, İstifi ve Korunması, Yükün gözetimi için Uluslararası Düzenlemeleri, Kural ve Standartları ile bunlarına Yük Netası El Kitapları Yük elleçleme donanımı, hazırlanması, bakım – tutumu ve güvenlik
  2. Farklı gemi tipleri için (Tanker, Dökme Yük Gemisi, Kereste, Konteyner, Ro-Ro, PCT/PCTC, Kırkambar ) Yük Operasyonlarını;
  3. Stabilite hesapları, trim ve stres hesapları, deplasman, draft sörvey; yük hesapları ve yük planları; 
  4. Farklı Operasyonlar için Yük elleçleme donanımlarının, hazırlanması, bakım – tutumu ve güvenliğini;
  5. Tehlikeli, riskli ve zarar verici yüklere yapılan işlemler.

Dersin Öğrenim Kazanımları

  1. Yüklerin Güvenli Elleçlenmesi, İstifi ve Korunması, Yükün gözetimi için Uluslararası Düzenlemeleri, Kural ve Standartları ile bunlarına Yük Netası El Kitapları Yük elleçleme donanımı, hazırlanması, bakım – tutumu ve güvenlik tedbirlerini bilir
  2. Farklı gemi tipleri için (Tanker, Dökme Yük Gemisi, Kereste, Konteyner, Ro-Ro, PCT/PCTC, Kırkambar ) Yük Operasyonlarının uygulanmasını anlar
  3. Yük hesapları ve yük planları;  stabilite, , trim ve stres hesapları, deplasman, draft sörvey; yük hesapları ve yük planlarını yapabilir. 
  4. Farklı yük operasyonları için yük elleçleme donanımlarının, hazırlanması, bakım- tutumu ve güvenliğini değerlendirir.
  5. Tehlikeli, riskli ve zarar verici yüklere yapılan işlemleri bilir ve uygular

Öğretim Metot ve Teknikleri

Ders ve Problem çözüm desteği

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

Dershane, Gemicilik Laboratuvarı, Tanker Simülatörü, Loader Programı

Ders Kitapları

Ders notu, Elektronik ortamda sunular, Film gösterimi

Diğer Kaynaklar

RHODES M., 2003, Ship Stability for Mates/Masters, Seamanship International Ltd., Lanarkshire ISBN: 0-9534379-3-0

TAYLOR G., 1992, Cargo Work, Brown, Son & Ferguson Ltd., Glasgow

 ISBN: 0 85174 474 5

HOUSE D. J., 2005, Cargo Work (KEMP&YOUNG- Revised by HOUSE), Elsevier Butterworth Heinmann, Oxford, ISBN 0 7506 6555 6

HOUSE D. J., 2004, Seamanship Techniques, Elsevier, Oxford, ISBN 0 7506 6315 4

LAVERY H. I., 2002, Shipboard Operations, Butterworth Heinmann, Oxford  ISBN: 0 7506 1857 4

ERDAL M., Konteyner Deniz ve Liman İşletmeciliği, Beta Yayınları

CAN S., 2009, Cargo Handling and Operations, Arı Copy Center, Tuzla ISBN: 978- 9944- 0788- 2-5

AYBAY G. et al, 1966, Gemilerde Yük İşleri ve İşlemleri Cilt I, Aybay Yayıncılık, İstanbul ISBN: 975-8032-02-1

NOTES ON SHIP STABILTY, Glasgow Collage of Nautical Studies

IMO Modal Course 7.01, 7.04

Cargo Stowage and Securing,, 2007,  NE P&I Association, The Quayside, Newcastle upon Tyne, ISBN 0-9542012-6-4

Ödev ve Projeler

2 Ev Ödevi

 

Laboratuvar Görevleri

Tanker Simülatörü, Loader Programı

Bilgisayar Kullanımı

Power  Point

Diğer Aktiviteler

---

                         
 

 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

30

Kısa Sınavlar

2

10

Ödevler

2

10

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

4+1

70

Yıl İçi Sınavları

1

8

8

Kısa Sınavlar

2

1

2

Ödevler

2

4

8

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

98

Toplam İş Yükü/25

 

 

98/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

4

 

 

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Gemi Mukavemeti ve Dengesi, Emniyetli ve güvenli yük işlemleri, istif,  Uluslararası Kod ve stadartlara göre yük istif, neta ve taşıma işlemlerinin uygulanması

I

2

Yük donanımlarının ve ambar kapaklarının bakım - tutum ve idamesi

Yük ile ilgili  Emniyetli Çalışma Usulerinin Yükleme ve Boşaltmada uygulanması

I

3

Tankerler ve Tanker operasyonları, Terimler ve tanımlar, ISGOTT’un içeriği ve uygulaması

Petrol tankerleri işlemleri ve ilgili kirlilik önleme kuralları, Petrol tankerlerinde yük işlemleri

II

4

Kimyasal madde tankerleri, Kimyasal madde tankerlerinde tank temizliği ve kirlilik denetimi, Kimyasal tankerlerde yük işlemleri

II

5

Sıvılaştırılmış gaz tankerleri, Sıvılaştırılmış gaz tankerlerinde yük işlemleri

II

6

Dökme Yük Gemileri Operasyonları,  Deplasman hesapları, Draft Sörvey,

II

7

Dökme Yük Gemileri Operasyonları (Devam), Taneli Yükler, Serbest Satıh, BC and BLU Kod

II

8

Yarı Dönem Sınavı

I-II

9

Standart bir dökme gemisinde kritik yapı elemenlarının mukavemetine ilişkin tahditler, Dökme gemilerinde uygun olmayan yük işlemleri, yorgunluk ve korozyon sonucu ortya çıkan zararlardan sakınma

II

10

Yük Planlaması-Kereste Taşıyan Gemiler  

II

11

Yük Planlaması-Konteyner ve Ro-Ro gemileri 

II

12

Yüklerin ve yük işlemlerinin trim ve stabiliteye etkisi, stabilite hesapları, trim ve stres hesapları, deplasman, yük hesapları ve yük planları; 

III

13

Stabilite ve trim diyagramları ve stres hesaplama donanımı

Farklı yükler için yük donanımlarının hazırlanması, bakım tutumu ve emniyetli çalışması

III-IV

14

Tehlikeli yüklerin taşınması ile ilgili uluslararası kod ve standartlar (IMDG ve IMSB Kod), tehlikeli ve zarar veren yüklerin taşınması.  Bu tip yüklerin yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

X

 

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

 

X

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

 

X

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

X

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

X

 

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

X

 

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

X

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

X

 

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

X

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

X

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

X

 

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

X

 

 

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

X

 

 

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

 

 

Program Çıktıları & Ders çıktıları İlişki Matrisi

 

Course

Outcomes

I

II

III

IV

V

Programme Outcomes

 

a

X

X

X

X

 

b

X

 

 

 

 

c

 

 

 

 

X

d

 

 

X

X

 

e

X

X

X

 

X

f

 

 

X

 

 

g

 

 

 

X

X

h

 

 

 

X

X

i

 

 

 

X

X

j

 

 

X

 

X

k

 

X

X

X

X

l

 

 

X

X

X

m

 

 

 

X