Geri Dön

Göksel Seyir-II

 

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Göksel Seyir-II

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

MTME 222Y

2/4

2,5

4

2

1

-

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

MTME 212

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

70

20

---

10

Dersin İçeriği

Bu ders Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği’nde okuyan uzakyol vardiya zabiti öğrencileri için, açık denizlerde emniyetli ve etkin bir şekilde seyir yapması amacıyla ileri göksel seyir esaslarının tümünü kapsamaktadır.

 

Dersin Amaçları

 

Uzakyol vardiya zabitlerine ve süvarilere elektronik seyir yardımcıları kullanmadan açık denizlerde emniyetli ve etkin seyir yapmalarına olanak sağlayacak yönetim seviyesinde uzmanlık sağlamaktır.

Dersin Öğrenim Kazanımları

 1. Göksel seyrin prensiplerine ilişkin ileri düzeyde bilgi ve beceriyi göstermek.
 2. Gemi mevkisinin bulunması için gök cisimlerin uygun şekilde rasat edebilmek.
 3. Cayro hatasının bulunması için gök cisimlerini kullanabilmek.
 4. Göksel seyirde kullanılan uygun seyir neşriyatlarını kullanabilmek.

Öğretim Metot ve Teknikleri

İlgili görsel yardımcılar ve aletlerle birlikte, ders ortamı.

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

Harita Odası

Ders Kitapları

 1. Art of Celestial Navigation, Şems AKTUĞ, PRU, ISBN978-605-60740-5-9
 2. Bowditch, N., The American Practical Navigator. Defence Mapping Agency.
 3. Supplementary text book and almanac (Ş.Aktuğ)

Diğer Kaynaklar

 1. Admiralty Manual of Navigation, 2011, Vol-2
 2. Hobss, Marine Navigation 1&2
 3. Cotter CH — The elements of Navigation and Nautical Astronomy (Brown, Son and Ferguson, 1992) ISBN: 0851745431
 4. Nautical Tables (Imray, Laurie, Norie and Wilson, 1991) ISBN: 0852881606

Ödev ve Projeler

---

Laboratuvar Görevleri

Tüm dersleri, soru çözme uygulaması takip edecektir. Sextant uygulamaları hava koşullarına göre açık havada yapılacaktır.

Bilgisayar Kullanımı

PRU online kullanılacak ve diğer uygulamalar için temel bilgisayar kullanma becerisine sahip olacaklardır.

Diğer Aktiviteler

---

                         
 

 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

5

Yıl İçi Sınavları

1

30

Kısa Sınavlar

4

15

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

30

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

3+2

70

Yıl İçi Sınavları

1

9

9

Kısa Sınavlar

4

2

8

Ödevler

 

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

12

12

Toplam İş Yükü

 

 

99

Toplam İş Yükü/25

 

 

99/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Meridyen geçişi; Teori, gök cisimlerinin meridyen geçiş zamanlarının bulunması.

I-II

2

Meridyen geçişi; Mevki belirleme, uygulama. Quiz

I-II

3

Polaris; enlem ve cayro hatasının bulunması.

I-II

4

Tekrar; gök cisimlerinin gözlenmesi uygulaması ve yerel öğle zamanında mevki bulunması(Güneş), Quiz

I-II

5

Sight reduction; teori, eşit irtifa dairesi, mevki hattı, küresel trigonometri, Hc ve Zn’yi matematiksel olarak bulma, küçük alan plot kâğıdı, sight reduction formlarını kullanma.

I-II

6

Sight reduction; matematiksel yöntem ve plot kâğıdıyla uygulama

I-II

7

Vize sınavı

I,II

8

Sight reduction Pub. No. 229, Sight Reduction Tables for Marine Navigation kullanarak sight reduction ve AP mevkiinin seçimi.

II-IV

9

Sight reduction; Notik Almanak özet tablolarının kullanılması.

Quiz

II-IV

10

Sight reduction; Pub. No. 249 ve diğer tabloların kullanılması.

II-IV

11

Sight reduction; ABC tablolarının kullanılması, tekrar, diğer mevki bulma metotları.Quiz

II-IV

12

Yıldız tanıma: Yazılımların, Notik Almanağın ve yıldız haritalarının kullanılması.

V

13

Pusula hatasının bulunması: Meridyen geçişi, Zn kullanarak, Polaris ve diğer pusula hata bulma metotları, göksel seyir işlemlerinin günlük akışı.

III

14

Tekrar

All

 

 

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

 

 

Programın mezuna kazandıracağı bilgi ve beceriler programa ait çıktılar

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

X

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

 

X

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

X

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

X

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

 

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

X

 

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

 

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

X

 

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

X

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

X

 

 

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

 

X

 

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Çıktıları & Ders çıktıları İlişki Matrisi

 

Course

Outcomes

I

II

III

IV

Programme Outcomes

 

a

 

X

X

X

b

X

X

X

X

c

 

 

 

 

d

 

 

 

X

e

X

X

X

X

f

 

 

 

 

g

 

 

 

 

h

 

 

 

 

i

 

 

 

 

j

 

 

 

 

k

X

 

 

 

l

X

 

 

X

m

X

X

X

X