Geri Dön

Denizde Haberleşme-I

PîRî REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programı

 

Ders Katalog Formu

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Denizde Haberleşme-I

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

MTME 224

2/4

2,5

3

2

1

-

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

Yok

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

50

30

10

20

Dersin İçeriği

Ders; Ticaret gemilerinde Güverte Zabiti ve gelecekte Süvari olacak öğrencilerin Denizcilik Muhaberesinin Tanımını, çeşitlerini, muhabere vasıtalarını, Görünür Muhabere ve Telsiz Cihazları ile mesaj gönderme ve alma usullerini öğrenmelerine yönelik konulara odaklanmıştır. Ders kapsamında ayrıca Denizcilik Muhaberesine yönelik uluslar arası standartları ve usulleri içeren dokümanlar ile gemilerde limanda veya seyirde normal durumlarda yapılacak muhabere esasları ile acil durumlarda uygulanacak Acil Hal Planları ve Acil hallerde yapılacak muhabere esasları yer almaktadır.

 

Dersin Amaçları

 

1.Denizcilik Muhaberesini tanımını ve sınıflandırılmasını öğretmek

2. Mors, Simafor ve Sancak Muhaberesi usullerini öğretmek

3. Uluslar arası fonetik denizcilik alfabesini ve mesaj kodlama /kod açma usullerini öğretmek

4. Uluslar arası Denizcilik Muhaberesi Standart Sözcük/Sözcük Gruplarına aşinalık sağlamak

5. Temel mesaj gönderme /alma usullerini öğretmek

6. Gemilerde uygulanacak Acil Hal Planlarına aşinalık sağlamak ve Acil Hal Muhaberesi Usullerini öğretmek

7. Görünür ve telsiz muhabere vasıtaları ile temel usulleri kullanarak mesaj gönderme/alma uygulamaları yapmak

Dersin Öğrenim Kazanımları

  1. Denizcilik Muhaberesi Tanımı ve Sınıflandırılması
  2. Mors, Simafor, Sancak Muhaberesi Usulleri
  3. Uluslar arası İşaret Kod Kitabı usullerine göre mesaj kodlama ve kod açma
  4. Standart Denizcilik Muhaberesi Terimleri
  5. Temel mesaj gönderme ve alma usulleri
  6. Acil hallerde uygulanacak Gemi Acil Durum Planları ve  Acil Durumlarda Muhabere Usulleri
  7. Görünür ve telsiz muhabere vasıtaları ile temel usulleri kullanarak mesaj gönderme/alma

Öğretim Metot ve Teknikleri

Takdim, Tartışma, Uygulama

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

---

Ders Kitapları

IMO —  International Code of Signals (ICS/INTERCO)

Diğer Kaynaklar

International Maritime Organization (IMO) Standard Marine Communication Phrases (SMCP).

IMO — International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual (IAMSAR)

Ödev ve Projeler

Mors, Simafor, Sancak ve Telsiz Telefon Muhaberesinde kullanılan Alfabe ve Usuller ile Gemide Acil Hal Planları ve Acil Hal Muhaberesine ilişkin ödevler verilecektir. Küçük hatalar içeren ödevler değerlendirilecek, büyük hatalar içeren ödevler hataların düzeltilmesi veya ödevin yeniden yapılması için iade edilecektir.

Laboratuvar Görevleri

---

Bilgisayar Kullanımı

Power point Sunuları ve Eğitim Filmleri kullanılacaktır.

Diğer Aktiviteler

---

                         
 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

5

Yıl İçi Sınavları

1

20

Kısa Sınavlar

1

10

Ödevler

1

10

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

1

15

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

1

15

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

40

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

60

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

40

TOPLAM

 

100

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

3

42

Yıl İçi Sınavları

1

8

8

Kısa Sınavlar

1

1

1

Ödevler

 

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

1

3

3

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

64

Toplam İş Yükü/25

 

 

66/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

3

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Denizcilik Muhaberesini tanımı ve sınıflandırılması

I

2

 Mors Alfabesi ve Muhabere usulleri

II

3

Sancak Muhaberesi usulleri

II

4

Simafor Muhaberesi usulleri

II

5

Telsiz Telefon Fonetik alfabesi ve mesaj kodlama ve kod açma

III

6

Telsiz Telefon muhaberesi usulleri

III

7

IMO Uluslar arası Denizcilik Muhaberesi Standart Sözcük/Sözcük Grupları (SMCP)

III-IV

8

IMO Uluslar arası Denizcilik Muhaberesi Standart Sözcük/Sözcük Grupları (SMCP)

III-IV

9

Mesaj gönderme ve alma için temel metotlar

II-III-IV-V

10

Gemilerde uygulanacak Acil Hal Planları ve Acil Hal Muhaberesi Usulleri

IV-V-VI

11

Gemilerde uygulanacak Acil Hal Planları ve Acil Hal Muhaberesi Usulleri

VI

12

Görünür muhabere vasıtaları ile mesaj gönderme/alma uygulamaları

II-III-VII

13

Görünür muhabere vasıtaları ile mesaj gönderme/alma uygulamaları

II-III-VII

14

Acil Hal Muhaberesi Uygulamaları

IV-V-VII

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

X

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

X

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

X

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

X

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

X

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

X

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 

X

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

 

X

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

X

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

X

 

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

X

 

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

X

 

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Program Çıktıları & Ders çıktıları İlişki Matrisi

 

Course

Outcomes

I

II

III

IV

V

VI

VII

Programme Outcomes

 

a

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

d

 

 

 

X

X

 

X

e

X

X

X

X

X

X

X

f

X

X

 

 

 

 

 

g

X

X

X

X

X

 

X

h

 

 

 

 

 

 

 

i

 

X

X

X

X

X

X

j

 

X

X

X

X

X

X

k

 

 

 

 

 

 

 

l

 

X

X

 

 

 

X

m

 

 

X

X

X

X

X