Geri Dön

Diferansiyel Denklemler

PîRî REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programı

 

Ders Katalog Formu

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Adi ve Kısmi  Diferansiyel Denklemler

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

MATH 221Y

2/4

3,5

4

3

1

-

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

MATH 121

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

90

10

---

---

Dersin İçeriği

Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler, İkinci Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklemler, Yüksek Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklemler, İkinci Mertebeden Lineer Denklemlerin Seri Çözümleri, Laplace Dönüşümleri, Birinci Mertebeden Lineer Denklem Sistemleri, Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemlere Giriş

 

Dersin Amaçları

 

1.diferansiyel denklemlerin temel kavramlarını tanıtmak

2.çeşitli tipteki diferansiyel denklemleri çözme teknikleri sunmak

3.diferansiyel denklemler bilgisini  mühendislik problemlerine uygulayabilme becerisi kazandırmak

Dersin Öğrenim Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler

 1. diferansiyel denklemleri mertebe, lineerlik ve homogenliğine göre sınıflandırabilmeli
 2. diferansiyel denklemin açık, kapalı, tekil, özel ve genel çözümlerinin anlamlarını bilir
 3. verilen bir fonksiyonun diferansiyel denklemin çözümü olduğunu gösterebilir
 4. birinci, ikinci ve yüksek mertebeli diferansiyel denklemleri çözmek için uygun çözüm yöntemini kullanabilir
 5. sabit katsayılı homogen olmayan diferansiyel denklemleri sıfırlayıcılar veya belisiz katsayılar veya parametrelerin değişimini kullanarak çözebilir
 6. lineer diferansiyel denklemleri kuvvet serileri ve Laplace dönüşümü kullanarak çözebilir
 7. birinci mertebe lineer denklem sistemlerini yok etme ve Laplace dönüşümü yöntemleri ile çözebilir
 8. periyodik fonksiyonların Fourier seri açılımını bulabilir
 9. kısmi türevli denklemin ne olduğunu bilir ve değişkenlere ayırabilme yöntemi kullanarak ısı, dalga ve Laplace denklemleri için verilen başlangıç-sınır değer problemlerini çözebilir
 10. adi ve kısmi diferansiyel denklemler bilgisini mühendislik problemlerine uygulayabilir

Öğretim Metot ve Teknikleri

Ders anlatma, problem çözme

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

---

Ders Kitapları

Differential Equations with Boundary Value Problems, Dennis G. Zill, Michael R. Cullen,  7th Edition,  Brooks Cole Publishing Company, 2009

Diğer Kaynaklar

 1. Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems, 7th Edition, John Wiley and Sons Inc., W. E. Boyce, R. C. DiPrima, 2010.
 2. Fundamentals of Differential Equations, 8th Edition,  Addison Wesley, K. Nagle, A. B. Saff, E. D. Snider, 2011

Ödev ve Projeler

---

Laboratuvar Görevleri

---

Bilgisayar Kullanımı

---

Diğer Aktiviteler

---

                         
 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

40

Kısa Sınavlar

5

10

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

4

56

Yıl İçi Sınavları

1

8

8

Kısa Sınavlar

5

3

15

Ödevler

3

4

12

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

12

12

Toplam İş Yükü

 

 

103

Toplam İş Yükü/25

 

 

103/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

4

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Tanımlar ve Terminoloji, Başlangıç-Değer Problemleri, Matematiksel Modeller Olarak Diferansiyel Denklemler

I-II-III

2

Ayrılabilir Değişkenler, Tam Denklemler, Lineer Denklemler, Yerine Koyma Yöntemi ile Çözüm

IV

3

 Lineer denklemler, Lineer Olmayan Denklemler

I-IV

4

Ön Teori: Lineer Denklemler, Başlangıç ve Başlangıç-Değer Problemleri, Homogen Denklemler, Homogen Olmayan Denklemler

III-IV

5

Mertebe İndirgeme, Sabit Katsayılı Homogen Lineer Denklemler, Belirsiz Katsayılar-Süperpozisyon Yaklaşımı

IV-V

6

Belirsiz Katsayılar-Sıfırlayıcı Yaklaşımı, Parametrelerin Değişimi

V

7

Cauchy-Euler Denklemleri, Kuvvet Serileri, Seri Çözümleri

VI

8

Adi Noktalar Etrafında Çözümler, Tekil Noktalar Etrafında Çözümler

Ara Sınav

VI

9

Laplace Dönüşümün Tanımı, Ters Dönüşüm, Öteleme Teoremleri ve Dönüşümlerin Türevleri

VI

10

Türevlerin Dönüşümü, İntegraller ve Periyodik Fonksiyonlar, Uygulamalar Dirac-Delta Fonksiyonu

VI

11

Ön Teori, Homogen Sabit Katsayılı Lineer Sistemler, Farklı Reel Özdeğerler, Tekrarlananı Özdeğerler, Kompleks Özdeğerler, Parametrelerin Değişimi, Üstel Matris

VII

12

Dik Fonksiyonlar, Fourier Serileri, Fourier Sinüs ve Kosinüs Serileri

VIII

13

Ayrılabilir Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler, Klasik Denklemler ve Sınır- Değer Problemleri, Isı Denklemi

IX

14

Dalga Denklemi, Laplace Denklemi, Homogen Olmayan Denklemler ve Sınır Koşuları

IX

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

Program Çıktıları

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

 

X

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

X

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

X

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

X

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

X

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

 

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

X

 

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

X

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

X

 

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

X

 

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

 

X

 

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Dersin Öğrenim Çıktıları

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Program

Çıktıları

 

a

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

c

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

j

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X