Geri Dön

Türk Dili-II

PîRî REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programı

 

Ders Katalog Formu

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Türk Dili-II

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

TURK 211Y

2 / 3

2

1

2

0

-

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Erişim Dersleri PRÜ Komisyonu Koordinatörlüğünde Uzaktan Eğitim Şeklinde

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

https://ekampus.anadolu.edu.tr/

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

Türkçe

Ön Koşullar

Yok

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

---

---

---

100

Dersin İçeriği

Yazılı ve sözlü anlatım türleri, örnekleri; ilmi araştırma yöntemleri konularını kapsar.

 

Dersin Amaçları

 

Öğrencilere duygularını, düşüncelerini söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazandırmak. Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak. Bilimsel, eleştirel, yorumlayıcı, sorgulayıcı ve yaratıcı düşünme alışkanlığı kazandırmak.

Dersin Öğrenim Kazanımları

I- Türk dilini doğru ve etkili kullanabilme becerisini artırır.

II- Sözlü anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrar.

III- Karşılıklı iletişim kurar ve takım çalışması yapar.

IV- Yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrar.

V- Araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliştirir.

VI- Birincil ve ikincil bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisini artırır.

VII- Bilimsel bir konuyu araştırır ve sunma becerisini artırır.

Öğretim Metot ve Teknikleri

Uzaktan Eğitim

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

---

Ders Kitapları

https://ekampus.anadolu.edu.tr/ sayfasında bulunan ders kitabı ve materyalleri

Diğer Kaynaklar

Öğretim stratejisi bireysel öğrenmedir.

Ödev ve Projeler

---

Laboratuvar Görevleri

---

Bilgisayar Kullanımı

---

Diğer Aktiviteler

---

                         
 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

50

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

2

28

Yıl İçi Sınavları

1

4

4

Kısa Sınavlar

 

 

 

Ödevler

 

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

6

6

Toplam İş Yükü

 

 

38

Toplam İş Yükü/25

 

 

38/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

1

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Cümle bilgisi

I

2

Anlatım bozuklukları

I

3

Sözlü anlatım

II

4

Hazırlıksız konuşma

II

5

Hazırlıklı konuşma

II

6

Herhangi bir konu üzerine tartışma

III

7

Ara sınav

 

8

Yazılı anlatım

IV

9

Mektup, dilekçe, rapor ve tutanak yazma

IV

10

Özgeçmiş (otobiyografi) ve biyografi yazma

IV

11

Konferans ve bildiri hazırlama

V-VI-VII

12

İlmî araştırma yöntemleri

V-VI-VII

13

İlmî makale yazma, dipnot ve bibliyografya kuralları

V-VI-VII

14

Kitap şekil bakımından nasıl meydana gelir?

V

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

Program Çıktıları

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

 

 

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

 

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

 

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

 

X

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

 

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

 

X

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

 

X

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

 

 

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

 

 

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

 

 

 

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Ders

Çıktıları

I

II

III

IV

V

VI

VII

Program Çıktıları

 

a

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

d

 

 

 

 

 

 

 

e

 

 

 

 

 

 

 

f

 

 

 

 

 

 

 

g

X

X

X

X

X

X

X

h

 

 

 

 

 

 

 

i

X

X

X

X

X

X

X

j

X

X

X

X

X

X

X

k

 

 

 

 

 

 

 

l

 

 

 

 

 

 

 

m