Geri Dön

Meteoroloji

PîRî REİS ÜNİVERSİTESİ

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Programı

 

Ders Katalog Formu

Oluşturulma Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon Tarihi: 01.10.2019

 

Revizyon No:00

 

DF Karar No: -

 

Ders Adı: Meteoroloji

Seviye: Lisans

 

Kod

 

 

Yıl/Dönem

Lokal Kredi

AKTS Kredisi

Dersin Oluşumu

Teorik

Pratik

Laboratuvar

MTME 213

2/3

2,5

4

2

1

-

Bölüm

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Öğretim Elemanı

 

 

İletişim Bilgisi

 

 

Görüşme

 

İnternet Sitesi

www.pirireis.edu.tr

Ders Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Zorunlu

Ders Dili

İngilizce

Ön Koşullar

Yok

Dersin mesleki bileşene katkısı, %

Temel Bilim

Temel Mühendislik

Mühendislik Tasarım

İnsan ve Toplum Bilim

40

40

20

---

Dersin İçeriği

Ders;

Öğrencilere ileride yapacakları gemi görevlerinde oldukça fazla kullanacakları meteoroloji bilimini meydana getiren temel bilgileri içerir.

Bu Kapsamda;

Meteorolojik ölçüm cihazları, Atmosfer, sıcaklık ve ısı, bulut oluşumu ve bulut tipleri,  görüş, yağış tipleri, sis, atmosferik basınç, rüzgarlar, cepheler, alçak ve yüksek basınç merkezleri, hava tahmini, dalgalar ve ölü dalgalar konuları incelenmektedir.

 

Dersin Amaçları

 

Öğrencilere, Meteoroloji bilimi alt yapısını kazandırmak, meteorolojik cihazları kullanmalarını sağlamak. Hava haritalarını yorumlama kabiliyeti kazandırmaktır.

Dersin Öğrenim Kazanımları

Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler;

I. Meteoroloji hakkında bir alt yapı kazanmış olacak ve meteorolojik ölçüm cihazlarını kullanabilecektir.

II. Bulutları tanıyacak. Havanın durumunu ve süresini tahmin edebilecektir. Rüzgarın nasıl dalga oluşturacağını bilecektir.

III. Hava raporlarının ve sinoptik haritaların yorumunu yapabilecektir.

IV. Kötü hava şartlarından olumsuz olarak etkilenmemek için seyir rotasında değişiklikler yapabilecektir.

Öğretim Metot ve Teknikleri

---

Pratik Bilgileri

---

Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer

---

Ders Kitapları

Maurice M. Cornish.; Maritime Meteorology, second ed.Thomas Reed Pud.

Ahrens, C.D.; Meteorology Today, An Introduction to Weather, Climate and Environment, Sixth Edition, Brooks/Cole, 2000

Stull, R.B., Meteorology for Scientists and Engineers. Second Edition Brooks/Cole 2000

Weisberg, J., H. Parish; „Introductory oceanography“ Mc Graw. Hill Book Comp, 1974

Bhatt, J.J.; “Oceonography”, D.Van Nostand Comp., 1978

Thurman, H.V.; “Introductory Oceanography”, Charles E. Merrill Publishing Comp., 1984

Roberts, C.W., Maritime Meteorology, Thomas Reed Publications Limited London  1995     

 

Diğer Kaynaklar

Öney, S., Yılmaz. A., “Denizcilik Meteorolojisi”, Görsel  Sanatlar Matbaacılık, 2000

Ödev ve Projeler

---

Laboratuvar Görevleri

---

Bilgisayar Kullanımı

---

Diğer Aktiviteler

---

                         
 

 

Değerlendirme Kriterleri

Aktiviteler

Adet

Değerlendirmeye Katkısı (%)

Devam

 

 

Yıl İçi Sınavları

1

40

Kısa Sınavlar

1

10

Ödevler

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

Uygulama

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

Seminer

 

 

Sunum

 

 

Saha Çalışması

 

 

Final Sınavı

1

50

TOPLAM

 

100

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı

 

50

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı

 

50

TOPLAM

 

100

 

AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler

Adet

Saat

Toplam İş Yükü

Devam

14

3+2

70

Yıl İçi Sınavları

1

6

6

Kısa Sınavlar

1

2

2

Ödevler

 

 

 

Dönem Ödevi/Projesi

 

 

 

Laboratuvar Çalışması

 

 

 

Uygulama

 

 

 

Derse Özgü Staj(Varsa)

 

 

 

Seminer

 

 

 

Sunum

 

 

 

Saha Çalışması

 

 

 

Final Sınavı

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

88

Toplam İş Yükü/25

 

 

88/25

Dersi AKTS Kredisi

 

 

4

 

Hafta

Konular

Dersin Çıktıları

1

Meteorolojiye giriş ve atmosferin yapısı

I

2

Güneş Radyasyonu ve Sıcaklık

I

3

Buharlaşma, yoğunlaşma ve nem

I-II

4

Görüş Uzaklığı sis ve bulutlar

I-II

5

Yağış

I

6

Atmosfer basıncı

I

7

Rüzgarlar-       ARA SINAV

I

8

Hava kütleleri ve cepheler

I

9

Alçak basınç ve yüksek basınç merkezleri

I

10

Hava tahmini

I-II-IV

11

Hava tahmini

I-II-III

12

Dalgalar, deniz ve ölü deniz

I-II

13

Seyir planlamasında meteorolojik faktörlerin kullanılması

III-IV

14

Genel tekrar

I-II-III-IV

 

Dersin Program Çıktılarıyla İlişkisi

 

Program Çıktıları

Katkı Seviyesi

1

2

3

a

Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini uygulama becerisi

X

 

 

b

Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

X

 

 

c

Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

X

 

 

d

Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 

X

 

e

Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 

X

 

f

Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama

 

 

X

g

Çok etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 

X

 

h

Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gereken geniş kapsamlı bir eğitim

 

X

 

i

Yaşam boyu öğrenim gereğini algılamış ve bu beceriyi kazanmış olmaları

X

 

 

j

Güncel/çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmaları

 

X

 

k

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, becerileri ve modern mühendislik donanımlarını kullanabilme becerisi

 

X

 

l

Deniz ulaştırması ve onunla bağlantılı tüm ulaştırma operasyonlarının hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevesinin gerektirdiği bilgileri uygulama becerisi

X

 

 

m

Karar, uygulama ve davranışlarında deniz işletmeciliği ve yönetimine ilişkin verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisi.

X

 

 

 

         1: Az, 2: Kısmi, 3: Tam

Course

Outcomes

I

II

III

IV

Programme Outcomes

 

a

 

 

 

 

b

 

 

 

 

c

X

 

 

 

d

X

X

X

X

e

X

X

X

X

f

 

X

 

 

g

 

 

 

 

h

X

X

 

 

i

X

 

 

 

j

X

 

 

 

k

X

X

X

X

l

X

X

 

 

m

 

X

X

X