Geri Dön

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

PîRî REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programı

 

Ders Katalog Formu

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

ATA 211Y

2 / 4

2

1

2

0

-

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Erişim Dersleri PRÜ Komisyonu Koordinatörlüğünde Uzaktan Eğitim Şeklinde

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

https://ekampus.anadolu.edu.tr/

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

Türkçe

Ön Koşullar

Yok

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

---

---

---

100

Dersin İçeriği

Yeniden Yapılanma Dönemi; Türkiye Cumhuriyeti'nde Temel Politikaların Ortaya Çıkışı (1923-1938 Dönemi); Atatürk İlkeleri ve Atatürk Döneminde Dil-Tarih ve Kültür Alanındaki Çalışmalar; Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Uygulama Esasları; 1938'den 2002'ye Ekonomik Gelişmeler; Türk Dış Politikasında 1938-2002 Dönemi; Atatürk'ten Sonra Türkiye; 1938'den Günümüze Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Değişme ve Gelişmeler.

 

Dersin Amaçları

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp tarihine ilişkin temel kavramların verilmesi

Dersin Öğrenim Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;

  1. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihine ilişkin temel kavramları açıklayabilecek.
  2. Ulusal Kurtuluş Mücadelesi ve Türk devletinin kuruluş sürecindeki önemli noktaları açıklayabilecektir.

Öğretim Metot ve Teknikleri

Uzaktan Eğitim

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

---

Ders Kitapları

https://ekampus.anadolu.edu.tr/ sayfasında bulunan ders kitabı ve materyalleri

Diğer Kaynaklar

Öğretim stratejisi bireysel öğrenmedir.

Ödev ve Projeler

---

Laboratuvar Görevleri

---

Bilgisayar Kullanımı

---

Diğer Aktiviteler

---

                         
 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

50

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

2

28

Yıl İçi Sınavları

1

4

4

Kısa Sınavlar

 

 

 

Ödevler

 

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

6

6

Toplam İş Yükü

 

 

38

Toplam İş Yükü/25

 

 

38/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

1

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Yeniden Yapılanma Dönemi 1. Ünite

I-II

2

Yeniden Yapılanma Dönemi 1. Ünite

I-II

3

Türkiye Cumhuriyeti'nin Temel Politikalarının Ortaya Çıkışı (1923-1938 Dönemi) 2. Ünite

I-II

4

Türkiye Cumhuriyeti'nin Temel Politikalarının Ortaya Çıkışı (1923-1938 Dönemi) 2. Ünite

I-II

5

Atatürk İlkeleri ve Atatürk Döneminde Dil, Tarih ve Kültür Alanındaki Çalışmalar 3. Ünite

I-II

6

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Uygulama Esasları 4. Ünite

I-II

7

Vize Sınavı

 

8

1938'den 2002'ye Ekonomik Gelişmeler 5. Ünite

I-II

9

1938'den 2002'ye Ekonomik Gelişmeler 5. Ünite

I-II

10

Türk Dış Politikası'nda (1938-2002) Dönemi 6. Ünite

I-II

11

Türk Dış Politikası'nda (1938-2002) Dönemi 6. Ünite

I-II

12

Atatürk'ten Sonra Türkiye 7. Ünite

I-II

13

Atatürk'ten Sonra Türkiye 7. Ünite

I-II

14

1938’den Günümüze Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Değişme ve Gelişmeler 8. Ünite

I-II

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

 

Program Çıktıları

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

 

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

 

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

X

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

 

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

X

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

X

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

 

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

 

 

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

 

 

 

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Program Çıktıları & Dersin Çıktıları Bağlantı Matrisi

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

I

II

Program Öğrenme Çıktıları

 

a

 

 

b

 

 

c

 

 

d

 

 

e

 

 

f

 

 

g

X

X

h

 

 

i

X

X

j

X

X

k

 

 

l

 

 

m