Geri Dön

Dinamik

PîRî REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

 

Ders Katalog Formu

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Dinamik

Seviye:  Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

MF222

2/4 (Bahar)

2,0

2

2

 

 

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

 Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

PHYS-111 (Fizik-I)

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

10

50

40

-

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, öğrenciye hareket eden katı cisimlerin kinematik ve kinetiği hakkında temel kavramları kazandırmaktır.  Hareket sonucunda ortaya çıkan kuvvetler ve momentler incelenmektedir.  İleride görecekleri akışkan mekaniği ve kontrol mühendisliği dersleri için gerekli altyapıyı kazandıran bu ders, çeşitli hareket eden gemi makine elemanı ve makine parçaları hakkında bilgi ve problem çözme becerisi kazandıracaktır.

 

Dersin Amaçları

 

Öğrenci, hareket halindeki cisimleri analiz eder ve dinamik etkileri değerlendirebilir.

Dersin Öğrenim Kazanımları

  1. Kinematik- Kartezyen, teğetsel-normal, radial-transversal koordinat sistemlerinde hareket, yer değiştirme, hız ve ivme.
  2. Kinetik- Kütle, momentum, eylemsizlik ve açısal momentler, kinetik ve enerji yöntemleri ile analiz.
  3. Mekanik titreşimlerin analizi.

Öğretim Metot ve Teknikleri

Dersler, ödevler, sınıfta örnek problem çözümleri.

Pratik Bilgileri

 

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

Sınıf

Ders Kitapları

Vector Mechanics for Engineers- Beer-Johnston-Cornwell - 9th Edition

Diğer Kaynaklar

Engineering Mechanics-Dynamics, R.C. Hibbeler

Ödev ve Projeler

 

Derse uygun ev ödevi problemleri verilir.

Laboratuvar Görevleri

 

-

Bilgisayar Kullanımı

Gerektiğinde

Diğer Aktiviteler

 

                         
 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

 

 

TOPLAM

 

 

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

 

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

 

TOPLAM

 

 

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

 

 

 

Yıl İçi Sınavları

 

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

 

Ödevler

 

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

 

 

 

Toplam İş Yükü

 

 

 

Toplam İş Yükü/25

 

 

 

Dersi AKTS Kredisi

 

 

 

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Basic definitions- Displacement, velocity, acceleration in Cartesian system of ordinates

I

2

Velocity and acceleration of a particle in tangential- normal,  radial and transversal coordinates

I-II

3

Illustrative problems, relative motion

I-II

4

Definition of mass, momentum, equations of motion, conservation of energy

I-II

5

Work and energy concepts, applications to particle dynamics, Impulse and momentum, applications

II

6

Planar motion, translation and rotational dynamics of particles

II

7

Law of conservations of energy and momentum- applications

II

8

Midterm Exam

 

9

Dynamics of rigid bodies, kinematics

II

10

Impulse and momentum of rigid bodies, work and energy

II

11

Law of conservation of energy

II

12

Mechanical vibrations- basic equations

III

13

Mechanics of rotating and reciprocating bodies

III

14

General overview

I – II - III

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

Program Çıktıları

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

 

X

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

X

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

X

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

X

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

X

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

X

 

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

X

 

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

X

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

X

 

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

X

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

X

 

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

X

 

 

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Ders

Çıktıları

I

II

III

Program Çıktıları

 

a

X

X

X

b

X

X

X

c

X

X

 

d

X

X

X

e

X

X

X

f

 

 

 

g

 

 

 

h

 

 

 

i

 

X

X

j

 

 

 

k

X

X

X

l

 

 

 

m