Geri Dön

Elektronik Seyir-I

PîRî REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programı

 

Ders Katalog Formu

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Elektronik Seyir-I

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

MTME 223

2/4

2,5

3

2

1

-

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

MTME 112

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

30

20

20

30

Dersin İçeriği

Son yirmi yılda, bilgisayar ve iletişim sistemlerinin birçok mühendislik akademik disiplinleri ile bütünleşmelerinin yanı sıra radar sistemleri ve küresel mevkilenme sistemleri ile de bütünleşerek denizcilik ve seyir sistemlerinin temel unsuru haline gelmiştir. Bu çerçevede ders, deniz ulaştırma ve işletme mühendisliği öğrencilerine,  bilgisayar, iletişim, radar, küresel mevkilenme ve harita gösterim sistemlerinin çalışma prensiplerinin ve temel kavramlarının sunulmasını içermektedir ki; bu kavram ve prensipler,  tasarımcı yerine, elektronik seyir sistemlerinin kullanıcısının bakış açısı ile verilmektedir.

Bu bağlamda; Elektromanyetik dalga prensibi ve seyre uygulanması, Mevki

bulma ve seyir için elektronik sistemlerin kullanılması,  Hiperbolik seyir

sistemlerinin temel prensipleri, Uydu seyir sistemleri,  GPS ve DGPS, Radar ve

ARPA yapısı, ayarları ve kullanımı,  Radar gözleme ve plotlama,  Manevra

levhası veya radar üzerinde elle plotlama, Otomatik plotlama, Radar ve ARPA

ile güvenli seyir Yöntemleri; Alarmlar, Emniyet Limitleri ve Tatbiki, Paralel

Indeksleme, Çatmadan Sakınma, Ekran Oryantasyon Tipleri, Hakiki ve Nispi

Hareket, Hakiki ve Nispi Vektörler, Performans Standartları ve Zafiyetler,

Köprüüstü Kontrol ve Seyir Sistemleri/Donanımları/Seyir Cihazları (Dümen,

Oto pilot, Parakete, İskandil), dersin içeriği kapsamındadır.

 

Dersin Amaçları

 

Dersin amacı, bilgisayar, iletişim, radar, küresel mevkilenme ve harita gösterim sistemlerinin çalışma prensiplerinin ve temel kavramlarının Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği dalı öğrencilerine kazandırılmasıdır.

Dersin Öğrenim Kazanımları

Bu dersin sonunda öğrencilerin  küresel mevkilenme radar, köprüüstü seyir sistemlerine ilişkin aşağıdaki konuları temel düzeyde anlamaları beklenmektedir.

köprü üstü donanımları – elektronik seyir yardımcıları

 1. Köprüüstü kontrol sistemleri
 1.  Dümen ve dümen donanımları
 2. Derinlik ve sürat ölçüm sistemleri
 3. Oto pilot ve acil dümen donanımları
 4. Hiperbolik seyir sistemlerinin temel prensipleri
 1. Küresel mevkilendirme sistemleri ve gelişimsel olarak tipleri.
 1. Uydu seyir sistemleri
 2. GPS ve DGPS
 1. Radar sistemleri ve küresel mevkilendirme  sistemleri ile

bütünleşik olarak kullanımı.

 1. Elektromanyetik dalga prensibi ve seyre uygulanması
 2. Mevki bulma ve seyir için elektronik sistemlerin kullanılması

 

 1. Radar ve ARPA yapısı, ayarları ve kullanımı
 1. Radar Gözleme ve Plotlama, Amerikan usulü çözüm

                  (Manevra Levhası veya radar üzerinde elle plotlama)

 1. Radar, ARPA kullanarak güvenli seyir yöntemleri
 2. RADAR ve ARPA’nın pratik uygulamaları

Öğretim Metot ve Teknikleri

Power point sunumu  ile ders anlatılmaktadır.

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

Radar ve köprüüstü simülatörlerinde uygulama.

Ders Kitapları

1)  Giorgio Rizzoni, Principles and Applications of Electrical Engineering, 5/E (International Edition), McGraw-Hill, 2007. (ISBN-10 : 007-125444-7,      ISBN-13 : 9780071254441).

2) M. I. Skolnik, Introduction to Radar Systems, 3/E, McGraw-Hill, 2002.

3) Ahmet El-Rabbany, Introduction to GPS, the Global Positioning System, Artech House, 2002.

