Geri Dön

Denizde İleri Emniyet

PîRî REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programı

 

Ders Katalog Formu

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Denizde İleri Emniyet

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

STCW 211

2 / 3

2

3

1

1

1

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

Türkçe

Ön Koşullar

Yok

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

10

---

---

90

Dersin İçeriği

Bu ders iki kısımdan oluşmaktadır:

  • Gemide Tıbbi Bakım
  • İleri Yangınla Mücadele Eğitimi

Gemide Tıbbi Bakım eğitimini alan öğrenci; Gemide meydana gelebilecek bir kaza veya acil durum sonucu yaralanan veya hastalanan personele ilkyardım ve tıbbi müdahale teknikleri hakkında bilgi sahibi olacaktır.

 

İleri yangınla mücadele eğitimini alan öğrenci; gemilerde yangınla mücadele çalışmalarının denetlenmesi, yangın ekiplerinin organizasyonu ve eğitimi, yangın tespit ve yangın söndürme sistemleri ve teçhizatının denetim ve kullanımı, yangınla ilgili kazalarda araştırma ve raporların düzenlenmesi konularında bilgi sahibi olacaktır.

 

Dersin Amaçları

 

Bu eğitimler tüm gemiadamları için Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi madde 25 ve 27 hükümleri uyarınca alınması gereken zorunlu özel konulardaki sertifika eğitimleri olup, bu eğitimleri alan öğrenci; meydana gelen bir kaza veya acil durumda kendi ve diğer personelin hayatını kurtarmak için gereken tedbirleri almayı, yaralanan veya hastalanan personele ilkyardım yapılmasını, hastalıkların ve kazaların önlenmesini, hasta ve yaralıların sevk edilebilmesi işlemlerini, gemilerde yangınla mücadele, yangın riskini azaltma ve bu kapsamda alınması gerekli ileri önlemleri öğrenecektir.

Dersin Öğrenim Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler

  1. Gemide Tıbbi Bakım
  2. İleri Yangınla Mücadele Eğitimi özel konulardaki sertifika eğitimlerini tamamlamış olurlar.

Öğretim Metot ve Teknikleri

Ders anlatımı, Film, Slayt

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

Üniversite Reviri, Yangın Merkezi

Ders Kitapları

Ders öğretim elemanı tarafından verilecek notlar ve dokümantasyon.

Diğer Kaynaklar

Gemiler için Tıbbi Rehber  (T.C. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü)

IMO Model Course 1.15 Medical Care

SOLAS, FFA,

Ödev ve Projeler

---

Laboratuvar Görevleri

Üniversite Reviri

Bilgisayar Kullanımı

---

Diğer Aktiviteler

---

                         
 

 

ndirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

2

100

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

0

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

100

TOPLAM

 

100

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

3

42

Yıl İçi Sınavları

 

 

 

Kısa Sınavlar

 

 

 

Ödevler

 

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

2

12

24

Toplam İş Yükü

 

 

66

Toplam İş Yükü/25

 

 

66/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

3

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

İlkyardım, insan anatomisi ve fizyolojisi

I

2

Gemide sağlığın korunması – hijyen, hasta bakım yöntemleri

I

3

Tıbbi durumlar ve acil durumlar, hastalıklar

I

4

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar - tropikal ve bulaşıcı hastalıklar, jinekoloji, hamilelik ve doğum

I

5

Alkol ve ilaç bağımlılığı, kurtarılanların tıbbi bakımı - denizde ölüm

I

6

Hastalık önleme - kayıtların tutulması ve yönetmelikler, gemilere tıbbi yardım için koordinasyon yöntemleri – dış yardım

I

7

Uygulamalar

I

8

Yangın sınıfları ve yangın kimyası. Yangından korunma ve yangınla mücadele ekipmanları. Yangından korunma tedbirleri.organizasyon, taktikler ve kumandanın üzerinde durularak limanda ve denizde yangınla mücadele usulleri.

II

9

Su kullanılarak yangın söndürülmesi, gemi dengesi üzerine etkisi ve düzeltme usulleri. Yangınla mücadele çalışmaları sırasında muhabere ve koordinasyon. Duman gidericiler dahil havalandırmanın kontrolü. Yakıt ve elektrik sistemlerinin kontrolü

II

10

Yangınla mücadele sürecinde oluşan tehlikeler. Tehlikeli maddelerle ilgili yangınla mücadele. Malzemenin (boya v.s.) depolanması ve elleçlenmesine ilişkin yangın önlemleri ve tehlikeleri. Yaralı kişilerin idare ve kontrolü.

II

11

Kara itfaiyesiyle koordinasyon usulleri. Bayrak devleti ve klas sörveyleri ile ilgili gereklilikler. Beklenmedik durumların planlarının hazırlanması. Yangın ekiplerindeki personelin yapısı ve yerlerinin belirlenmesi. Yangın talimlerinin organizasyonu

II

12

Yangınla mücadele sistemleri, yangın tespit sistemleri, sabit yangın söndürme sistemleri. Taşınabilir ve hareketli yangın söndürme teçhizatı.

II

13

Akaryakıt yangınları dahil tüm yangın türleri için yangına mücadele teknikleri.

II

14

Yangınla ilgili kazalarda araştırma ve raporların düzenlenmesi

II

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

Program Çıktıları

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

X

 

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

X

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

X

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

 

X

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

X

 

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

X

 

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

X

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

X

 

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

 

X

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

 

X

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

X

 

 

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

 

X

 

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

 

X

 

 

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Program Çıktıları & Ders çıktıları İlişki Matrisi

 

Ders

Çıktıları

I

II

III

Program Çıktıları

 

a

 

 

 

b

 

 

 

c

 

 

 

d

X

X

X

e

 

 

 

f

X

X

X

g

X

X

X

h

 

 

 

i

X

X

X

j

X

X

X

k

 

 

 

l

X

X

X

m

X

X

X