4) J. Macnamara, GPS for Dummies, Wiley Publishing, 2004.

5) Alan Bole, Bill Dineley, Alan Wall, RADAR and  ARPA Manual, ELSEVIER (Butterworth-Heinemann), Second Edition 2005. ISBN: 978-0-7506-6434-9

Diğer Kaynaklar

1)Allan R. Hambley, Electrical Engineering : Principles and  Applications, 5/E, Prentice Hall, 2011. (ISBN-10 : 0131989227, ISBN-13 : 9780131989221).

2) J. J. Cathey, Schaum’s Outline of Basic Electrical Engineering, 2/E,McGraw-Hill, 1997.  (ISBN-10:007-0113556, ISBN-13: 9780070113558).

3) M.A. Richards, J.A. Scheer, and W. A. Holm, Principles of Modern Radar : Basic Principles, Scitech Publishing,, 2010.

Ödev ve Projeler

Proje konuları:

 1. Radiation of Electromagnetic  Wave (RF Energy)
 2. Satellite Navigation - GPS
 3. AIS
 4. Steering Gear
 5. AUTOPILOT
 6. Earth’s Magnetism
 7. Gyro Compass
 8. Underwater Acoustics and Speed Measurement
 9. Speed Log Systems
 10. Echosounder Systems

Laboratuvar Görevleri

ARPA-RADAR Simülatörü (NTPRO)

Bilgisayar Kullanımı

Verilen ödevlerden bazıları bilgisayar kullanımı içermektedir.

Diğer Aktiviteler

---

                         
 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

35

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

1

15

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

3

42

Yıl İçi Sınavları

1

8

8

Kısa Sınavlar

 

 

 

Ödevler

 

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

1

6

6

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

12

12

Toplam İş Yükü

 

 

66

Toplam İş Yükü/25

 

 

66/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

3

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Uydu seyir sistemleri, küresel mevkilendirme sistemleri, GPS,

II

2

Uydu seyir sistemleri, küresel mevkilendirme sistemleri, DGPS

II

3

Radar tarihçe, tanıtım,  Radar Blok Diyagramı, Radar Elemanları

III

4

Radar sistemlerine ilişkin temel kavramlar, çalışma prensipleri ve RADAR teorisi 

III

5

Katod Işınlı Lamba,  Radar  resim oryantasyonu, görüntü türleri

III

6

Radar Performansını ve Hassasiyetini (Doğruluğu) Etkileyen Faktörler, RADAR ayarları

III

7

Nispi hareket kavramı ve radar plotlama (manevra) problemleri

IV

8

ARPA Radar, ARPA sistem mimarisi, Displeylerin devreye alınması ve kullanımı

V/VI

9

ARPA Sistem performansı ve doğruluğu, işlem gecikmeleri ve kısıtları

V/VI

10

ARPA Operatif alarm ve tehlike ikazlarının kullanımı, sistem testleri,

V/VI

11

ARPA Hedef elde etme, traklama yöntemleri ve kısıtlamaları

V/VI

12

PROJE SUNUMLARI: Manyetizm, Elektromanyetik Dalga, Electronik Seyir Sistem ve Cihazları, Köprüüstü Kontrol Sistemleri, Elektronik Mevki Koyma Sistemleri Sunumları

Sualtı Ses Fiziği, Sualtı Ölçüm Cihazları Sunumları

 I

 

13

PRATİK UYGULAMA (Hedef  bilgisi grafiksel (ekran) gösterimleri, hakiki ve nispi vektörler, tehlike sahaları, Deneme manevrası, bilginin değerlendirilmesi, analizi, kritik ekolar

VI

14

PRATİK UYGULAMA (Bütünleşik seyir sistemleri ile elektronik seyir uygulaması)

V

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

X

 

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

X

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

X

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

X

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

X

 

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

X

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

X

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

X

 

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

X

 

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

X

 

 

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

X

 

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

 

X

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Program Çıktıları & Ders çıktıları İlişki Matrisi

 

Course

Outcomes

I

II

III

IV

Programme Outcomes

 

a

X

X

X

X

b

X

 

 

 

c

 

X

X

X

d

 

 

 

X

e

 

X

 

 

f

X

X

X

X

g

X

X

X

X

h

 

X

X

 

i

X

X

X

X

j

 

 

X

X

k

 

 

 

X

l

X

 

 

 

m

 

X